Podstrona: Mgr inż. arch. Marcin Ziobro laureatem konkursu prac dyplomowych / POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza

Mgr inż. arch. Marcin Ziobro laureatem konkursu prac dyplomowych

2022-12-08 , red.  Joanna Dudek, Marta Jagiełowicz
kategoria: Wydarzenia
Mgr inż. arch. Marcin Ziobro i dr inż. arch. Joanna Dudek,

Mgr inż. arch. Marcin Ziobro, absolwent kierunku architektura Wydziału Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury został laureatem konkursu prac dyplomowych „Dziedzictwo i Rozwój Podkarpacia”. Praca dyplomowa pt. „Śródmiejski pierścień zieleni Rzeszowa” została wykonana pod kierunkiem dr inż. arch. Joanny Dudek z Zakładu Urbanistyki i Architektury.

Temat nagrodzonej pracy

Celem pracy dyplomowej było stworzenie sekwencji przestrzeni zielonych o różnej formie i charakterze, otaczających centrum miasta Rzeszowa w kształcie pierścienia. Zaproponowany układ był wzorowany na rozwiązaniach znanych m.in. z Krakowa czy Wrocławia. Zamierzeniem projektowym było zwiększenie, scalenie i poprawa estetyki istniejących przestrzeni publicznych na terenie śródmieścia Rzeszowa, jak również polepszenie infrastruktury pieszo-rowerowej i obniżenie temperatury powietrza w tej części miasta. Koncepcja projektowa składa się z jedenastu wytypowanych obszarów, które w założeniu mają zapewniać mieszkańcom śródmieścia miejsce relaksu i wypoczynku, w niedużym dystansie od ich miejsca zamieszkania oraz poprawić jakość i bezpieczeństwo przemieszczania się tzw. „niechronionych uczestników ruchu drogowego” wokół centrum miasta.

Praca dyplomowa była wynikiem pogłębienia prac badawczych i projektowych realizowanych w ramach przedmiotu „Zaawansowane projektowanie urbanistyczne” pod koordynacją prowadzącej dr inż. arch. Anny Sikory, prof. PRz oraz przedmiotu „Tereny zieleni w strukturach urbanistycznych” pod koordynacją prowadzącego prof. dr. hab. inż. arch. Zbigniewa Zuziaka.

O konkursie

III edycja konkursu prac dyplomowych „Dziedzictwo i Rozwój Podkarpacia” zorganizowana przez Zarząd Województwa Podkarpackiego była skierowana do studentów i absolwentów szkół wyższych, których obronione prace dyplomowe dotyczą historii, oblicza lub przyszłości Podkarpacia. Celem konkursu było pogłębienie i popularyzacja wiedzy na temat Podkarpacia, prezentacja regionalnych zasobów dziedzictwa i współczesnego potencjału rozwojowego, promocja województwa podkarpackiego oraz wsparcie i wyróżnienie najzdolniejszej młodzieży studenckiej. Do konkursu mogły być zgłaszane obronione prace magisterskie, licencjackie i inżynierskie z zakresu wszelkich dyscyplin i obszarów nauki, mające za przedmiot problematykę związaną z województwem podkarpackim. Łączna pula nagród wynosiła 15 000 zł.

Zarząd Województwa Podkarpackiego wyłonił laureatów i wyróżnionych m.in. w kategorii prac dyplomowych omawiających w sposób twórczy i inspirujący procesy społeczno-gospodarcze w konkretnym krajobrazie kulturowym regionu, współczesne idee w zakresie zarządzania dziedzictwem i kulturą, potencjał rozwojowy regionu, innowacyjne rozwiązania w zakresie technologii i infrastruktury, które wpływają m.in. na: poprawę dostępu do kultury, jakość życia, standard usług publicznych oraz inne aspekty pozwalające ukazać i wzmocnić zrównoważony rozwój województwa i jego kultury umysłowej. Nagrodę główną w wysokości 5000 zł brutto otrzymał Marcin Ziobro za pracę „Śródmiejski pierścień zieleni Rzeszowa”, wyróżnienia w wysokości 1000 zł brutto przyznano Izabeli Matłok za pracę „Przestrzeń integracji społecznej. Projekt ośrodka aktywności seniorów” oraz Dominice Domin za pracę „Ocena dostępności zielonej infrastruktury Przemyśla z wykorzystaniem narzędzi GIS”.

W ocenie prac dyplomowych zgłoszonych do konkursu członkowie kapituły kierowali się stopniem realizacji celów konkursowych, analizując przede wszystkim oryginalność tematu, kontekst regionalny, innowacyjne i interdyscyplinarne podejście oraz walor społeczny prezentowanej tematyki. Zdaniem organizatorów konkursu jego przebieg potwierdził zainteresowanie tą inicjatywą ze strony studentów i uczelni. Wysoki poziom zgłoszonych prac oraz wyniki konkursu potwierdzają bogactwo dziedzictwa kulturowego regionu i ogromny potencjał jego możliwości rozwojowych. Studenci podejmujący w swoich rozprawach tematykę związaną z Podkarpaciem ponownie udowodnili głębokie rozumienie zróżnicowanych potrzeb i wyzwań swoich wspólnot lokalnych, regionu i ojczyzny.

Szczegóły na stronie

Powrót do listy aktualności

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję