Informacje dla kandydatów

Informacja dla kandydatów na studia II stopnia na kierunek architektura

Portfolio - architektura II stopień


Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami (BON).

W Politechnice Rzeszowskiej działa Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami (BON). Do jego głównych zadań należy likwidacja barier uniemożliwiających osobom ze szczególnymi potrzebami udział w procesie dydaktycznym i życiu w społeczności akademickiej. Szanując niezależność osób ze szczególnymi potrzebami oraz ich prawa, pomoc Biura udzielana jest tylko tym osobom, które same zgłoszą taka potrzebę i udokumentują swoją aktualną sytuację zdrowotną.

Sekretariat Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami zlokalizowany jest w budynku J w pokoju nr 21. Na stronie www.bon.prz.edu.pl znajdują się aktualne informacje, procedury oraz wnioski jakie można składać celem uzyskania wsparcia.


Informacja dla kandydatów na studia, którzy nie otrzymali dyplomu ukończenia studiów w terminie wynikającym z harmonogramu rekrutacji

Na studia drugiego stopnia rozpoczynające się od semestru letniego w roku akademickim 2020/2021 na Politechnice Rzeszowskiej1) może zostać przyjęta osoba, która przedstawi zaświadczenie o ukończeniu studiów zawierające informacje o poziomie, kierunku i profilu studiów, uzyskanym tytule zawodowym i słownie określonym wyniku ukończenia studiów.

Osoba ta w terminie 30 dni od dnia wydania jej dyplomu ukończenia studiów, przedkłada ten dyplom w dziekanacie Wydziału, na który została przyjęta na studia drugiego stopnia, pod rygorem skreślenia z listy studentów.

1) Na podstawie art. 79 ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję