University Authorities

Rektor Politechniki Rzeszowskiej

Rector
Prof. Tadeusz Markowski, DSc, PhD, Eng.

tel.: (17) 865 12 10, (17) 865 10 90
fax: (17) 854 12 60

e-mail: rektor@prz.edu.pl

Prorektor ds. nauki

Vice-Rector for Research
Prof. Grzegorz Budzik, DSc, PhD, Eng.

tel.: (17) 865 12 47

e-mail: rn@prz.edu.pl

Prorektor ds. kształcenia

Vice-Rector for Education
Grzegorz Masłowski, DSc, PhD, Eng., Associate Prof.

tel: (17) 743 23 43
fax: (17) 854 30 55

e-mail: rd@prz.edu.pl

Prorektor ds. rozwoju i kontaktów z gospodarką

Vice-Rector for Development and Cooperation with Industry
Mariusz Oleksy, DSc, PhD, Eng., Associate Prof.

tel.: (17) 865 11 90

e-mail: rw@prz.edu.pl

Prorektor ds. współpracy międzynarodowej

Vice-Rector for International Relations
Prof. Grzegorz Ostasz, DSc, PhD

tel.: (17) 743 25 01
fax: (17) 743 25 02

e-mail: rh@prz.edu.pl

Kanclerz

Chancellor
Marek Kachaniak, MSc

tel.: (17) 865 12 24
fax: (17) 854 23 40

e-mail: ra@prz.edu.pl

Accept