Podstrona: Legitymacje / POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza

Legitymacje

red. Wiktor Dąborowski

Zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018r. (Dz. U. 2018 poz. 1668) art. 74 Uczelnia wydaje studentowi legitymację studencką, której wzór określa załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018r. (Dz. U. 2018 poz. 1861) w sprawie studiów.

Studenci, którzy przeszli internetową rekrutację (SIR)

otrzymują legitymację studencką, BEZ WYPEŁNIANIA wniosku, po uiszczeniu opłaty w wysokości 22zł za wydanie legitymacji.
Do wydruku legitymacji wykorzystane zostanie zdjęcie zamieszczone przez kandydatów w systemie SIR, nie ma potrzeby zamieszczania zdjęcia w systemie USOS (wirtualny dziekanat).
Opłatę należy uiścić na indywidualny numer konta bankowego dostępny po zalogowaniu do systemu USOS pod adresem https://usos.prz.edu.pl, w zakładce "Dla wszystkich" -> "Płatności" -> "Konta bankowe Uczelni"
(kandydaci po przyjęciu na studia otrzymują w systemie SIR komunikat z informacją o założeniu studenckiego konta pocztowego [ten sam login i hasło umożliwia zalogowanie się m.in. do systemu USOS]. Dopiero od tego momentu możliwe jest zalogowanie się do systemu USOS i sprawdzenie indywidualnego numeru konta do przelewu)

Kandydat podejmujący studia na więcej niż jednym kierunku może otrzymać legitymację studencką tylko na jednym, wskazanym kierunku studiów.

Kandydaci na studia drugiego stopnia posiadający już legitymację wydaną przez Politechnikę Rzeszowską w ramach studiów pierwszego stopnia mogą nadal z niej korzystać w ramach studiów drugiego stopnia bez konieczności wyrabiania "nowej" legitymacji i uiszczania opłaty za jej wydanie.

Studenci przeniesieni z innej Uczelni, którzy nie przechodzili internetowej rekrutacji (SIR)

otrzymują legitymację studencką, BEZ WYPEŁNIANIA wniosku, po uiszczeniu opłaty w wysokości 22zł za wydanie legitymacji.
Aby wydruk legitymacji był możliwy należy zamieścić zdjęcie w systemie USOS (wirtualny dziekanat) w zakładce "Dla wszystkich"->"Zdjęcie do legitymacji".
Opłatę należy uiścić na indywidualny numer konta bankowego dostępny po zalogowaniu do systemu USOS, w zakładce "Dla wszystkich" -> "Płatności" -> "Konta bankowe Uczelni"
(studenci przeniesieni z innych Uczelni mogą uzyskać hasło do logowania w punkcie obsługi kont znajdującym się w Bibiliotece Politechniki Rzeszowskiej [Bud. V, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów] w godzinach pracy Biblioteki)

Studenci, którzy utracili legitymację lub chcący zmienić dane zamieszczone na legitymacji

otrzymują DUPLIKAT legitymacji studenckiej, PO WYPEŁNIANIU wniosku w systemie USOS w zakładce "Dla wszystkich"->"Wnioski", oraz po uiszczeniu opłaty w wysokości 33zł - utrata/zniszczenie lub 22zł - zmiana danych za wydanie duplikatu legitymacji.
Jeżeli duplikat ma zawierać nowe zdjęcie (inne od dotychczasowego) należy zamieścić nowe zdjęcie w systemie USOS w zakładce "Dla wszystkich"->"Zdjęcie do legitymacji".
Opłatę w odpowiedniej wysokości należy uiścić na indywidualny numer konta bankowego dostępny  w zakładce "Dla wszystkich" -> "Płatności" -> "Konta bankowe Uczelni"


Informacje dodatkowe

Odbiór wydrukowanych legitymacji odbywa się w Dziekanacie właściwym dla kierunku studiów.

Legitymację można odebrać po 5 dniach roboczych od zaksięgowania opłaty oraz wypełnienia wniosku w przypadku duplikatów, wyjątkiem są legitymacje studentów pierwszego roku, którzy uiścili opłatę jeszcze przed rozpoczęciem studiów - legitymację otrzymują oni najwcześniej w trakcie spotkania organizacyjnego rozpoczynającego kształcenie.

Przedłużanie ważności legitymacji następuje co semestr w terminach do 31 października oraz do 31 marca każdego roku akademickiego w Dziekanacie właściwym dla kierunku studiów.

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję