Podstrona: Naukowe święto uczelni / POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza

Naukowe święto uczelni

2023-12-21 , red.  Marta Jagiełowicz
kategoria: Wydarzenia
Naukowe święto uczelni

Uroczyste grudniowe posiedzenie Senatu Politechniki Rzeszowskiej tradycyjnie już było poświęcone promocjom habilitacyjnym i doktorskim. To naukowe święto uczelni stanowi podziękowanie za zaangażowanie w pracę nad umacnianiem pozycji naszej uczelni w środowisku akademickim. Podczas uroczystości wręczono również odznaczenia i medale. Posiedzeniu Senatu przewodniczył rektor uczelni prof. dr hab. inż. Piotr Koszelnik.

Słowo od rektora

Rektor, rozpoczynając uroczystość, podkreślił, że jest to radosny dzień dla całej społeczności akademickiej, niezwykły dla osób, które uzyskały stopnie naukowe, wzruszający dla ich najbliższych. „Uzyskanie stopnia naukowego to zwieńczenie wieloletniej pracy i wysiłku, spektakularny i bardzo ważny moment. Od tego między innymi zależy pozycja Politechniki Rzeszowskiej w środowisku akademickim. Jest to zasługa ogromnego zaangażowania całej naszej społeczności. Sukces nie byłby możliwy, gdyby nie wyjątkowi ludzie – członkowie naszej wspólnoty, których kreatywność i pasja sprawiły, że wszyscy dzisiaj możemy być dumni, należąc do społeczności Politechniki Rzeszowskiej. To ogromny zaszczyt kierować taką uczelnią. Jako rektor jestem dumny z Państwa licznych dokonań i sukcesów” – mówił prof. Piotr Koszelnik.

Promocje habilitacyjne

Najważniejszym wydarzeniem grudniowego posiedzenia Senatu Politechniki Rzeszowskiej są promocje doktorskie i habilitacyjne. Tę część uroczystości poprowadził prorektor ds. nauki dr hab. inż. Lesław Gniewek, prof. PRz.

Politechnika Rzeszowska posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego w 13 dyscyplinach naukowych. W roku akademickim 2022/2023 na Politechnice Rzeszowskiej stopień naukowy doktora habilitowanego nadano dwóm pracownikom naszej uczelni.

Stopnie doktora habilitowanego uzyskali: w dyscyplinie inżynieria lądowa, geodezja i transport – dr hab. inż. Bernardeta Dębska, w dyscyplinie inżynieria mechaniczna – dr hab. inż. Wiesław Graboń. Dyplomy wręczyli rektor prof. Piotr Koszelnik oraz przewodniczący rad dyscyplin – Rady Dyscypliny Inżynieria Lądowa, Geodezja i Transport prof. dr hab. inż. Tomasz Siwowski oraz Rady Dyscypliny Inżynieria Mechaniczna dr hab. inż. Andrzej Burghardt, prof. PRz.

Promocje doktorskie

Politechnika Rzeszowska posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora w 13 dyscyplinach naukowych. W roku akademickim 2022/2023 na Politechnice Rzeszowskiej stopień naukowy doktora nadano 32 osobom. W grupie tej było 14 pracowników naszej uczelni.

Stopnie doktora uzyskali:

  • w dyscyplinie inżynieria lądowa, geodezja i transport – dr inż. Marcin Kaczmarzyk – promotorem był prof. dr hab. inż. Lech Lichołai, dr inż. Krzysztof Kołodziej – promotorem był prof. dr hab. inż. Tomasz Siwowski, dr inż. Joanna Krasoń – promotorem był prof. dr hab. inż. Lech Lichołai, dr inż. Paulina Siwowska – promotorem był prof. dr hab. inż. Aleksander Kozłowski,
  • w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka – dr inż. Ewelina Barnat – promotorem był prof. dr hab. inż. Robert Sekret, dr inż. Jakub Żywiec – promotorem była prof. dr hab. inż. Barbara Tchórzewska-Cieślak,
  • w dyscyplinie inżynieria mechaniczna – dr inż. Piotr Bąk – promotorem był prof. dr hab. inż. Grzegorz Budzik, dr inż. Artut Bełzo – promotorem był dr hab. inż. Leszek Skoczylas, prof. PRz, dr inż. Grzegorz Bomba – promotorem był dr hab. inż. Piotr Gierlak, prof. PRz, dr inż. Wiesław Budzisz – promotorem był dr hab. inż. Adam Marciniec, prof. PRz, dr inż. Mariusz Dębski – promotorem był dr hab. inż. Bogdan Kozik, prof. PRz, dr inż. Tomasz Dubiel – promotorem był dr hab. inż. Tadeusz Balawender, prof. PRz, dr inż. Robert Fularski – promotorem był dr hab. inż. Ryszard Filip, prof. PRz, dr inż. Krystian Hadło – promotorem był dr hab. inż. Janusz Lubas, prof. PRz, dr inż. Dawid Jaworski – promotorem był prof. dr hab. Aleksander Linkov, dr inż. Joanna Lisowicz – promotorem był dr hab. inż. Witold Habrat, prof. PRz, dr inż. Jan Muchowski – promotorem był dr hab. inż. Andrzej Krzysiak, prof. PRz, dr inż. Adam Olko – promotorem był prof. dr hab. inż. Andrzej Kawalec, dr inż. Artur Ornat – promotorem był dr hab. inż. Andrzej Burghardt, prof. PRz, dr Jerzy Pater – promotorem była dr hab. inż. Dorota Stadnicka, prof. PRz, dr inż. Marcin Sałata – promotorem był prof. dr hab. inż. Jan Burek, dr inż. Dominika Siwiec – promotorem był dr hab. inż. Andrzej Pacana, prof. PRz, dr inż. Wiesław Szaj – promotorem był dr hab. inż. Sławomir Miechowicz, prof. PRz, dr inż. Jerzy Szura – promotorem był dr hab. inż. Grzegorz Kopecki, prof. PRz, dr inż. Marek Uliasz – promotorem był dr hab. inż. Andrzej Burghardt, prof. PRz, dr inż. Krzysztof Warzocha – promotorem był dr hab. inż. Paweł Rzucidło, prof. PRz, dr inż. Marek Zwolak – promotrem była prof. dr hab. inż. Romana Ewa Śliwa,
  • w dyscyplinie inżynieria chemiczna – dr inż. Krystian Baran − promotorem była prof. dr hab. inż. Dorota Antos, dr inż. Joanna Drozdowska – promotorem był prof. dr hab. Wojciech Rode, dr inż. Piotr Ziobrowski – promotorem był dr hab. inż. Wojciech Zapała, prof. PRz,
  • w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja – dr inż. Michał Madera i dr inż. Grzegorz Piecuch, których promotorem był prof. dr hab. inż. Jacek Kluska.

Dyplomy wręczyli rektor prof. Piotr Koszelnik oraz przewodniczący rad dyscyplin – Rady Dyscypliny Inżynieria Lądowa i Transport prof. dr hab. inż. Tomasz Siwowski, Rady Dyscypliny Inżynieria Środowiska, Górnictwo i Energetyka prof. dr hab. inż. Daniel Słyś, Rady Dyscypliny Inżynieria Mechaniczna dr hab. inż. Andrzej Burghardt, prof. PRz, Rady Dyscypliny Inżynieria Chemiczna prof. dr hab. inż. Dorota Antos, Rady Dyscypliny Informatyka Techniczna i Telekomunikacja prof. dr hab. inż. Jacek Kluska. Po złożeniu ślubowania przez doktorów prof. PRz Lesław Gniewek powiedział: „Na mocy uchwał Rad Dyscyplin ogłaszamy, że mianowano Was doktorami i nadano Wam wszelkie prawa i przywileje z tym związane”.

Wręczenie krzyży zasługi i medali za długoletnią służbę

Podczas uroczystości zostały również wręczone odznaczenia państwowe – krzyże zasługi i medale za długoletnią służbę. Tę część posiedzenia Senatu poprowadził prorektor ds. studenckich prof. dr hab. Grzegorz Ostasz. Medale odznaczonym wręczyli rektor prof. dr hab. inż. Piotr Koszelnik oraz prorektor ds. rozwoju i współpracy z otoczeniem prof. dr hab. inż. Jarosław Sęp.

Srebrny Krzyż Zasługi otrzymali: dr hab. inż. Agnieszka Bukowska, prof. PRz, dr hab. inż. Grzegorz Kopecki, prof. PRz, dr inż. Krystyna Wróbel.

Brązowy Krzyż Zasługi otrzymali: dr inż. Marcin Bednarek, dr hab. inż. Marek Gołębiowski, prof. PRz, dr inż. Jacek Nawrocki, dr hab. inż. Iwona Zarzyka, prof. PRz.

Medal Złoty za Długoletnią Służbę otrzymali: mgr Elżbieta Gancarz, dr hab. inż. Franciszek Grabowski, prof. PRz, dr inż. Zbigniew Kiełbasa, dr inż. Alicja Mieszkowicz-Rolka, dr hab. inż. Maciej Piekarski, prof. PRz, dr inż. Alicja Puszkarewicz, prof. dr hab. inż. Tomasz Siwowski, dr inż. Tadeusz Wałach.

Medal Srebrny za Długoletnią Służbę otrzymali: dr Katarzyna Chudy-Laskowska, Stanisław Dudek, dr inż. Joanna Nakonieczny, dr hab. inż. Tomasz Rogalski, prof. PRz, dr hab. inż. Paweł Rzucidło, prof. PRz, dr inż. Grzegorz Straż.

Medal Brązowy za Długoletnią Służbę otrzymali: dr inż. Joanna Czarnota, dr hab. inż. Tomasz Dziubek, prof. PRz, dr inż. Michał Gdula, inż. Maciej Jakielaszek, dr inż. Sabina Kordana-Obuch, mgr inż. Karol Krypel, mgr Katarzyna Krzysztoń-Gajecka, Adam Kulon, mgr Beata Kuś, mgr Teresa Marszał, dr inż. Magdalena Muszyńska, dr inż. Agnieszka Pękala, dr inż. Kamil Pochwat, dr inż. Maciej Pytel, dr inż. Dariusz Szybicki, dr inż. Jacek Tutak, dr inż. Marta Żyłka.

Wręczenie Medali KEN

Medal Komisji Edukacji Narodowej nadany przez ministra edukacji i nauki otrzymało 15 pracowników naszej uczelni. Tę część uroczystości poprowadziła prorektor ds. kształcenia dr hab. Iwona Włoch, prof. PRz. Medale odznaczonym wręczyli podkarpacki wicekurator oświaty w Rzeszowie Stanisław Fundakowski oraz rektor naszej uczelni prof. dr hab. inż. Piotr Koszelnik.

Medale Komisji Edukacji Narodowej otrzymali: dr hab. inż. Agnieszka Bukowska, prof. PRz, dr inż. Elżbieta Chmiel-Szukiewicz, prof. dr hab. inż. Vitalii Dugaev, dr hab. inż. Tomasz Dziubek, prof. PRz, mgr Mateusz Fleszar, dr inż. Dorota Głowacz-Czerwonka, prof. PRz, prof. dr hab. inż. Galyna Kalda, dr inż. Kazimierz Kamuda, mgr Ilona Majkowska, dr inż. Adam Piech, mgr inż. Andrzej Początek, dr hab. inż. Tomasz Rogalski, prof. PRz, dr hab. Jacek Strojny, prof. PRz, dr inż. Antoni Szczepański, mgr Elżbieta Świeca.

Życzenia świąteczne

Rektor prof. Piotr Koszelnik na zakończenie uroczystości podziękował społeczności akademickiej za wspólny rok rzetelnej pracy, ambitnych wyzwań, kreatywnych pomysłów i naukowych dokonań. „Przed nami wyjątkowy świąteczny czas. Z tej okazji proszę przyjąć najserdeczniejsze życzenia zdrowia oraz wielu radosnych chwil w gronie najbliższych. Niech ta niepowtarzalna świąteczna atmosfera zostanie z nami na długo i przyniesie wiele pozytywnej energii. Serdecznie życzę Państwu, aby Nowy Rok był pełen spektakularnych sukcesów, naukowych odkryć, ale też wzajemnego szacunku i życzliwości. Oby spełniły się wszelkie marzenia i plany zarówno te zawodowe, jak i prywatne. Niech to będzie kolejny dobry rok dla nas wszystkich” – życzył rektor.

Powrót do listy aktualności

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję