Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Politechniki Rzeszowskiej

 

Uwaga!
Dla ułatwienia obliczania dochodu rodziny studenta można skorzystać z "Arkusza kalkulacyjnego wspomagającego obliczanie dochodu na osobę w rodzinie studenta" (w formacie MS Excel 97 lub nowsze).
Przed skorzystaniem z "Arkusza kalkulacyjnego ." należy obowiązkowo zapoznać się z Regulaminem przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów PRz.

Załączniki do Regulaminu (do pobrania i składania w dziekanacie wydziału):

 • Załącznik nr 1 - Oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku
 • Załącznik nr 2 - Wezwanie do uzupełnienie wniosku
 • Załącznik nr 3 - Wzór wniosku o przyznanie stypendium socjalnego - nowy wniosek
 • Załącznik nr 4 - Sposób dokumentowania i zasady ustalania dochodu rodziny studenta
 • Załącznik nr 5 - Oświadczenie w sprawie sytuacji materialnej studenta i jego rodziny
 • Załącznik nr 6 - Wzór wniosku o przyznanie stypendium socjalnego - wniosek kontynuacja
 • Załącznik nr 7 - Zgłoszenie zmian mających wpływ na prawo do stypendium socjalnego
 • Załącznik nr 8 - Wzór wniosku o przyznanie stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości - nowy wniosek
 • Załącznik nr 9 - Wzór wniosku o przyznanie stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości - wniosek kontynuacja
 • Załącznik nr 10 - Wzór wniosku o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych
 • Załącznik nr 11 - Wzór wniosku o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów - nowy wniosek
 • Załącznik nr 12 - Kryteria oceny merytorycznej wniosków o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów
 • Załącznik nr 13 - Kryteria oceny merytorycznej wniosków o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów pierwszego roku studiów pierwszego stopnia
 • Załącznik nr 14 - Oświadczenie o średniej arytmetycznej ocen uzyskanej przez studenta pierwszego roku studiów drugiego stopnia ubiegającego się o stypendium rektora dla najlepszych studentów
 • Załącznik nr 15 - Wzór wniosku o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów - wniosek kontynuacja
 • Załącznik nr 16 - Wzór wniosku o przyznanie zapomogi
 • Załącznik nr 17 - Zaświadczenie z urzędu skarbowego o dochodzie członka rodziny podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c, 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. O podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), osiągniętym w roku kalendarzowym, poprzedzającym rok akademicki, w którym jest ustalane prawo do stypendium socjalnego
 • Załącznik nr 18 - Oświadczenie członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, w którym jest ustalane prawo do stypendium socjalnego.
 • Załącznik nr 19 - Oświadczenie członka rodziny o dochodach osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, w którym jest ustalane prawo do stypendium socjalnego, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.)
 • Załącznik nr 20 - Oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym, poprzedzającym rok akademicki, w którym jest ustalane prawo do stypendium socjalnego
 • Załącznik nr 21 - Oświadczenie członka rodziny o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach fizycznych i przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym, poprzedzającym rok akademicki, w którym jest ustalane prawo do stypendium socjalnego
 • Upoważnienie w celu złożenia wniosku o przyznanie świadczeń pomocy materialnej

 Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję