Podstrona: Informacje dla kandydatów / POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza

Informacje dla kandydatów

Program Stypendiów Pomostowych 2021/2022

Program jest skierowany do maturzystów, którzy ukończą szkołę ponadgimnazjalną w 2021 r. i którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

 • zakwalifikują się na I rok dziennych studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich realizowanych w polskich publicznych uczelniach akademickich;
 • obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka;
 • są dziećmi byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej, którzy byli zatrudnieni w tych gospodarstwach na podstawie umowy o pracę w okresie co najmniej 2 lat;
 • mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tys. mieszkańców potwierdzone zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia Programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl;
 • pochodzą z rodzin, w których dochód w przeliczeniu na osobę lub dochód osoby uczącej się nie jest wyższy niż 1960 zł brutto wyliczony z czerwca 2021 r. Jeśli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, do dochodu nie wlicza się świadczeń otrzymywanych w związku z tą niepełnosprawnością;
 • osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 100. Algorytm obliczenia liczby punktów zamieszczony jest w załączniku do Regulaminu.

Regulamin wraz z załącznikami oraz formularze wniosków aplikacyjnych są dostępne na stronie internetowej Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości na stronie: www.stypendia-pomostowe.pl


Praktyki zawodowe - studia I stopnia o profilu praktycznym

Informujemy, że ubieganie się na studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia na kierunki o profilu praktycznym tj.

 • bezpieczeństwo wewnętrzne (Wydział Zarządzania),
 • geodezja i planowanie przestrzenne (Wydział Budownictwa Inżynierii Środowiska i Architektury),
 • inżynieria i analiza danych (Wydział Matematyki i Fizyki Stosowanej),
 • mechanika i budowa maszyn (Wydział Mechaniczno-Technologiczny w Stalowej Woli),
 • zarządzanie i inżynieria produkcji (Wydział Mechaniczno-Technologiczny w Stalowej Woli)

wiąże się z obowiązkiem odbycia praktyk zawodowych w wymiarze co najmniej 6 miesięcy. Praktyki są realizowane zgodnie z programem studiów dostępnym pod adresem: https://bip.prz.edu.pl/studia/programy-studiow.


Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami (BON)

W Politechnice Rzeszowskiej działa Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami (BON). Do jego głównych zadań należy likwidacja barier uniemożliwiających osobom ze szczególnymi potrzebami udział w procesie dydaktycznym i życiu w społeczności akademickiej. Szanując niezależność osób ze szczególnymi potrzebami oraz ich prawa, pomoc Biura udzielana jest tylko tym osobom, które same zgłoszą taka potrzebę i udokumentują swoją aktualną sytuację zdrowotną.

Sekretariat Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami zlokalizowany jest w budynku J w pokoju nr 22. Na stronie www.bon.prz.edu.pl znajdują się aktualne informacje, procedury oraz wnioski jakie można składać celem uzyskania wsparcia.

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję