Podstrona: Dr inż. Wojciech J. Nowak laureatem nagrody Naukowiec Przyszłości 2021 / POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza

Dr inż. Wojciech J. Nowak laureatem nagrody Naukowiec Przyszłości 2021

2021-10-22 , red.  Marta Jagiełowicz
kategoria: Nauka
Dr inż. Wojciech J. Nowak laureatem nagrody Naukowiec Przyszłości 2021,

Dr inż. Wojciech Jerzy Nowak został Laureatem nagrody Naukowiec Przyszłości 2021 w kategorii „nauki ścisłe i techniczne dla innowacyjnej przyszłości” za realizację projektu badawczego pn. ,,Stopy o wysokiej entropii w parze wodnej - optymalizacja odporności na korozję wysokotemperaturową do nowoczesnych zastosowań” oraz pozytywne podejście do upowszechnia dotychczasowych wyników przedsięwzięć wśród całego społeczeństwa. Nagroda jest wyróżnieniem dla polskich i zagranicznych uczonych realizujących nowatorskie projekty naukowe, które w przyszłości mogą wpływać na inteligentny rozwój i lepszą przyszłość. 

Opis projektu

Celem projektu jest wytworzenie stopów wysokiej entropii cechujących się wyśmienitą odpornością na korozję wysokotemperaturową w atmosferze zawierającej parę wodną. Warunki procesu obróbki cieplnej zostaną zoptymalizowane, co będzie skutkować różną mikrostrukturą stopów HEA’s. W wyniku tego zostanie jednoznacznie opisany wpływ mikrostruktury stopów HEA’s na ich odporność na korozję wysokotemperaturową w mokrych gazach. Dodatkowo zostanie stworzony model matematyczny pozwalający na przewidywanie odporności na korozję wysokotemperaturową stopów HEA’s w warunkach utleniania w gazach zawierających parę wodną. Projektu będzie realizowany od sierpnia 2021 r. do lipca 2025 r., a jego wartość wynosi 573 400,00 zł.

Projekt ten jest pionierski w tej dziedzinie, ponieważ po raz pierwszy stopy wysokiej entropii (HEA’s) zostaną zbadane w atmosferze zawierającej parę wodną. Dodatkowo zostanie określony wpływ mikrostruktury stopów HEA’s na ich odporność korozyjną w atmosferach mokrej i suchej. „Uzyskane wyniki dostarczą zupełnie nowych informacji o zachowaniu stopów HEA’s w atmosferach zawierających parę wodną w wysokiej temperaturze w zależności od ich mikrostruktury. Różna mikrostruktura natomiast zostanie uzyskana dzięki modyfikacji parametrów procesu ich obróbki cieplnej” – dodaje dr inż. Wojciech Nowak. Wyniki uzyskane w projekcie znacznie poszerzą wiedzę na temat zachowania HEA’s w wysokiej temperaturze w wilgotnej atmosferze. Stworzony model matematyczny będzie użytecznym narzędziem do przewidywania właściwości stopów HEA’s podczas pracy w warunkach wysokiej temperatury w parze wodnej.

Życiorys naukowy

Dr inż. Wojciech Nowak ukończył studia inżynierskie na Wydziale Chemicznym Politechniki Rzeszowskiej na kierunku inżynieria materiałowa, specjalizacja: inżynieria materiałów organicznych. Tytuł magistra inżyniera uzyskał na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na kierunku inżynieria materiałowa, specjalizacja: biomateriały i kompozyty. Stopień doktora nauk inżynieryjno-technicznych został mu nadany na Wydziale Mechanicznym Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen (RWTH Aachen) w dyscyplinie inżynieria materiałowa, specjalność: korozja wysokotemperaturowa materiałów metalicznych. W trakcie studiów doktoranckich pracował jako doktorant w Instytucie Naukowym Forschungszentrum Juelich GmbH (FZJ) w Instytucie Badań nad Energią i Klimatem (Institut für Energie- und Klimaforschung (IEK)), w Zakładzie Mikrostruktura i Właściwości Materiałów (Werkstoffstruktur und -eigenschaften (IEK-2)), w Zespole Korozji Wysokotemperaturowej i Ochrony przed Korozją pod kierownictwem Prof. Willema J. Quadakkersa. Po studiach doktoranckich kontynuował pracę w Forschungszentrum Juelich GmbH (FZJ) na stanowisku pracownika naukowego w Zespole Korozji Wysokotemperaturowej i Ochrony przed Korozją. Był odpowiedzialny za wykonanie analiz z wykorzystaniem optycznego spektroskopu emisyjnego z wyładowaniem jarzeniowym (Glow Discharge Optical Emission Spectrometry (GD-OES)). Od 2016 r. pracuje na Politechnice Rzeszowskiej na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa w Zespole Obróbki Wysokotemperaturowej i Modelowania w Katedrze Nauki o Materiałach na stanowisku adiunkta. Odpowiada za Pracownię Analizy Składu Chemicznego wchodzącą w skład Laboratorium Badań Materiałów dla Przemysłu Lotniczego Politechniki Rzeszowskiej. Jego badania koncentrują się na materiałach do zastosowań w wysokiej temperaturze, w szczególności nadstopach niklu, warstwach i powłokach ochronnych oraz kompletnych powłokowych barier cieplnych (systemach TBC).

Nagroda Naukowiec Przyszłości

Misją przyświecającą inicjatorowi i głównemu organizatorowi tego wyróżnienia - Centrum Inteligentnego Rozwoju jest eksponowanie najlepszych polskich i zagranicznych naukowców chcących dawać szansę swoim projektom na zaistnienie w praktyce gospodarczej, dla dobra społeczeństwa i na rzecz inteligentnego rozwoju. Nagroda jest formą docenienia pracy zarówno doświadczonych naukowców, jak i badaczy będących na początku swojej kariery. Służy m.in. budowaniu, wzmacnianiu rozpoznawalności i wagi nowatorskich przedsięwzięć prowadzonych przez uczonych. Informuje opinią publiczną, że wizjonerski sposób myślenia i działania jest niezbędnym elementem do wejścia w lepszą przyszłość całego społeczeństwa i każdego z nas z osobna. Centrum Inteligentnego Rozwoju docenia i propaguje przede wszystkim badania naukowe, których efekty mogą skutkować pozytywnymi zmianami w bliższej lub dalszej przyszłości i mają szansę zrewolucjonizować gospodarkę.

Powrót do listy aktualności

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję