Podstrona: [FOTO] Politechnika Rzeszowska ma czterech nowych Profesorów Honorowych / POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza

[FOTO] Politechnika Rzeszowska ma czterech nowych Profesorów Honorowych

2018-10-24
kategoria: Nauka, Wydarzenia
[FOTO] Politechnika Rzeszowska ma czterech nowych Profesorów Honorowych

Politechnika Rzeszowska ma czterech nowych Profesorów Honorowych. Tytuły odebrali prof. dr hab. Kazimierz Rajchel, prof. dr hab. Edward Nowak, dr hab. inż. Władysław Filar, prof. PR oraz prof. dr hab. inż. Jan Adamczyk.

Podczas uroczystego posiedzenia Rady Wydziału Zarządzania z okazji jego 25–lecia wręczono tytuły Profesorów Honorowych, które Senat uczelni przyznał w styczniu 2018 r. Tytuły Profesorów Honorowych wręczył rektor Politechniki Rzeszowskiej prof. dr hab. inż. Tadeusz Markowski. W imieniu nieobecnego z powodów zdrowotnych prof. Jana Adamczyka, tytuł odebrał Damian Gębarowski, asystent w Katedrze Marketingu Wydziału Zarządzania.

W swoim wystąpieniu rektor podkreślał zasługi Profesorów Honorowych dla Politechniki Rzeszowskiej. - Dzisiejsza uroczystość jest okazją do przypomnienia i docenienia dorobku czterech wybitnych profesorów, którzy są zasłużeni dla Politechniki Rzeszowskiej i którzy wpajali naszym studentom zasadę Seneki, że nie dla szkoły, lecz dla życia się uczymy – mówił prof. Markowski.

Prof. Kazimierz Rajchel od 1994 r. pracuje na Wydziale Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej. W 1995 r. został pierwszym kierownikiem Zakładu Prawa i Administracji (obecnie Katedra Prawa i Administracji), do dziś pozostaje pracownikiem tej jednostki. W latach 2002–2008, prof. Rajchel był dziekanem Wydziału Zarządzania i Marketingu. Przedmiotem jego zainteresowań badawczych są problemy ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz zagadnienia organizacji i form działania administracji bezpieczeństwa. Jest autorem rozpraw naukowych, podręczników i skryptów, licznych artykułów naukowych oraz wystąpień na konferencjach naukowych. Był promotorem dziesięciu prac doktorskich, wielokrotnie pełnił funkcje recenzenta w przewodach doktorskich i habilitacyjnych. Profesor uczestniczył jako ekspert w opracowaniu i nowelizowaniu aktów prawnych, zwłaszcza tych dotyczących problematyki ochrony bezpieczeństwa i porządku w ruchu drogowym, a także przygotowywał opinie prawne na potrzeby naczelnych i centralnych organów administracji rządowej.

Prof. Edward Nowak jest pracownikiem naukowym Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, na którym przeszedł wszystkie szczeble kariery naukowej. Od 2010 r. pracuje też na Wydziale Zarządzania PRz. Profesor wypromował 50 doktorów w zakresie nauk ekonomicznych, spośród których 6 legitymuje się dzisiaj stopniem naukowym doktora habilitowanego. Recenzował ponad sto doktoratów, habilitacji i wniosków profesorskich. Jest autorem licznych recenzji monografii i podręczników. Prof. Nowak będąc członkiem Rady Wydziału Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu brał czynny udział w rozwoju kadry naukowej Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej. Współpracę z Wydziałem Zarządzania Profesor Edward Nowak rozpoczął w 1999 roku. Profesor jest promotorem pięciu zakończonych przewodów doktorskich pracowników Zakładu Finansów, Bankowości i Rachunkowości, którego obecnie jestem kierownikiem. 

Profesor Jan Adamczyk rozpoczął pracę w Politechnice Rzeszowskiej w 1997 r. W 1999 r. otrzymał tytuł profesora nauk rolniczych i objął kierownictwo Katedry Marketingu. Pełnił tę funkcję przez trzynaście lat. W 2002 roku Profesor odebrał z rąk prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego tytuł profesora zwyczajnego. Prof. Adamczyk jest promotorem dwunastu prac doktorskich. Ma też wielkie zasługi na polu nauki, opublikował wiele artykułów naukowych, podręczników, monografii i innych opracowań (12 podręczników oraz monografii, ponad 100 publikacji naukowych).

Dr hab. inż. Władysław Filar, prof. PRz od 1995 r. był zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego na Wydziale Zarządzania i Marketingu Politechniki Rzeszowskiej. Równocześnie został kierownikiem Zakładu Finansów i Bankowości. Funkcję tę pełni do 31 sierpnia 2014 r. Jako kierownik Zakładu Finansów i Bankowości nawiązał ścisłą współpracę z innymi ośrodkami akademickimi specjalizującymi się w naukach ekonomicznych, a szczególnie z Akademią Ekonomiczną we Wrocławiu, Szkołą Główną Handlową w Warszawie oraz Zaporoskim Uniwersytetem w Użgorodzie. W latach 1996-2002 dr hab. inż. Władysław Filar, prof. PRz był dziekanem Wydziału Zarządzania i Marketingu. Głównym przedmiotem jego działalności naukowej jest problematyka mechanizmów walutowo-finansowych, zagadnienia związane z funkcjonowaniem pieniądza międzynarodowego, a także kształtowanie kursów giełdowych, rentowności dłużnych papierów skarbowych i wieloaspektowej oceny realizacji swych funkcji przez bank centralny.

W imieniu Profesorów Honorowych głos zabrał prof. Kazimierz Rajchel. - Można wymienić wiele sukcesów, osiągnięć naukowych Wydziału Zarządzania. Trzeba jednak mocno podkreślić, że wydział wypromował ponad 28 tys. absolwentów. Absolwenci są cenieni w praktyce, pracują w administracji państwowej, samorządowej. Mają również swoje osiągnięcia w działalności gospodarczej – podkreślał prof. Rajchel.

Wykład okolicznościowy pt. „Wydział Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej - wokół jubileuszu 25-lecia" wygłosił prof. dr hab. Grzegorz Ostasz, prorektor ds. współpracy międzynarodowej Politechniki Rzeszowskiej, który wymieniał zasługi wydziału. - Mamy powody do dumy i satysfakcji, przygotowaliśmy zastępy porządnych i wykwalifikowanych absolwentów.  Z ponad 80 tys. absolwentów od początku istnienia Politechniki Rzeszowskiej, ponad 1/3 to nasi byli studenci – mówił  prorektor Ostasz.

W holu budynku S przygotowano wystawę fotografii prezentującą najważniejsze wydarzenia z historii Wydziału Zarządzania.  

Do tej pory Senat Politechniki Rzeszowskiej nadał tytuły Profesorów Honorowych łącznie siedemnastu pracownikom naukowym uczelni.

 

 

Powrót do listy aktualności

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję