Podstrona: Nowi Profesorowie Honorowi Politechniki Rzeszowskiej / POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza

Nowi Profesorowie Honorowi Politechniki Rzeszowskiej

2018-04-18
kategoria: Wydarzenia
Nowi Profesorowie Honorowi Politechniki Rzeszowskiej

Politechnika Rzeszowska ma trzech nowych Profesorów Honorowych. Senat uczelni nadał ten tytuł prof. dr. hab. inż. Lesławowi Gołębiowskiemu, dr. hab. inż. Jerzemu Lewickiemu, prof. PRz oraz prof. dr. hab. inż. Marianowi Pasko, który jest pracownikiem naukowym Politechniki Śląskiej w Gliwicach. 

Wszyscy trzej naukowcy są związani z Wydziałem Elektrotechniki i Informatyki PRz. Tytuły Profesorów Honorowych wręczył rektor Politechniki Rzeszowskiej prof. dr hab. inż. Tadeusz Markowski, prorektor ds. nauki prof. dr hab. inż. Grzegorz Budzik oraz dziekan Wydziału Elektrotechniki i Informatyki PRz prof. dr hab. inż. Kazimierz Buczek. Do tej pory tytuły Profesora Honorowego Politechniki Rzeszowskiej Senat uczelni nadał trzynastu pracownikom naukowym.

Rektor prof. Tadeusz Markowski podkreśla, że tytuł Profesora Honorowego nadaje się wybitnym uczonym, twórcom techniki, doskonałym dydaktykom, zasłużonym dla uczelni. W każdym przypadku to święto społeczności akademickiej.

- Wszyscy trzej Profesorowie wnieśli istotny wkład w rozwój naukowy i dydaktyczny Politechniki Rzeszowskiej. Jestem zaszczycony, że w imieniu społeczności akademickiej Politechniki Rzeszowskiej mogę podziękować uhonorowanym dziś naukowcom za ich pracę dla naszej Uczelni oraz przekazać życzenia dalszych lat owocnej pracy i pomyślności w życiu osobistym – mówi prof. Markowski.

Prof. Lesław Gołębiowski jest związany z Wydziałem Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej od 1970 r. Jego dorobek naukowy obejmuje 154 publikacje. Był wielokrotnie odznaczany za swoją pracę badawczą i publikacyjną. Otrzymał 17 Nagród Rektora Politechniki Rzeszowskiej za działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną.

Prof. Gołębiowski wspomina, że kiedy był uczniem liceum, uczestniczył w uroczystym wmurowaniu kamienia węgielnego pod budynki Wydziału Elektrycznego Politechniki Rzeszowskiej przy ulicy Wincentego Pola. Nie wiedział wtedy, że większość jego życia zawodowego będzie związane z tą uczelnią. - Mimo moich wyjazdów naukowych do innych ośrodków naukowych w Polsce i zagranicą, zawsze wracałem na Politechnikę Rzeszowską. Dzięki tytułowi honorowego profesora będę mógł w dalszym ciągu brać aktywny udział w działalności dydaktycznej, naukowej i organizacyjnej naszego Wydziału. Będę starał się jak najdłużej owocnie uczestniczyć w pracach naukowych naszej Katedry i Wydziału – dodaje prof. Gołębiowski.

Dr hab. inż. Jerzy Lewicki, prof. PRz odegrał znaczącą rolę w historii Wydziału Elektrycznego Politechniki Rzeszowskiej. Przez 23 lata był kierownikiem Zakładu Urządzeń Elektrycznych, który w 1979 r. został przemianowany na Zakład Energoelektroniki i Elektroenergetyki. Przez wiele lat pełnił też funkcję dyrektora Instytutu Elektrotechniki, był też dziekanem Wydziału Elektrycznego Politechniki Rzeszowskiej.  

Laudacje z okazji nadania prof. Lewickiemu tytuł Profesora Honorowego PRz wygłosiła dr hab. inż. Janina Rząsa, prof. PRz, która podkreśla, że Profesor jest bardzo ważną osobą dla Wydziału Elektrotechniki i Informatyki, przez wiele lat był dziekanem wydziału i kierownikiem katedry. - Na wydziale zaczął prowadzić zajęcia z energoelektroniki, w 1968 roku, była to nowa dziedzina wiedzy. Pan Profesor jest człowiekiem niezwykle taktownym, serdecznym. Pracując na Uczelni bardzo dbał o swoich pracowników i dzielił się chętnie wiedzą. Myślę, że tytuł Profesora Honorowego Politechniki Rzeszowskiej będzie dla Niego powodem do radości - mówi prof. Rząsa.

Prof. Marian Pasko współpracował z Wydziałem Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej między innymi w zakresie organizacji konferencji naukowych oraz wniósł znaczący wkład w kształceniu kadr naukowych Wydziału.

Prof. Marian Pasko mówi, że współpraca naukowa z przedstawicielami Politechniki Rzeszowskiej zawsze była zgodna i owocna. Tytuł Profesora Honorowego napawa go dumą, ale też i onieśmiela. 

- Znalazłem się w gronie wybitnych uczonych wyróżnionych przez Uczelnię z wieloletnią tradycją. Spośród nagród i wyróżnień, również państwowych, które otrzymywałem w czasie swojej pracy, godność Profesora Honorowego PRz cenię najbardziej, ponieważ to wyróżnienie nadała mi społeczność naukowa Politechniki Rzeszowskiej. Bardzo za to dziękuję – mówi prof. Pasko.  

Powrót do listy aktualności

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję