Informacje dla kandydatów

Informacja dla kandydatów na studia drugiego stopnia, którzy nie otrzymali dyplomu ukończenia studiów w terminie wynikającym z harmonogramu rekrutacji.

Kandydat na studia drugiego stopnia w Politechnice Rzeszowskiej może zostać wpisany na listę studentów po spełnieniu warunków ukończenia studiów i uzyskania dyplomu ukończenia studiów wskazanych w art. 76 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce tj.:

  • uzyskanie efektów uczenia się określonych w programie studiów, którym przypisano co najmniej 180 punktów ECTS – w przypadku studiów pierwszego stopnia;
  • złożenie egzaminu dyplomowego;
  • pozytywna ocena pracy dyplomowej – w przypadku studiów drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich, a w przypadku studiów pierwszego stopnia, o ile przewiduje to program studiów

oraz pozostałych wymagań wskazanych w załączniku nr 4 do uchwały nr 85/2018 Senatu Politechniki Rzeszowskiej z dnia 18 grudnia 2018 r. „Szczegółowe warunki i tryb rekrutacji na studia drugiego stopnia dla poszczególnych kierunków studiów w roku akademickim 2019/2020”.

Zgodnie z § 15 ust. 4 - 5 Rozdziału 3 ww. Uchwały Senatu:

  • kandydat, który nie otrzymał dyplomu ukończenia studiów w terminie wynikającym z harmonogramu rekrutacji może być warunkowo dopuszczony do postępowania rekrutacyjnego, po złożeniu zaświadczenia o ukończeniu studiów;
  • kandydat jest zobowiązany dostarczyć do dziekanatu właściwego wydziału dyplom ukończenia studiów w terminie 14 dni roboczych od dnia rozpoczęcia zajęć.

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję