Podstrona: European Conference „Future Skills for Europe’s Aerospace and Defence Industry” / POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza

European Conference „Future Skills for Europe’s Aerospace and Defence Industry”

2021-11-12 , red.  Dorota Stadnicka
kategoria: Wydarzenia
Prof. Jarosław Sęp podczas otwarcia konferencji,

Europejska konferencja nt. „Future Skills for Europe’s Aerospace and Defence Industry” odbyła się 21-22 października 2021 r. na Politechnice Rzeszowskiej. Głównym celem konferencji była dyskusja dotycząca przyszłych umiejętności w branży lotniczej i obronnej, niezbędnych do zapewnienia niezależności Europy od pozaeuropejskich technologii.

Organizatorzy

Organizatorami tego wydarzenia byli: Komisja Europejska, Politechnika Rzeszowska oraz Stowarzyszenie „Dolina Lotnicza” działająca w Europejskiej Sieci Regionów związanych z obronnością (European Network of Defence-related Regions). Przewodniczącą Komitetu Organizacyjnego Konferencji była dr hab. inż. Dorota Stadnicka, prof. PRz z Katedry Odlewnictwa i Spawalnictwa na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa, kierownik Laboratorium Lean Learning Academy Polska.

Przebieg konferencji

Konferencję rozpoczął prorektor ds. rozwoju i współpracy z otoczeniem prof. dr hab. inż. Jarosław Sęp, który przywitał uczestników oraz zaprezentował dokonania Politechniki Rzeszowskiej i główne obszary jej działania. Następnie oficer Komisji Europejskiej Elektra Tsigaridas przedstawiła politykę Unii Europejskiej dotyczącą umiejętności w przemyśle lotniczym i obronnym.

„Dolinę Lotniczą” reprezentowali prezes Marek Darecki oraz dyrektor Andrzej Rybka. Prezes „Doliny Lotniczej” omówił wyzwania, jakie czekają przemysł lotniczy i obronny w erze postcovidowej. Aktualne działania, plany, potrzeby i oczekiwania dotyczące umiejętności przyszłości prezentowali reprezentanci świata nauki i biznesu. Przedstawiciele MTU Aero Engines Polska Renata Markowska oraz Marcin Pietrzak dokonali przeglądu umiejętności technicznych i miękkich w przemyśle lotniczym i obronnym, w tym nowych umiejętności wynikających z pojawiających się technologii. Następnie odbyły się trzy panele dyskusyjne moderowane przez pracowników Politechniki Rzeszowskiej prof. PRz Andrzeja Majkę, prof. PRz Tomasza Rogalskiego oraz prof. PRz Dorotę Stadnicką.

Panele dyskusyjne

Pierwszy panel dotyczył wyzwań stojących przed dostawcami umiejętności – uczelniami oraz organizacjami edukacyjnymi realizującymi kształcenie i szkolenie zawodowe (VET). Podczas dyskusji rozmawiano o tym, jakie są główne wyzwania stojące obecnie przed uczelniami i naukowcami, których podjęcie zapewni kompetencje branżom w przyszłości oraz w jaki sposób akredytacja programów nauczania (w tym kursów) oraz certyfikacja personelu (studentów) może ułatwić dostarczanie kompetencji. Poruszono problemy współpracy przemysłu z uniwersytetami i organizacjami edukacyjnymi realizującymi kształcenie i szkolenia zawodowe, wsparcia, jakie otrzymują pracownicy przedsiębiorstw chcący rozwijać swoje kompetencje, oraz wsparcia, jakie otrzymują nauczyciele na uczelniach pragnący rozwijać swoją wiedzę o najnowszych technologiach. Dyskusje dotyczyły również wyzwań, które stoją obecnie przed uczelniami wojskowymi i jak bardzo różnią się one od tych, z którymi zmagają się uczelnie techniczne.

Drugi panel dyskusyjny poruszał tematykę związaną z rozwojem i doskonaleniem umiejętności technicznych. Zastanawiano się, jakie umiejętności techniczne pracowników umysłowych i fizycznych są obecnie pożądane w przemyśle lotniczym oraz jak skutecznie dostarczać kompetencje techniczne przyszłym inżynierom. Rozmawiano o tym, jak ważna jest współpraca jednostek edukacyjnych realizujących kształcenie i szkolenia zawodowe z przemysłem dla zapewnienia personelowi umiejętności technicznych i co jest w tym zakresie realizowane, a także jakie szczególne umiejętności techniczne są wymagane przez przemysł obronny i jak ten przemysł radzi sobie z problemem zapewnienia kompetencji technicznych.

Trzeci panel był poświęcony umiejętnościom miękkim i cyfrowym wymaganym przez przemysł lotniczy i obronny, coraz częściej wskazywanych jako niezbędne w rozwoju branż wysokich technologii. Rozważano, jakie umiejętności miękkie są pożądane podczas pracy przy projektach w przemyśle lotniczym oraz jakich umiejętności miękkich najbardziej brakuje pracownikom i nowym osobom zatrudnianym w przemyśle. Paneliści dyskutowali o tym, co przedsiębiorstwa robią, aby podnieść te umiejętności swoich pracowników, co robią uczelnie, aby zapewnić studentom miękkie i cyfrowe umiejętności oraz jakie umiejętności miękkie i cyfrowe są zapewniane w procesie kształcenia inżynierskiego.

Uczestnicy konferencji mieli także możliwość zapoznania się z programem Erasmus+ i jego ofertą w zakresie podnoszenia kompetencji studentów i kadry oraz innowacji w nauczaniu podczas prezentacji dyrektor Beaty Skibińskiej z Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności. O programach wspierających szkolenia i doskonalenie umiejętności opowiedział dyrektor Centrum Transferu Technologii PRz mgr Maciej Szalacha.

Uczestnicy

W konferencji wzięli udział przedstawiciele uczelni i organizacji edukacyjnych realizujących kształcenie i szkolenia zawodowe oraz przedstawiciele przemysłu. Reprezentowane były cywilne uczelnie krajowe: Politechnika Rzeszowska, Politechnika Świętokrzyska, Politechnika Lubelska, uczelnie zagraniczne: Uniwersytet w Pizie (Włochy), Politechnika w Madrycie (Hiszpania), Uniwersytet w Bordeaux (Francja), Uniwersytet w Aalborgu (Dania), Uniwersytet Karola III w Madrycie (Hiszpania), uczelnie wojskowe: Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie, Królewska Akademia Wojskowa Belgii. Świat biznesu reprezentowali przedstawiciele wiodących firm z branży lotniczej i zbrojeniowej, takie jak: WSK „PZL-Świdnik S.A.” – Leonardo Helicopters, Rolls-Royce, PGZ – Polska Grupa Zbrojeniowa S.A., Safran Transmission Systems Poland, Aero Gearbox International Poland, Huta Stalowa Wola, Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o. – a Lockheed Martin Company. Organizacje edukacyjne realizujące kształcenie i szkolenia zawodowe oraz biorące udział w certyfikacji personelu i poszukiwaniu talentów reprezentowane były przez Aerocampus Aquitaine, EWF European Federation for Welding, Joining and Cutting oraz QSR – Talent Driven Culture.

Inicjatywy i projekty

Podczas konferencji zaprezentowano również następujące inicjatywy oraz projekty międzynarodowe wspierające rozwój kompetencji:

Wiceprezes Rolls-Royce do spraw UE przytoczył w swoim wystąpieniu słowa przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen, która dzień przed konferencją powiedziała: „Ludzie potrzebują odpowiednich umiejętności, aby dostosować się do zmieniających się ścieżek kariery i znaleźć nową pracę na zmieniającym się rynku pracy. Ma to tym większe znaczenie, jeśli mamy osiągnąć sprawiedliwe, zrównoważone i sprzyjające włączeniu społecznemu przejście na zieloną i cyfrową gospodarkę.”

Konferencja miała wiele pozytywnych aspektów. Dzięki przeprowadzonym dyskusjom zidentyfikowano istotne dla przemysłu lotniczego i obronnego umiejętności, co może być podstawą do doskonalenia programów kształcenia. Poza tym prezentowane inicjatywy w obszarze kształcenia mogą być wykorzystane w procesie benchmarkingu, w celu dostosowania metod umożliwiających skuteczne dostarczenie kompetencji oraz pogłębienia współpracy przemysłu z uczelniami i organizacjami edukacyjnymi realizującymi kształcenie i szkolenia zawodowe.

Więcej informacji można znaleźć na stronie konferencji.

Powrót do listy aktualności

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję