Podstrona: "Gaudeamus igitur" już po raz 70. / POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza

"Gaudeamus igitur" już po raz 70.

2020-10-09 , red.  Marta Jagiełowicz, Anna Worosz
kategoria: Wydarzenia

„Politechnika Rzeszowska prowadzi badania, które wnoszą wkład do wiedzy ogólnej, w zakresie badań podstawowych i stosowanych, i realizuje badania w ramach nauk inżynieryjno-technicznych. Umacniamy i rozwijamy te dyscypliny naukowe, w których mamy kompetencje i możliwości. Mamy bardzo dobrych, mądrych naukowców, znakomitą bazę aparaturową i laboratoryjną, która wymaga ciągłych nakładów i uzupełnień. Będziemy się o to starać, wykorzystując różne programy i konkursy” – tak o potencjale naszej uczelni mówił JM Rektor prof. dr hab. inż. Piotr Koszelnik, inaugurując nowy rok akademicki.

Uroczystość rozpoczęło wejście orszaku z pocztem sztandarowym, władzami uczelni i członkami Senatu. Po odśpiewaniu hymnu państwowego chwilą ciszy upamiętniono kilkunastu zmarłych pracowników Politechniki Rzeszowskiej, m.in. prof. Stanisława Kusia, doktora honoris causa naszej uczelni, wieloletniego rektora PRz oraz prof. Stanisława Koncewicza, byłego rektora PRz i dziekana Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa.

JM Rektor prof. dr hab. inż. Piotr Koszelnik wygłosił przemówienie inauguracyjne, w którym podkreślił jubileuszowy charakter wydarzenia. Rektor wskazał rolę badań naukowych jako tego elementu gospodarki, który jest kluczowy dla funkcjonowania społeczeństwa. Rektor mówił również o wzmacnianiu kadry naukowej i roli rad dyscyplin, które koordynują badania w swoich zakresach. Rektor, odnosząc się do sytuacji epidemicznej, podkreślił, że jako władze Politechniki Rzeszowskiej „jesteśmy odpowiedzialni za bezpieczeństwo pracowników, studentów i doktorantów. To bezdyskusyjne i tak działamy. Na drugiej szali musimy położyć odpowiedzialność zarówno za jakość badań naukowych, jak i kształcenia. Taka jest powinność i misja naszego zawodu – zawodu nauczyciela akademickiego. W tej sytuacji nie mogliśmy pozwolić na nadmierne kształcenie w formie tylko zdalnej. Inżyniera można wykształcić tylko w kontakcie z laboratorium i z praktyką. Oczywiście jesteśmy czujni i będziemy reagować w razie zagrożeń, ale ten kierunek jest niezmienny”.

Na inaugurację przybyło wielu gości, m.in.: posłowie na Sejm RP Wiesław Buż i Andrzej Szlachta, wojewoda podkarpacki Ewa Leniart, marszałek województwa podkarpackiego Władysław Ortyl, wiceprezydent Miasta Rzeszowa Marek Ustrobiński, przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego Jerzy Borcz, JE biskup pomocniczy rzeszowski ks. dr Edward Białogłowski, podkarpacki kurator oświaty w Rzeszowie Małgorzata Rauch, rektorzy wielu polskich uczelni wyższych, przedstawiciele służb mundurowych i instytucji współpracujących z uczelnią, dyrektorzy szkół średnich, reprezentanci kultury i mediów oraz rektorzy minionych kadencji – prof. Marek Orkisz i prof. Andrzej Sobkowiak.

Ważną częścią uroczystości było ślubowanie przedstawicieli studentów pierwszego roku, które poprowadziła prorektor ds. kształcenia dr hab. Iwona Włoch, prof. PRz, oraz przedstawicieli doktorantów Szkoły Doktorskiej Nauk Inżynieryjno-Technicznych PRz, które poprowadził prorektor ds. rozwoju i współpracy z otoczeniem prof. dr hab. inż. Jarosław Sęp. JM Rektor dokonał pasowania studentów i doktorantów.

Głos zabrali również przewodniczący Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej Dominik Leżański oraz przewodniczący Samorządu Studenckiego naszej uczelni Michał Klimczyk, który w swoim wystąpieniu podkreślił m.in. zalety studiowania na naszej uczelni i zachęcał studentów pierwszego roku do działalności w organizacjach studenckich.

Po odśpiewaniu przez Chór Akademicki Politechniki Rzeszowskiej Gaudeamus Igitur zostały wręczone certyfikaty ukończenia szkolenia do licencji pilota komunikacyjnego. Tę części uroczystości poprowadził prorektor ds. rozwoju i współpracy z otoczeniem prof. dr hab. inż. Jarosław Sęp. W tym roku 32 studentów kierunku lotnictwo i kosmonautyka, specjalności „pilotaż” zakończyło szkolenie i uzyskało certyfikat. Certyfikaty i pagony wręczyli pilotom JM Rektor i dyrektor Ośrodka Kształcenia Lotniczego mgr instr pilot Mieczysław Górak.

Miłym akcentem była informacja o nadaniu wyróżnienia prymusowi wśród lotników inż. pilotowi Markowi Czarneckiemu przez Światowe Stowarzyszenie Lotników Polskich. Akt wyróżnienia wręczył wiceprezes Światowego Stowarzyszenia Lotników Polskich prof. Marek Grzegorzewski.

Przemówienia wygłosili również wojewoda podkarpacki Ewa Leniart, marszałek województwa podkarpackiego Władysław Ortyl, JE biskup pomocniczy rzeszowski ks. dr Edward Białogłowski, a zastępca prezydenta Marek Ustrobiński odczytał list prezydenta Rzeszowa Tadeusza Ferenca.

Podczas uroczystości 25 pracowników naszej uczelni zostało odznaczonych Medalem Komisji Edukacji Narodowej, cztery osoby otrzymały medal „Zasłużonym dla Politechniki Rzeszowskiej”, a jedna osoba nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego II stopnia za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności organizacyjnej. Tę część poprowadził prorektor ds. studenckich prof. dr hab. Grzegorz Ostasz. „Droga Młodzieży Akademicka, Szanowni Zebrani zgodnie z tradycją ogłaszam rok akademicki 2020/2021 na Politechnice Rzeszowskiej za rozpoczęty” – powiedział JM Rektor, uderzając trzy razy berłem, a Chór Akademicki odśpiewał Gaude Mater Polonia. Wykład inauguracyjny Uczelnia wobec wyzwań przyszłości zaprezentował prof. dr hab. inż. Jarosław Sęp. 

Ze względu na sytuację epidemiczną uroczystość inaugurująca jubileuszowy 70. rok akademicki na naszej uczelni odbyła się w warunkach zaostrzonego reżimu sanitarnego z zachowaniem wszelkich środków ostrożności. Pracownicy, studenci i sympatycy naszej uczelni mogli w niej uczestniczyć w relacji na żywo transmitowanej na kanale YouTube, uczelnianym Facebooku i na antenie Akademickiego Radia i Telewizji Centrum.

Msza święta inaugurująca 70. rok akademicki odbyła się w kościele pw. św. Jacka oo. Dominikanów w Rzeszowie 8 października br.

Powrót do listy aktualności

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję