Podstrona: Komunikat Rektora PRz w sprawie ryzyka wystąpienia koronawirusa / POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza

Komunikat Rektora PRz w sprawie ryzyka wystąpienia koronawirusa

2020-03-11
kategoria: Wydarzenia
Komunikat Rektora PRz w sprawie ryzyka wystąpienia koronawirusa

Komunikat JM Rektora Politechniki Rzeszowskiej w sprawie zagrożenia epidemiologicznego koronawirusem, wywołującym chorobę o nazwie COVID-19.

Z uwagi na aktualną sytuację w Polsce i na świecie Zespół ds. Monitoringu i Koordynacji Działań Zagrożenia Epidemiologicznego (powołany zarządzeniem 11/2020 rektora PRz z dnia 4 marca 2020 r.) podjął decyzję o wstrzymaniu do odwołania:

  • wszystkich wydarzeń, imprez, konferencji wewnętrznych i zewnętrznych organizowanych przez Politechnikę Rzeszowską,
  • wszystkich wydarzeń, imprez, konferencji organizowanych i współorganizowanych przez podmioty zewnętrzne na terenie Politechniki Rzeszowskiej,
  • wizyt gości zagranicznych na Politechnice Rzeszowskiej,
  • wszelkich zagranicznych wyjazdów pracowników, studentów i doktorantów z Politechniki Rzeszowskiej.

Zobowiązuje się organizatorów do odwołania bądź przesunięcia wymienionych wydarzeń, imprez, konferencji oraz wizyt na późniejszy termin.

Powyższe decyzje są podyktowane narastającym zagrożeniem epidemiologicznym wywołanym koronawirusem.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 12/2020 Rektora Politechniki Rzeszowskiej wszyscy pracownicy oraz studenci i doktoranci Politechniki Rzeszowskiej, jak również uczestnicy studiów podyplomowych, kursów i szkoleń, powracający do Polski z wyjazdów zagranicznych - bez względu na miejsce pobytu za granicą oraz cel wyjazdu -  zobowiązani są do bezwzględnego odbycia 14-dniowej kwarantanny domowej, licząc od dnia powrotu do Polski, z uwagi na narastające zagrożenie epidemiologiczne wywołane koronawirusem COVID-19, stwarzającym bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia ludzi oraz tym samym konieczność podjęcia działań mających na celu ograniczenie ryzyka rozprzestrzeniania się choroby.

Dotyczy to również pracowników oraz studentów i doktorantów Politechniki Rzeszowskiej, jak również uczestników studiów podyplomowych, kursów i szkoleń, którzy pozostają we wspólnych gospodarstwach domowych z osobami powracającymi z zagranicy – również  bez względu na miejsce ich pobytu za granicą oraz cel wyjazdu. 

Wszystkich pracowników oraz studentów i doktorantów Politechniki Rzeszowskiej, jak również uczestników studiów podyplomowych, kursów i szkoleń, obowiązuje jednolite postępowanie zgodne z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego (GIS), to jest:

Osoby z objawami infekcji górnych dróg oddechowych z ciepłotą ciała > 37,5°C:

  • jeśli wróciły w ciągu ostatnich 14 dni z zagranicy lub miały kontakt z chorym z potwierdzonym zakażeniem, powinny zawiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną (telefonicznie i zgłosić się do szpitala zakaźnego);
  • jeśli nie miały kontaktu z chorym z COVID 19, ani nie podróżowały do rejonów transmisji wirusa, powinny pozostać w domu, skontaktować się telefonicznie z lekarzem, w razie potrzeby zgłosić się do lekarza POZ.

Pracownicy, studenci i doktoranci Politechniki Rzeszowskiej powracający z wyjazdów zagranicznych zobowiązani są do niezwłocznego powiadomienia:

  • dziekanów lub prodziekanów oraz Kanclerza PRz – w przypadku studentów i doktorantów
  • bezpośrednich przełożonych oraz Kanclerza PRz – w przypadku pracowników.

Informację o miejscu pobytu oraz dacie powrotu należy przekazać telefonicznie lub przesłać drogą mailową na stosowne adresy dziekanów, prodziekanów lub kierowników oraz do Kanclerza na adres: ra@prz.edu.pl.

Z uwagi na fakt, że sytuacja jest dynamiczna i trudno przewidzieć kierunki rozprzestrzeniania się wirusa, władze Politechniki Rzeszowskiej apelują o śledzenie bieżących komunikatów na stronach Politechniki Rzeszowskiej https://prz.edu.pl/.

Aktualne komunikaty dotyczące zagrożenia koronawirusem można śledzić na stronach Głównego Inspektora Sanitarnego https://gis.gov.pl/kategoria/aktualnosci/ oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego https://www.gov.pl/web/nauka/wiadomosci.

Powrót do listy aktualności

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję