Podstrona: Wzory umów zawieranych ze studentami / POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza

Wzory umów zawieranych ze studentami

1. Wzory umów o warunkach pobierania opłat związanych z odbywaniem studiów oraz opłat za świadczone usługi edukacyjne w Politechnice Rzeszowskiej

UCHWAŁA Nr 47/2016 SENATU POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia wzorów umów o warunkach pobierania opłat związanych z odbywaniem studiów oraz opłat za świadczone usługi edukacyjne obowiązujących na Politechnice Rzeszowskiej od roku akademickiego 2016/2017

Załączniki do UCHWAŁY Nr 47/2016 SENATU POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia wzorów umów o warunkach pobierania opłat związanych z odbywaniem studiów oraz opłat za świadczone usługi edukacyjne obowiązujących na Politechnice Rzeszowskiej od roku akademickiego 2016/2017.

 

STUDIA WYŻSZE – wzory umów

Umowa będzie drukowana i podpisywana we właściwym dla danego kierunku studiów dziekanacie

Załącznik nr 1 - Umowa o warunkach pobierania opłat związanych z odbywaniem studiów oraz opłat za świadczone usługi edukacyjne na wyższych studiach stacjonarnych na Politechnice Rzeszowskiej (pdf)

Załącznik nr 2 - Umowa o warunkach pobierania opłat związanych z odbywaniem studiów oraz opłat za świadczone usługi edukacyjne na wyższych studiach niestacjonarnych na Politechnice Rzeszowskiej (pdf)

Załącznik nr 5 - Umowa o warunkach pobierania opłat związanych z odbywaniem studiów oraz opłat za świadczone usługi edukacyjne na wyższych studiach stacjonarnych na Politechnice Rzeszowskiej (zawierana w trybie wznowienia studiów) (pdf)

Załącznik nr 6 - Umowa o warunkach pobierania opłat związanych z odbywaniem studiów oraz opłat za świadczone usługi edukacyjne na wyższych studiach niestacjonarnych na Politechnice Rzeszowskiej (zawierana w trybie wznowienia studiów) (pdf)

Uchwała Nr 15/2017 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia szczegółowych wzorów aneksów umów o warunkach pobierania opłat związanych z odbywaniem studiów oraz za świadczone usługi edukacyjne na studiach wyższych Politechniki Rzeszowskiej. - Aneksy obowiązują od dnia 27 lutego 2017 r.

1. Aneks nr 1 do Umowy o warunkach pobierania opłat związanych z odbywaniem studiów oraz opłat za świadczone usługi edukacyjne na wyższych studiach stacjonarnych w Politechnice Rzeszowskiej.

2. Aneks nr 2 do Umowy o warunkach pobierania opłat związanych z odbywaniem studiów oraz opłat za świadczone usługi edukacyjne na wyższych studiach niestacjonarnych w Politechnice Rzeszowskiej.

3. Aneks nr 3 do Umowy o warunkach pobierania opłat związanych z odbywaniem studiów oraz opłat za świadczone usługi edukacyjne na wyższych studiach stacjonarnych w Politechnice Rzeszowskiej (zawierana w trybie wznowienia studiów).

4. Aneks nr 4 do Umowy o warunkach pobierania opłat związanych z odbywaniem studiów oraz opłat za świadczone usługi edukacyjne na wyższych studiach niestacjonarnych w Politechnice Rzeszowskiej (zawierana w trybie wznowienia studiów).

STUDIA PODYPLOMOWE, KURSY DOKSZTAŁCAJĄCE I SZKOLENIA – wzory umów do pobrania ze strony Uczelni

Załącznik nr 3 - Umowa o warunkach odpłatności za świadczone usługi edukacyjne na studiach podyplomowych na Politechnice Rzeszowskiej (pdf, doc)

Załącznik nr 4 - Umowa o warunkach odpłatności za świadczone usługi edukacyjne na kursach dokształcających lub szkoleniach na Politechnice Rzeszowskiej (pdf, doc)

 

2. Wzory umów o warunkach odpłatności za świadczone usługi edukacyjne związane z kształceniem cudzoziemców podejmujących studia wyższe na Politechnice Rzeszowskiej na zasadach odpłatności

UCHWAŁA Nr 82/2015 SENATU POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia szczegółowych wzorów umów o warunkach odpłatności za świadczone usługi edukacyjne związane z kształceniem cudzoziemców podejmujących studia na zasadach odpłatności w Politechnice Rzeszowskiej

Załączniki do UCHWAŁY Nr 82/2015 SENATU POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia szczegółowych wzorów umów o warunkach odpłatności za świadczone usługi edukacyjne związane z kształceniem cudzoziemców podejmujących studia na zasadach odpłatności w Politechnice Rzeszowskiej.

 

STUDIA WYŻSZE – wzory umów

Umowa będzie drukowana i podpisywana we właściwym dla danego kierunku studiów dziekanacie

Załącznik nr 1 - Umowa o warunkach pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne związane z kształceniem cudzoziemców podejmujących studia w Politechnice Rzeszowskiej na zasadach odpłatności na studiach stacjonarnych (pdf)

Załącznik nr 2 - Umowa o warunkach pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne związane z kształceniem cudzoziemców podejmujących studia w Politechnice Rzeszowskiej na zasadach odpłatności na studiach niestacjonarnych (pdf)

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję