Organizacje studenckie

Zarządzenie nr 67/2019 Rektora PRz z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu uczelnianych organizacji studenckich i doktoranckich oraz stowarzyszeń w Politechnice Rzeszowskiej

Rejestr Studenckich Kół Naukowych działających w Politechnice Rzeszowskiej 

Lp. Nazwa Wydziału Nazwa Koła Opiekun Koła
1. Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska
i Architektury
Koło Naukowe Inżynierii Środowiska dr inż. Adam Masłoń
2. Koło Naukowe  Budowlanych -Sekcja  konstrukcyjna dr inż. Zdzisław Pisarek
3. Koło Naukowe Geodetów “GLOB” dr inż. Grzegorz Oleniacz
4. Koło Naukowe Mostowców dr inż. Bartosz Piątek
5. Koło Naukowe Drogowców dr inż. Mateusz Szarata
6. Koło Architektoniczne ZARYS

dr Tomasz Tomaszek

7. Koło Naukowe Mechaniki Budowli dr hab. inż. Piotr Nazarko, prof. PRz
8.

Koło Naukowe„da Vinci”

mgr inż. Michał Musiał

inż. Marcin Kaczmarzyk

9.

Koło Naukowe Studentów HVAC Ogrzewanie, Wentylacja, Klimatyzacja

dr inż. Elżbieta Rybak - Wilusz

10.

Koło Naukowe Komputerowe Kształtowanie form i konstrukcji budynków - Grafika inżynierska

dr inż. Jacek Abramczyk

11. Wydział Budowy Maszyn
i Lotnictwa
Koło Naukowe Lotników dr inż. Tomasz Lis
12. Koło Naukowe Mechaników-Sekcja Samochodowa dr inż. Paweł Wojewoda
13. Koło Naukowe Robotyki „Mechatronik” dr inż. Dariusz Szybicki
14. Koło Naukowe Szybowników “Bezmiechowa” dr inż. Andrzej Majka
15. Koło Naukowe Inżynierii Zarządzania dr hab. inż. Andrzej Pacana, prof. PRz
16. Koło Naukowe EUROAVIA mgr inż. Grzegorz Drupka
17. Koło Naukowe Programowanie i Automatyzacja Obróbki

dr inż. Robert Babiarz

dr inż. Roman Wdowik

mgr inż. Marek Krok

dr inż. Marek Magdziak

18. Koło Naukowe Transport dr inż. Krzysztof Lew
19. Koło naukowe inżynierii materiałowej AMSA dr inż. Jacek Nawrocki
mgr inż. Paweł Pędrak
20. Koło Naukowe Kosmonautyki mgr inż. Radosław Kołodziejczyk
21. Koło Naukowe Nowoczesnych Systemów Komputerowych i Inżynierii Produkcji dr inż. Sławomir Świrad
22. Koło Naukowe Formuła Student Rzeszów dr inż. Piotr Strojny
23. Koło Naukowe Szybkiego Prototypowania i Wzornictwa Przemysłowego

 dr inż. Dawid Wydrzyński

dr inż. Łukasz Przeszłowski

24. Wydział Chemiczny Koło Naukowe Studentów Chemii “Esprit” prof. dr hab. inż. Wiktor Bukowski
25. Koło Naukowe Insert dr Łukasz Uram
26. Studenckie i Doktoranckie Koło Naukowe Inżynierii Chemicznej i Farmaceutycznej IPSUM dr hab. inż. Paweł Chmielarz, prof. PRz
27. Wydział Elektrotechniki
i Informatyki
Koło Naukowe Elektroenergetyków dr inż. Henryk Wachta
28. Koło Naukowe Informatyków – “Kod” dr inż. Bartosz Trybus
29. Koło Naukowe Systemów Złożonych mgr inż. Michał Wroński
30. Koło Naukowe Pomiarowców „6 sigma” dr inż. Jakub Wojturski
31. Koło Naukowe „ROBO” dr inż. Tomasz Żabiński
32. Koło Naukowe Elektroniki i i Technologii Informacyjnych dr inż. Bartosz Pawłowicz
33. Koło Naukowe Elektryków „Mega Volt” mgr inż. Sebastian Hajder
34. Koło Naukowe Interakcji Człowiek – Komputer GEST dr inż. Tomasz Kapuściński
35. Koło Naukowe IT dr inż. Bogusław Rymut
36. Koło Naukowe Podstaw Elektroniki mgr inż. Mirosław Sobaszek
37. Koło Naukowe Something about IT Security dr inż. Mariusz Nycz
38.

Koło Naukowe ENERGA

dr hab. inż. Damian Mazur, prof. PRz
39.

Koło Naukowe Robotyki Stosowanej i Systemów Wbudowanych

mgr inż. Dominik Ożóg
40.

Koło Naukowe "PIORUN"

dr inż. Robert Ziemba

Koło Naukowe Elektromobilności

dr hab. inż. Piotr Bogusz, prof. PRz
41. Wydział Matematyki i Fizyki Stosowanej Koło Naukowe Foton dr hab. inż. Tomasz Więcek, prof. PRz
42. Koło Naukowe Odnawialne źródła energii “ERG” mgr inż. Julian Traciak
43. Koło Naukowe Studentów Matematyki dr Janusz Dronka
44. Koło Naukowe inżynierii medycznej X-med dr Sławomir Wolski
45. Koło Naukowe Machine Learning

dr Ewa Rejwer-Kosińska

dr Michał Piętal

46. Wydział Mechaniczno- Technologiczny Koło Naukowe Komputerowego Wspomagania Projektowania

mgr inż. Sylwia Sikorska -Czupryna

47. Koło Naukowe Obrabiarek Sterowanych Numerycznie

dr inż. Krzysztof Szwajka

48. Koło Naukowe Informatyki Przemysłowej

dr Andrzej Chmielowiec

49. Koło Naukowe Aero Team

mgr inż. Andrzej Łączek

50. Wydział Zarządzania Koło Naukowe Ubezpieczeń

dr Robert Dankiewicz

dr Anna Ostrowska - Dankiewicz

51. Koło Naukowe Komunikacji Marketingowej  „Brief”

dr Hanna Hall
mgr Ewelina Nycz

52. Koło Naukowe Młodych Ekonomistów dr Marzena Hajduk - Stelmachowicz
53. Koło Naukowo – Badawcze Turystyki „Tuptuś”

dr inż. Artur Stec

dr inż. Marek Kiczek

mgr Jan Polaszczyk

54. Koło Naukowe Innowacyjnej Przedsiębiorczości, EKO zarządzania i Jakości Życia - Ekobiznes

dr hab. inż. Sylwia Dziedzic, prof. PRz

prof. dr hab. inż. Leszek Woźniak

55. Koło Naukowe Controllingu i Rachunkowości Zarządczej dr Łukasz Szydełko
56. Koło Naukowe Logistyków "LogON"
dr inż. Paulina Bełch
57. Koło Naukowe Upowszechniania Kultury Innowacyjności dr hab. Teresa Bal-Woźniak, prof. PRz
58. Koło Naukowe Eurointegracja dr hab. Mariusz Ruszel, prof. PRz
59. Koło Naukowe Finansów i Zarządzania dr inż. Mirosław Sołtysiak
60. Koło Naukowe Rachunkowości „ASSETS’’ dr hab. inż. Grzegorz Lew, prof. PRz
61. Koło Naukowe Studentów Bezpieczeństwa Wewnętrznego Enigma

dr Katarzyna Purc – Kurowicka

dr Elżbieta Kurzępa

62.

Koło Naukowe Luminol mgr Artur Polakiewicz

63.

Koło Naukowe "Project5"

mgr Agata Wojciechowska

dr Jolanta Stec-Rusiecka

64.

Studenckie Koło Naukowe Bezpieczeństwa Lotniczego "Eskadra"

dr hab. inż. Grzegorz Rosłan, prof. PRz

65.

Koło Strzeleckie PRz "KALIBER"

dr inż. Marek Barć

dr hab. inż. Zenon Opiekun, prof. PRz

 Pozostałe organizacje studenckie działające na Politechnice Rzeszowskiej

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję