Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Konstrukcji Maszyn

Instytucja:
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa

Miasto:
Rzeszów

Stanowisko:
adiunkt w Katedrze Konstrukcji Maszyn

Wymiar etatu:
pełny etat

Dyscyplina naukowa:
budowa i eksploatacja maszyn

Data ogłoszenia:
24 lipca 2017 r.

Termin składania ofert:
15 września 2017 r.

Przewidywany termin zatrudnienia:
1 października 2017 r.

Link do strony:
http://bip.prz.edu.pl/ogloszenia/konkursy/pozostale-stanowiska/wydzial-budowy-maszyn-i-lotnictw/

Słowa kluczowe:
budowa maszyn,  systemy CAD/MES, połączenia mechaniczne

Opis (tematyka, oczekiwania, uwagi):

Kandydaci na wymienione stanowisko powinni:

 • posiadać stopień naukowy doktora nauk technicznych,
 • spełniać wymagania określone w art. 109 i 114 ust. 6 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz Statutu PRz z dnia 25 czerwca 2015 r.
 • wykazać się wiedzą z zakresu budowy i eksploatacji maszyn,
 • posiadać dorobek naukowy związany z budową i eksploatacją maszyn,
 • brać czynny udział w badaniach naukowych dotyczących połączeń mechanicznych,
 • wykazywać się znajomością systemów CAD/MES, 
 • posiadać umiejętność samodzielnego prowadzenia zajęć dydaktycznych,
 • przestrzegać ogólnie przyjętych norm etycznych.

Wymagane dokumenty:

 • podanie do JM Rektora Politechniki Rzeszowskiej,
 • CV, kwestionariusz osobowy,
 • kserokopie dokumentów poświadczających uzyskanie tytułu magistra i stopnia naukowego doktora,
 • informacje o osiągnięciach naukowych,
 • lista publikacji,
 • oświadczenie kandydata, że Politechnika Rzeszowska będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

 

Administratorem danych osobowych jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, z siedzibą przy al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko pracownicze w Politechnice Rzeszowskiej. Dane nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy o ochronie danych osobowych. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści jej danych oraz możliwość ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości uczestniczenia w procesie rekrutacyjnym prowadzonym przez Politechnikę Rzeszowską.

 

Dokumenty należy złożyć osobiście (lub przesłać pocztą) w terminie 15.09.2017 roku, w Dziekanacie Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 8, 35-959 Rzeszów.
Oferty, które wpłyną po ustalonym terminie nie będą rozpatrywane.

Politechnika Rzeszowska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłaniania kandydata.

Kandydaci zostaną poinformowani pisemnie o rozstrzygnięciu konkursu.

Pozytywna rekomendacja komisji konkursowej stanowi podstawę do wszczęcia postępowania zmierzającego do zatrudnienia na Politechnice Rzeszowskiej zgodnie z trybem określonym
w Statucie PRz. Ostateczną decyzję o zatrudnieniu podejmuje rektor.

Formularz kontaktowy

Twoja przeglądarka nie wspiera technologii Flash, Silverlight ani HTML5.
* - pola wymagane

 Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję