Dział Promocji, Karier i Rozwoju

 

Dane kontaktowe pracowników Działu

 

Zadania Działu Karier i Promocji

Sekcja ds. Karier i Relacji z Absolwentami:

 • dostarczanie studentom i absolwentom Uczelni informacji o rynku pracy i możliwościach podnoszenia kwalifikacji zawodowych; prowadzenie w tym zakresie bazy danych pracodawców oraz aktywne pozyskiwanie i udostępnianie studentom i absolwentom ofert pracy oraz staży zawodowych
 • budowanie wizerunku Uczelni oraz promocja jej absolwentów wśród pracodawców poprzez: prezentację firm na Uczelni, wizyty studyjne, debaty, spotkania z pracodawcami oraz reprezentowanie Uczelni na konferencjach i spotkaniach branżowych, targach pracy itp.
 • budowanie relacji na rynku pracy poprzez nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z pracodawcami i instytucjami
 • pomoc pracodawcom w wyszukiwaniu spośród studentów i absolwentów Uczelni kandydatów na wolne miejsca pracy oraz staże zawodowe
 • prowadzenie spraw związanych z programami aktywizacji zawodowej absolwentów szkół wyższych oraz opracowywanie materiałów i prowadzenie katalogu materiałów informacyjnych o możliwościach zatrudnienia
 • organizowanie kursów i szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe studentów i absolwentów Uczelni
 • prowadzenie indywidualnego doradztwa zawodowego dla studentów i absolwentów Uczelni;
 • monitorowanie losów zawodowych absolwentów
 • prowadzenie spraw związanych ze zgłaszaniem i rejestracją baz pośrednictwa pracy u Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
 • sporządzenie wynikających z obowiązujących przepisów sprawozdań w zakresie pośrednictwa pracy
 • współpraca z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie, powiatowymi urzędami pracy oraz Ogólnopolską Siecią Biur Karier w Polsce
 • budowanie i utrzymywanie relacji z absolwentami Uczelni poprzez: prowadzenie i rozwój portalu absolwenta, tworzenie specjalnej oferty dla absolwentów, realizację mechanizmu detekcji na sukcesy absolwentów oraz organizację spotkań i wydarzeń dla absolwentów
 • prowadzenie spraw związanych z realizacją nieobowiązkowych praktyk studenckich
 • prowadzenie rejestru ubezpieczeń studenckich w zakresie dotyczącym praktyk

Sekcja ds. Promocji: 

 • realizowanie polityki marketingowej Uczelni, w tym promowanie oferty dydaktycznej oraz dokonań edukacyjnych i naukowych Uczelni; budowanie korzystnego wizerunku Uczelni w otoczeniu zewnętrznym i wewnętrznym
 • opracowywanie koncepcji rozwoju instrumentarium i technik zewnętrznego i wewnętrznego marketingu oraz zewnętrznego i wewnętrznego kolportażu informacji
 • opracowywanie graficzne i merytoryczne reklam i ogłoszeń oraz zakup powierzchni reklamowych pod przygotowywane reklamy
 • przygotowywanie materiałów promocyjno-informacyjnych: drukowanych, interaktywnych i multimedialnych
 • projektowanie i uaktualnianie wyglądu strony internetowej Uczelni
 • opieka nad merytoryczną i graficzną zawartością wewnętrznych narzędzi komunikacji marketingowej
 • przygotowywanie imprez ogólnouczelnianych i międzyuczelnianych lub pomoc w ich organizacji
 • organizowanie wykładów i dyskusji z udziałem gości z kraju i zagranicy lub pomoc w tworzeniu tych wydarzeń
 • przygotowywanie, koordynacja i promocja imprez dla środowiska studenckiego oraz obsługa promocyjna przedsięwzięć inicjowanych przez środowisko studenckie
 • prowadzenie działań promocyjnych ukierunkowanych na pozyskanie kandydatów na studia
 • pomoc w opracowywaniu i rozpowszechnianiu informacji o kalendarium imprez i wydarzeń o charakterze kulturalno-naukowym, organizowanych przez jednostki Uczelni w celu ich zewnętrznej i wewnętrznej promocji
 • współpraca z agencjami reklamowymi i wydawcami oraz nadzór nad realizacją zawartych umów
 • monitorowanie rynku usług edukacyjnych
 • generowanie i rozwój systemu informacji o Uczelni dla zewnętrznych użytkowników Internetu oraz systemu informacji wewnętrznej dla pracowników i studentów Uczelni poprzez stały nadzór nad konfiguracją, zawartością informacyjną i graficzną oraz ewolucją standardu serwisu internetowego Uczelni
 • pomaganie w udostępnianiu użytkownikom zewnętrznym oraz pracownikom i studentom Uczelni interaktywnych informatycznych narzędzi informacyjnych i komunikacyjnych
 • pomaganie w nadzorze nad infrastrukturą oraz przepływem i zapewnieniem wysokiej jakości in-formacji w Internecie
 • przeprowadzanie analiz oglądalności serwisu internetowego Uczelni

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję