Doktoraty honoris causa

 

W latach 2002-2017 Politechnika Rzeszowska nadała tytuł doktora honoris causa 13 osobom.

fleszar_100x150.png Bolesław Fleszar – tytularny profesor zwyczajny, znakomity uczony w dziedzinie chemii fizycznej, analitycznej i elektrochemii, twórca rzeszowskiej naukowej szkoły elektrochemicznej. Pierwszy rektor Politechniki Rzeszowskiej wybrany w demokratycznych wyborach, senator I kadencji Senatu Rzeczpospolitej Polskiej. Tytuł został nadany przez Senat Politechniki Rzeszowskiej w dniu 29 czerwca 2017 roku. Promotorem w przewodzie prowadzonym przez Wydział Chemiczny Politechniki Rzeszowskiej był prof. dr hab. inż. Andrzej Sobkowiak.
trybus_100x150.png Leszek Trybus – tytularny profesor zwyczajny, wybitny uczony z zakresu automatyki i informatyki, nagrodzony za wybitne dokonania w zakresie teorii, konstrukcji i wdrożeń, w kraju i za granicą, regulatorów cyfrowych, sterowników mikroprocesorowych i rozproszonych systemów czasu rzeczywistego oraz zasługi w działalności na rzecz rozwoju uczelni i Rzeszowa. Tytuł został nadany przez Senat Politechniki Rzeszowskiej w dniu 29 czerwca 2017 roku. Promotorem przewodu przeprowadzonego na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki był prof. dr hab. inż. Jacek Kluska.
ferenc_100x150.png Tadeusz Ferenc prezydent Rzeszowa od 2002 roku, samorządowiec, nagrodzony w uznaniu wybitnych  zasług dla rozwoju Rzeszowa jako ośrodka akademickiego, w tym za wspieranie międzynarodowej wymiany studentów i naukowców, a także organizowanie wspólnych akcji promujących miasto Rzeszów jako siedzibę ośrodka naukowego wyspecjalizowanego w unikatowych kierunkach kształcenia. Promotorem przewodu na wniosek Wydziału Elektrotechniki i Informatyki był prof. dr hab. inż. Grzegorz Budzik.
Małgorzata Witko Małgorzata Witko – tytularny profesor zwyczajny, wybitna uczona w obszarze chemii teoretycznej oraz katalizy heterogenicznej i homogenicznej, a także enzymatycznej, członek korespondent Polskiej Akademii Nauk. Tytuł został nadany przez Senat Politechniki Rzeszowskiej w dniu 26 listopada 2015 r. Promotorem w przewodzie prowadzonym przez Wydział Chemiczny Politechniki Rzeszowskiej był prof. dr hab. inż. Andrzej Sobkowiak.
Stanisław Kuś Stanisław Kuś – tytularny profesor zwyczajny, znakomity uczony z dziedziny budownictwa, nauczyciel akademicki oraz projektant, autor wielu książek i publikacji, twórca polskiej szkoły kształtowania konstrukcji. Trzykrotny rektor Politechniki Rzeszowskiej. Tytuł został nadany przez Senat Politechniki Rzeszowskiej w dniu 21 listopada 2013 roku. Promotorem w przewodzie doktorskim przeprowadzonym przez Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska był dr hab. inż. Szczepan Woliński, prof. PRz.
Tadeusz Kaczorek Tadeusz Kaczorek – tytularny profesor zwyczajny, wybitny uczony w dziedzinie automatyki i elektrotechniki, w szczególności w zakresie analizy i syntezy systemów sterowania oraz teorii układów dynamicznych, w tym układów o wielu zmiennych niezależnych, singularnych, bilingowych, ciągło-dyskretnych, dynamicznych układów dodatnich oraz układów niecałkowitego rzędu. Tytuł został nadany przez Senat Politechniki Rzeszowskiej w dniu 17 listopada 2011 roku. Promotorem przewodu przeprowadzonego na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki był prof. dr hab. inż. Jacek Kluska.
Zbigniew Jan Florjańczyk Zbigniew Jan Florjańczyk – tytularny profesor zwyczajny, wybitny uczony w dziedzinie chemii i technologii polimerów oraz inżynierii materiałów i kompozytów polimerowych. Tytuł został nadany przez Senat Politechniki Rzeszowskiej w dniu 21 października 2010 roku. Promotorem przewodu przeprowadzonego na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa był prof. dr hab. inż. Jan Sieniawski.
Krzysztof Jan Kurzydłowski Krzysztof Jan Kurzydłowski – tytularny profesor zwyczajny, wybitny uczony w dziedzinie nauki o materiałach, twórca podstaw teoretycznych projektowania materiałów i komputerowej analizy obrazów nano- i mikrostruktury. Tytuł został nadany przez Senat Politechniki Rzeszowskiej w dniu 22 września 2009 roku. Promotorem przewodu przeprowadzonego na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa był prof. dr hab. inż. Jan Sieniawski.
Eugeniusz Świtoński Eugeniusz Świtoński – tytularny profesor zwyczajny, wybitny uczony z zakresu zagadnień dynamicznych mechaniki ośrodków ciągłych, zastosowań metod numerycznych w analizie stereomechanicznej konstrukcji maszynowych do biomechaniki i konstrukcji sprzętu medycznego. Tytuł został nadany przez Senat Politechniki Rzeszowskiej w dniu 18 stycznia 2007 roku. Promotorem przewodu przeprowadzonego na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa był prof. dr hab. inż. Tadeusz Markowski.
Józef Giergiel Józef Giergiel – tytularny profesor zwyczajny w PRz, wybitny uczony z zakresu identyfikacji układów mechanicznych, mechaniki i robotyki, w tym mikro- i nanorobotyki. Tytuł został nadany przez Senat Politechniki Rzeszowskiej w dniu 31 marca 2005 roku. Promotorem przewodu przeprowadzonego na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa był prof. dr hab. inż. Henryk Kopecki.
Stefan Węgrzyn Stefan Węgrzyn – tytularny profesor zwyczajny, członek rzeczywisty PAN, wybitny uczony i prekursor polskiej szkoły informatycznej, twórca wielu dokonań z zakresu dynamiki układów automatyki. Tytuł został nadany przez Senat Politechniki Rzeszowskiej w dniu 1 kwietnia 2004 roku. Promotorem przewodu przeprowadzonego na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa był prof. zw. dr hab. inż. Józef Giergiel.
Klaus-Jürgen Bathe Klaus-Jürgen Bathe – profesor Massachusetts Institute of Technology w Cambridge (USA), wybitny uczony i twórca znanego na świecie programu ADINA opartego na metodzie elementów skoń- czonych. Tytuł nadany został przez Senat Politechniki Rzeszowskiej w dniu 6 listopada 2003 roku. Promotorem przewodu przeprowadzonego na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa był prof. dr hab. inż. Henryk Kopecki.
Kazimierz Emil Oczoś Kazimierz Emil Oczoś – tytularny profesor zwyczajny w PRz, wybitny uczony z zakresu kształtowania materiałów metalowych i niemetalowych. Tytuł został nadany przez Senat Politechniki Rzeszowskiej w dniu 21 marca 2002 roku. Promotorem przewodu przeprowadzonego na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa był prof. dr hab. inż. Jan Sieniawski.

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję