Podstrona: Nominacja profesorska dr. hab. inż. Piotra Koszelnika / POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza

Nominacja profesorska dr. hab. inż. Piotra Koszelnika

2020-10-29 , red.  Marta Jagiełowicz
kategoria: Wydarzenia
Nominacja profesorska dr. hab. inż. Piotra Koszelnika

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda postanowieniem z dnia 28 września 2020 r. nadał tytuł profesora nauk inżynieryjno-technicznych dr. hab. inż. Piotrowi Koszelnikowi, rektorowi Politechniki Rzeszowskiej.

Prof. dr hab. inż. Piotr Koszelnik ukończył studia na kierunku technologia chemiczna na Wydziale Chemicznym Politechniki Rzeszowskiej w 1996 r. i został zatrudniony na stanowisku asystenta w Zakładzie Inżynierii i Chemii Środowiska na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Rzeszowskiej, gdzie pracuje nieprzerwanie do dzisiaj. W styczniu 2003 r. uzyskał stopień naukowy doktora w dyscyplinie inżynieria środowiska na podstawie rozprawy doktorskiej pt. Wpływ wybranych czynników na retencję azotu w zbiornikach zaporowych na Wydziale Inżynierii Budowlanej i Sanitarnej Politechniki Lubelskiej. Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska uzyskał decyzją Rady Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej w 2009 r.

Działalność naukowo-badawcza prof. Piotra Koszelnika skupia się wokół zagadnień związanych z ochroną środowiska wodnego przed zanieczyszczeniami antropogenicznymi, w tym zanieczyszczeniami nowej generacji (emerging pollutants) oraz wykorzystaniem analizy stabilnych izotopów do interpretacji przyczyn i kierunków zmian jakości środowiska. Jego prace doktorska oraz habilitacyjna dotyczyły problematyki ochrony przed eutrofizacją wód zbiorników zaporowych, w tym zbiornika Solina.

Na Politechnice Rzeszowskiej pełnił wiele funkcji. W latach 2012–2019 przez dwie kadencje był dziekanem Wydziału Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury. Największym osiągnięciem jako dziekana było uzyskanie przez wydział uprawnień do nadawania stopni naukowych: doktora nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska oraz doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie budownictwo. Był i jest członkiem Senatu oraz komisji senackich Politechniki Rzeszowskiej. W latach 2010–2020 kierował Zakładem Inżynierii i Chemii Środowiska. 17 kwietnia 2020 r. został wybrany na rektora Politechniki Rzeszowskiej na kadencję 2020–2024.

Prof. dr hab. inż. Piotr Koszelnik jest zaangażowany w rozwój i kształcenie kadry na różnych poziomach jako: kierownik w trzech oraz wykonawca w dziewięciu projektach badawczych finansowanych z KBN/MNiSW/NCN w zakresie nauk podstawowych, promotor w dwóch obronionych przewodach doktorskich (obydwa obronione z wyróżnieniem), promotor dwóch wszczętych przewodów doktorskich, recenzent w sześciu przewodach doktorskich i jedenastu postępowaniach habilitacyjnych, członek komisji habilitacyjnej w dwóch postępowaniach habilitacyjnych.

Ma doświadczenie we współpracy z przemysłem i otoczeniem społeczno-gospodarczym. Kierował m.in. zadaniami w projektach finansowanych przez i w ramach NCBiR/POIR, w których liderami były jednostki przemysłowe. Odbył staż przemysłowy w Tarnobrzeskich Wodociągach Sp. z o.o. zakończony wdrożeniem technologii. Ponadto wykonał ponad 50 prac na zlecenie, ekspertyz, opinii, w tym o innowacyjności. Jest autorem jednego patentu, trzech monografii naukowych i ponad 180 publikacji w czasopismach i materiałach recenzowanych.

Prof. dr hab. inż. Piotr Koszelnik jest członkiem kilku organizacji: Komitetu Inżynierii Środowiska PAN (trzy kadencje), od 2020 r. pełni funkcję wiceprzewodniczącego, Wojewódzkiej Komisji do spraw Ocen Oddziaływania na Środowisko, oraz organizacji branżowych: Polskiego Związku Inżynierów i Techników Sanitarnych, Polskiego Towarzystwa Limnologicznego i Rady Naukowo-Programowej Stowarzyszenia EKOSKOP.

Za swą działalność naukową i organizacyjną został odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Powrót do listy aktualności

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję