Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Politechniki Rzeszowskiej

 

Załączniki do Regulaminu:

 • Załącznik nr 1 - Oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku/dyscyplinie
 • Załącznik nr 2 - Wezwanie do uzupełnienie wniosku
 • Załącznik nr 3 - Wzór wniosku o przyznanie stypendium socjalnego - nowy wniosek
 • Załącznik nr 4 - Sposób dokumentowania i zasady ustalania dochodu rodziny studenta/doktoranta - tekst ujednolicony z dnia 7 marca 2019 r.
 • Załącznik nr 5 - Oświadczenie w sprawie sytuacji materialnej studenta/doktoranta i jego rodziny
 • Załącznik nr 6 - Wzór wniosku o przyznanie stypendium socjalnego - wniosek kontynuacja
 • Załącznik nr 7 - Zgłoszenie zmian mających wpływ na prawo do stypendium socjalnego
 • Załącznik nr 8 - Wzór wniosku o przyznanie stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości - nowy wniosek
 • Załącznik nr 9 - Wzór wniosku o przyznanie stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości - wniosek kontynuacja
 • Załącznik nr 10 - Wzór wniosku o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych
 • Załącznik nr 11 - Wzór wniosku o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów - nowy wniosek
 • Załącznik nr 12 - Kryteria oceny merytorycznej wniosków o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów
 • Załącznik nr 13 - Wykaz olimpiad przedmiotowych o zasięgu ogólnopolskim uprawniających do ubiegania się o stypendium rektora dla najlepszych studentów na pierwszym roku studiów pierwszego stopnia
 • Załącznik nr 14 - Oświadczenie o średniej arytmetycznej ocen uzyskanej przez studenta pierwszego roku studiów drugiego stopnia ubiegającego się o stypendium rektora dla najlepszych studentów
 • Załącznik nr 15 - Wzór wniosku o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów - wniosek kontynuacja
 • Załącznik nr 16 - Wzór wniosku o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów - nowy wniosek
 • Załącznik nr 17 - Ocena opiekuna naukowego dotycząca postępów w pracy naukowej i przygotowaniu rozprawy doktorskiej
 • Załącznik nr 18 - Ocena dotycząca zaangażowania w pracy dydaktycznej uczestnika studiów doktoranckich
 • Załącznik nr 19 - Wzór wniosku o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów - wniosek kontynuacja
 • Załącznik nr 20 - Wzór wniosku o przyznanie zapomogi
 • Załącznik nr 21 - Zaświadczenie z urzędu skarbowego o dochodzie członka rodziny podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c, 30e i 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2032, z późn. zm.), osiągniętym w roku kalendarzowym, poprzedzającym rok akademicki, w którym jest ustalane prawo do stypendium socjalnego
 • Załącznik nr 22 - Oświadczenie dotyczące samodzielności finansowej studenta/doktoranta
 • Załącznik nr 23 - Oświadczenie członka rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, w którym jest ustalane prawo do stypendium socjalnego
 • Załącznik nr 24 - Oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym, poprzedzającym rok akademicki, w którym jest ustalane prawo do stypendium socjalnego
 • Upoważnienie w celu złożenia wniosku o przyznanie świadczeń pomocy materialnej

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję