Podstrona: Nominacja profesorska dr. hab. inż. Mariusza Oleksego / POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza

Nominacja profesorska dr. hab. inż. Mariusza Oleksego

2020-11-06 , red.  Marta Jagiełowicz
kategoria: Nauka
Nominacja profesorska dr. hab. inż. Mariusza Oleksego

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda postanowieniem z dnia 28 września 2020 r. nadał tytuł profesora nauk inżynieryjno-technicznych dr. hab. inż. Mariuszowi Oleksemu, kierownikowi Zakładu Kompozytów Polimerowych na Wydziale Chemicznym Politechniki Rzeszowskiej.

Prof. dr hab. inż. Mariusz Oleksy jest absolwentem Politechniki Śląskiej w Gliwicach, gdzie uzyskał dyplom magistra inżyniera w zakresie przetwórstwa tworzyw polimerowych. Od 1993 r. pracuje na Politechnice Rzeszowskiej, początkowo jako asystent w Zakładzie Technologii Tworzyw Sztucznych, a po obronie rozprawy doktorskiej na Politechnice Śląskiej w 2000 r. na stanowisku adiunkta. Stopień naukowy doktora habilitowanego w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn uzyskał w 2015 r. na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa PRz. W latach 2016-2020 pełnił funkcję prorektora ds. rozwoju i kontaktów z gospodarką.

Działalność naukowo-badawcza prof. Mariusza Oleksego skupia się wokół zagadnień związanych z: modyfikacją materiałów polimerowych dla poprawy ich właściwości użytkowych przez umacnianie nanonapełniaczami i napełniaczami hybrydowymi w celu otrzymywania nowych innowacyjnych materiałów stosowanych m.in. na elementy maszyn, uniepalnianiem materiałów polimerowych stosowanych w przemyśle lotniczym i transportowym, zastosowaniem innowacyjnych technologii przetwórstwa do otrzymywania polimerowych materiałów kompozytowych, reologią polimerów, zastosowania materiałów polimerowych w technologiach szybkiego prototypowania oraz symulacją procesów przetwórczych materiałów polimerowych i analizą numeryczną właściwości kompozytów polimerowych z wykorzystaniem oprogramowania CAD/CAE. 

Jest autorem lub współautorem ponad 200 publikacji i referatów na konferencjach krajowych i zagranicznych, 17 patentów i 21 zgłoszeń patentowych oraz ponad 200 ekspertyz i prac zleconych dla podmiotów gospodarczych. Posiada w swoim dorobku także wiele wdrożonych technologii w przemyśle, głównie z branży przetwórstwa materiałów polimerowych, niektóre z nich zostały odznaczone i wyróżnione na ogólnopolskich i międzynarodowych targach. Wypromował jednego doktoranta w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn, obecnie jest opiekunem sześciu doktorantów, z których dwoje ma otwarty przewód.

Od 2000 r. jest audytorem RARR w ramach corocznego konkursu Innowator Podkarpacia. W 2017 r. został powołany na członka kapituły konkursowej międzynarodowych targów tworzyw sztucznych Plastpol w Kielcach, a od 2019 r. jest członkiem Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. Kierował zespołami badawczymi oraz był wykonawcą wielu zadań badawczych, realizowanych na zamówienie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości czy indywidualnych przedsiębiorstw produkcyjnych.

Za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne otrzymał Srebrny Krzyż Zasługi, Medal Srebrny za Długoletnią Służbę, medal „Zasłużonym dla Politechniki Rzeszowskiej” oraz wiele indywidualnych i zespołowych nagród rektora Politechniki Rzeszowskiej.

 

Powrót do listy aktualności

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję