Podstrona: Zapomoga Goldman Sachs-Perspektywy / POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza

Zapomoga Goldman Sachs-Perspektywy

perspektywy.jpg prz.png goldman_sachs.jpg

KOMUNIKAT
w sprawie zasad przyznawania wsparcia materialnego studentom Politechniki Rzeszowskiej w ramach projektu
„STYPENDIUM POMOCOWE GOLDMAN SACHS-PERSPEKTYWY”

Politechnika Rzeszowska jest uczestnikiem projektu „STYPENDIUM POMOCOWE GOLDMAN SACHS-PERSPEKTYWY” (dalej: Zapomoga), którego celem jest wsparcie studentów, obywateli Ukrainy studiujących w polskich uczelniach w formie przyznania świadczeń finansowych. Wsparcie jest organizowane przez Fundację Edukacyjną Perspektywy i jest udzielane ze środków przekazanych przez firmę Goldman Sachs. Zgodnie z zasadami projektu Zapomoga przyznawana jest jednorazowo dla 25 studentów obywateli Ukrainy studiujących w Politechnice Rzeszowskiej, w wysokości 1000 zł brutto dla jednego studenta.

Zasady przyznawania stypendium

O przyznanie Zapomogi może się ubiegać student, będący obywatelem Ukrainy, który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej w związku z konfliktem zbrojnym toczącym się w Ukrainie, który w dniu składania wniosku przebywa w Polsce oraz czynnie uczestniczy w zajęciach.

Zapomoga przyznawana jest na wniosek studenta. Wniosek o przyznanie stypendium należy złożyć wraz z oświadczeniem studenta o jego potrzebie finansowej.

Wniosek należy złożyć w terminie od 2 do 8 lutego 2023 r. w Biurze Pomocy Materialnej dla Studentów Politechniki Rzeszowskiej (ul. Podkarpacka 1, 35-082 Rzeszów, budynek J, pokój 011, w godzinach 8:00-10:30).

Rektor rozpatrując wnioski bierze pod uwagę trudną sytuację materialną i rodzinną studenta, związaną z trwającym konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy, w szczególności związaną z:

  1. utratą źródła utrzymania;
  2. powołanie do służby wojskowej i walki na froncie rodziców/rodzica studenta;
  3. śmiercią rodziców/rodzica w wyniku działań wojennych;
  4. koniecznością opuszczenia miejsca zamieszkania przez studenta lub członków jego najbliższej rodziny;
  5. szkody poniesione w wyniku wojny;
  6. trudną sytuacją zdrowotną (choroba studenta lub członka jego najbliższej rodziny, niepełnosprawność).

O przyznaniu Zapomogi decyduje kolejność złożenia kompletnego wniosku o przyznanie świadczenia i zaistnienia przesłanki, o której mowa powyżej. O kolejności wniosków decyduje data ich złożenia w Biurze Pomocy Materialnej dla Studentów.

Rozstrzygnięcie Rektora Politechniki Rzeszowskiej dotyczące przyznania lub odmowy przyznania Zapomogi jest ostateczne. 

Zapomoga wypłacana jest jednorazowo na rachunek bankowy studenta wskazany we wniosku. Student zobowiązany jest wskazać we wniosku rachunek bankowy prowadzony w polskich złotych (PLN) w banku działającym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję