Podstrona: Konkurs na najlepszą pracę dyplomową studentów za rok akademicki 2022/2023 / POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza

Konkurs na najlepszą pracę dyplomową studentów za rok akademicki 2022/2023

2024-01-11 , red.  Mariusz Węglarski, Marta Jagiełowicz
kategoria: Wydarzenia
Laureaci i organizatorzy konkursu,

Konkurs na najlepszą pracę dyplomową wykonaną przez absolwentów Politechniki Rzeszowskiej jest corocznie organizowany przez Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Elektryków Polskich w Rzeszowie przy współpracy z Kołem SEP przy Politechnice Rzeszowskiej. W 38. edycji konkursu mogli wziąć udział również dyplomanci Uniwersytetu Rzeszowskiego, którzy zostali wytypowani przez Koło SEP przy Uniwersytecie Rzeszowskim. Finał wydarzenia odbył się 30 listopada 2023 r. w auli Rady Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej.

Założenia konkursu

Ideą konkursu jest wyłonienie i wyróżnienie prac, które charakteryzują się wysokim poziomem technicznego zaawansowania, przy zwróceniu szczególnej uwagi na praktyczne walory proponowanych rozwiązań projektowych. Problematyka przyjmowanych do oceny projektów, które są realizowane zarówno na poziomie inżynierskim, jak i magisterskim, dotyczy szeroko pojętej elektrotechniki, w tym elektryki, energetyki, elektroniki, informatyki, automatyki, robotyki, czy też nowo powstałych branż interdyscyplinarnych typu biotechnologia, nanotechnologia lub elektromobilność. Jury konkursu, złożone z członków SEP będących przedstawicielami różnych instytucji, zwróciło szczególną uwagę na stopień zaawansowania technicznego prezentowanej pracy dyplomowej, na potencjał do ewentualnej komercjalizacji powstałego rozwiązania oraz na możliwość implementacji wyników w praktyce, np. w zakładach przemysłowych, ośrodkach badawczo-rozwojowych lub w życiu codziennym w gospodarstwie domowym. Na ocenę wystąpienia dyplomanta miał również wpływ sposób przedstawienia problemu projektowego w 15-minutowej prezentacji i umiejętność przyciągnięcia uwagi słuchaczy do omawianych zagadnień.

Laureaci konkursu

Według oceny Jury najbardziej interesującą pracę zaprezentował inż. Dawid Cisło (opiekun pracy dyplomowej: dr hab. inż. Jerzy Potencki, prof. PRz), zwycięzca konkursu i zdobywca I nagrody. Zasadniczym celem projektu było opracowanie biblioteki elementów składającej się z symboli oraz Footprintów, gotowej do współpracy z darmowym oprogramowaniem KiCad. Footprinty dla tysięcy podzespołów elektronicznych zostały starannie zaprojektowane zgodnie z zaleceniami producenta dotyczącymi rozkładu i rozmiaru pól lutowniczych. Symbole zostały dostosowane do obowiązujących norm krajowych i międzynarodowych, a także uzupełniono je o odpowiednie parametry elektryczne umożliwiające sprawdzanie schematów za pomocą funkcji ERC (ang. Electrical Rules Check). Przygotowana baza komponentów niewątpliwie ułatwi ręczny montaż obwodów drukowanych głównym użytkownikom tego rodzaju oprogramowania, czyli małym przedsiębiorstwom i osobom prywatnym.  Biblioteka gwarantuje również kompatybilność z procesami lutowania maszynowego.

II miejsce zajął mgr Marcin Wielgos (opiekun pracy dyplomowej: dr hab. Urszula Bentkowska, prof. UR). W ramach swojej pracy dyplomowej podjął się badania praktycznych aspektów wykorzystania funkcji agregacji w celu ulepszenia wyników predykcyjnych w ramach proponowanych ram regresji zespołowej. Opierając się na zaproponowanym modelu, przeprowadził analizę porównawczą działania zastosowanych funkcji agregujących. Model regresji dostosował do zbiorów danych charakteryzujących się dużą liczbą atrybutów warunkowych, ze szczególnym uwzględnieniem zbiorów mikromacierzy. W zaprezentowanym algorytmie skupił się na przetwarzaniu ogromnej bazy danych dotyczących diagnozowania astmy u pacjentów. Ponadto w rozważaniach modelowych podjął problematykę ochrony danych osobowych i zapobiegania wyciekom informacji wrażliwych.

Również istotne zastosowanie praktyczne miała praca inż. Michała Bazana (opiekun pracy dyplomowej: dr inż. Dariusz Rzońca), który zajął III miejsce. Celem jego projektu dyplomowego było utworzenie autonomicznego systemu dla pojazdu mobilnego, jakim może być np. łazik marsjański. Zaproponowane urządzenie elektroniczne składa się z uniwersalnego modułu sterującego funkcjami najniższego poziomu abstrakcji, komputera pokładowego oraz stacji operatorskiej. Główny moduł decyzyjny został oparty na idei sterowania rozmytego, a podrzędny moduł wykonawczy na systemie czasu rzeczywistego. W projekcie wykorzystano kilka języków programowania, w tym C, C++ i Python.

Wyróżnieni w konkursie

Jury postanowiło także wyróżnić prace: mgr. Sylwestra Mielnika (opiekun pracy dyplomowej: dr hab. Rafał Reizer, prof. UR) za projekt i analizę poprawności działania systemu regulacji zanurzenia bezzałogowego batyskafu badawczego, inż. Marcina Leji (opiekun pracy dyplomowej: dr inż. Robert Ziemba) za projekt systemu automatyki przemysłowego obiektu szklarniowego, mgr. inż. Michała Łataka (opiekun pracy dyplomowej: dr hab. inż. Lúbomir Beňa, prof. PRz) za analizę możliwości zwiększenia zdolności linii napowietrznej za pomocą niskostratnych wysokotemperaturowych przewodów.

Jury konkursu

W skład Jury konkursu weszli: prezes SEP Odział w Rzeszowie Zbigniew Styczeń, prodziekan WEiI Witold Posiewała, sekretarz SEP Odział w Rzeszowie Urszula Turek, członek Zarządu SEP Odział w Rzeszowie Aleksander Pękala, prezes Koła SEP PRz Robert Ziemba, Prezes Koła SEP UR Bogusław Twaróg, sekretarz Koła SEP PRz Mariusz Węglarski. Konkursowi przewodniczył prezes Zbigniew Styczeń.

W imieniu Komisji Konkursowej, jak również wszystkich sympatyków Stowarzyszenia Elektryków Polskich gratulujemy serdecznie finalistom i laureatom konkursu na najlepszą pracę dyplomową Politechniki Rzeszowskiej i Uniwersytetu Rzeszowskiego. Organizatorzy dziękują również osobom zaangażowanym w przygotowanie oraz finansowe wsparcie tej wspaniałej inicjatywy, w szczególności Polskiej Grupie Energetycznej, Firmie Elektromontaż Rzeszów, Władzom Wydziału Elektrotechniki i Informatyki oraz Zarządowi Rzeszowskiego Oddziału SEP.

Powrót do listy aktualności

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję