Podstrona: Konferencja naukowa „Infrastruktura miast” / POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza

Konferencja naukowa „Infrastruktura miast”

2017-10-16
kategoria: Nauka, Wydarzenia
Konferencja naukowa „Infrastruktura miast”

W tym roku przypada 45-lecie pracy naukowej prof. dr. hab. inż. Józefa Dziopaka. Chcąc uświetnić ten jubileusz Politechnika Rzeszowska i Urząd Miasta Rzeszowa 20 października organizują konferencję naukową pt. „Infrastruktura miast”

- Problematyka planowanej konferencji jest aktualna i wpisuje się w zainteresowania naukowe i dorobek Jubilata. Obejmuje zagadnienia związane z infrastrukturą miejską, gospodarką wodną i ochroną przeciwpowodziową, tak istotne dla rozwoju miasta Rzeszowa. Wystąpienia prezentowane podczas sesji naukowych będą opublikowane w formie monografii pt. „Infrastruktura miast” - zachęca dr hab. inż. Daniel Słyś, prof. PRz, kierownik Katedry Infrastruktury i Gospodarki Wodnej Wydziału Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury Politechniki Rzeszowskiej

Prof. dr hab. inż. Józef Dziopak jest autorem blisko trzystu prac opublikowanych w dziesięciu językach. Na jego bogatą działalność innowacyjną składa się ponad trzydzieści patentów i zgłoszeń patentowych. Już od roku 1978 współpracuje z naukowcami z prawie 50 uczelni i ośrodków naukowo-badawczych w 12 krajach. Odbył kilkanaście misji profesorskich, staży naukowych i był koordynatorem dziewięciu umów międzyrządowych. Prowadził wykłady na studiach doktoranckich w Politecnico di Milano, Indian Institute of Technology oraz w uczelniach w Rosji i Szwecji. Od 1993 roku jest rzeczoznawcą Ministra Środowiska w zakresie gospodarki wodnej, a od 2001 roku pełni funkcję biegłego Wojewody Małopolskiego w zakresie ocen oddziaływania na środowisko. Wyróżnieniem współpracy z rosyjskimi uczelniami i docenieniem dorobku naukowego jest członkostwo od 2013 roku w Rosyjskiej Akademii Nauk Architektury i Budownictwa. W swym dorobku zawodowym ma prawie 80 ekspertyz, opinii i ocen, a także ponad sto zrealizowanych projektów architektonicznych i konstrukcyjnych. Za osiągnięcia naukowe, a zwłaszcza innowacyjne, był kilkunastokrotnie nagradzany przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, rektorów trzech uczelni oraz kilkadziesiąt razy przez jury światowych wystaw innowacji. Został także odznaczony medalem pn. „Zasłużonym dla Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza” przyznawanym osobom, którzy w sposób szczególny zapisali się na kartach historii uczelni. Za działalność twórczą i wniesiony wkład w rozwój innowacyjności w skali międzynarodowej został odznaczony m.in. Międzynarodowym Krzyżem Kawalerskim Orderu IOMI - Invent and Serve przez Prezydenta IFIA i Krzyżem Kawalerskim - Innovation Awards przez członków Belgijskiej Kapituły Królewskiej.

Patronat Honorowy nad wydarzeniem objęli: Pan Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa, DHC Politechniki Rzeszowskiej, Pan Profesor Tadeusz Markowski – JM Rektor Politechniki Rzeszowskiej,  Pan Profesor Cezary Madryas – JM Rektor Politechniki Wrocławskiej oraz Pan Aleksandr V. Kuzmin – Prezydent Rosyjskiej Akademii Nauk Architektury i Budownictwa.

Dzięki uprzejmości władz miasta obrady konferencyjne będą miały miejsce w rzeszowskim Ratuszu i dotyczyć będą tematyki związanej z infrastrukturą miejską, gospodarką wodną i ochroną przeciwpowodziową, tak istotną dla rozwoju miasta Rzeszowa.

 

Powrót do listy aktualności

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję