Podstrona: Dotacja z budżetu województwa podkarpackiego / POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza

Dotacja z budżetu województwa podkarpackiego

2022-07-12 , red.  Anna Worosz
kategoria: Wydarzenia
Od lewej: P. Pilch, W. Ortyl, prof. P. Koszelnik,

Politechnika Rzeszowska otrzymała największe dofinansowanie z budżetu województwa podkarpackiego na zakupy inwestycyjne. Dotacja w wysokości 460 tys. zł zostanie przeznaczona na doposażenie stanowisk laboratoryjnych i dydaktyczno-badawczych na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa oraz Wydziale Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury. Łącznie pula dotacji to 1,7 mln zł dla 11 uczelni z regionu.

Umowy z rektorami oraz przedstawicielami uczelni podpisali marszałek Władysław Ortyl oraz wicemarszałek Piotr Pilch. Podczas wydarzenia marszałek Ortyl podkreślał, że kwota dotacji dla uczelni została zwiększona, ponieważ zarząd województwa widzi potrzeby szkół wyższych w zakresie innowacji, które są istotne dla rozwoju całego regionu. „Dla nas kształcenie, edukacja na poziomie wyższym są niezmiernie ważne z punktu widzenia rozwoju społecznego i gospodarczego naszego województwa. Dlatego kwotę wsparcia, która oscylowała w granicach milina złotych, zwiększyliśmy do 1,7 mln, m.in. po to, aby to wsparcie finansowe jak najlepiej służyło studentom i powstawaniu nowych kierunków” – podkreślił marszałek Władysław Ortyl.

W imieniu przedstawicieli uczelni głos zabrał rektor Politechniki Rzeszowskiej prof. dr hab. inż. Piotr Koszelnik, który powiedział, że przyznawana każdego roku dotacja z budżetu województwa jest bardzo pomocna dla szkoły wyższych z Podkarpacia. „Politechnika Rzeszowska w tym roku inwestuje w kierunki inżynieria środków transportu oraz transport. Uczelnia zakupi urządzenia przydatne do procesu dydaktycznego i badawczego, w tym maszynę wytrzymałościową do badań związanych z nawierzchniami drogowymi, mikroskop do badania powierzchni materiałów, a także nieduży samochód elektryczny wykorzystywany do dydaktyki na kierunku inżyniera środków transportów” – powiedział prof. P. Koszelnik.

Wicemarszałek Piotr Pilch podkreślał istotne znaczenie dotacji z budżetu województwa, zwłaszcza dla mniejszych uczelni z regionu. „Zarząd województwa ma świadomość tego, że to wsparcie jest szczególnie istotne dla tych uczelni, które dysponują mniejszym budżetem własnym, gdyż pozwala im na tworzenie nowych kierunków, doposażenie pracowni, a tym samym na podniesienie standardów kształcenia” – mówi wicemarszałek P. Pilch.

Wnioski o dofinansowanie złożyło 11 uczelni. Wszystkie zostały pozytywnie zaopiniowane przez komisję, która je oceniała. Podczas oceny pod uwagę brane były następujące kryteria: zgodność przedsięwzięcia z celami wynikającymi ze Strategii Rozwoju Województwa – Podkarpackie 2030, zgodność przedsięwzięcia z potrzebami rynku pracy, powiązanie przedsięwzięcia z powstaniem/rozwojem nowego kierunku kształcenia i/lub wzrostem liczby studentów na danym kierunku kształcenia oraz powiązanie przedsięwzięcia z prowadzeniem działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej. Wysokość przyznawanych dotacji była uzależniona od liczby punktów uzyskanych na etapie oceny merytorycznej. W latach 2004–2021 województwo podkarpackie przyznało uczelniom w sumie 24 mln złotych na działalność bieżącą lub zakupy inwestycyjne.

Powrót do listy aktualności

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję