Podstrona: Nowy Rektor Politechniki Rzeszowskiej wybrany / POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza

Nowy Rektor Politechniki Rzeszowskiej wybrany

2020-04-17
kategoria: Wydarzenia
Nowy Rektor Politechniki Rzeszowskiej wybrany

W dniu 17 kwietnia 2020 roku Uczelniane Kolegium Elektorów dokonało wyboru nowego Rektora Politechniki Rzeszowskiej na kadencję 2020-2024. Został nim w pierwszej turze głosowania dr hab. inż. Piotr Koszelnik, prof. PRz. 

Do głosowania uprawnionych było 100 Elektorów. 54 Elektorów oddało głosy na dra hab. inż. Piotra Koszelnika, prof. PRz.

Nowo wybrany Rektor Elekt podziękował Elektorom za wybór i zaufanie. Podkreślił, że w swojej kadencji postara się nie zawieść oczekiwań społeczności akademickiej i będzie ciężko pracować na rzecz Politechniki Rzeszowskiej.

Głosowanie na rektora zostało poprzedzone debatą w dniu 16 kwietnia, w której wzięło udział 4 kandydatów: prof. dr. hab. inż. Grzegorz Budzik, dr hab. inż. Piotr Koszelnik, dr hab. inż. Grzegorz Masłowski, prof. PRz oraz prof. dr hab. inż. Jarosław Sęp. Wszyscy kandydaci zaprezentowali swój program dotyczący zarządzania uczelnią i starali się przekonać społeczność akademicką do swoich wizji i koncepcji rozwoju. Byli zgodni, że zależy im na budowaniu silnej uczelni zarówno w aspekcie naukowym, jak i finansowym.

Dr hab. inż. Piotr Koszelnik, prof. PRz urodził się 8 listopada 1972 r. w Przemyślu. W 1996 roku ukończył kierunek technologia chemiczna na Wydziale Chemicznym Politechniki Rzeszowskiej. Pracę naukową rozpoczął już na III roku studiów w ramach działalności Studenckiego Koła Naukowego Chemików. Bezpośrednio po zdaniu egzaminu magisterskiego uzyskał zatrudnienie na stanowisku asystenta w Zakładzie Inżynierii i Chemii Środowiska na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Rzeszowskiej, gdzie pracuje nieprzerwanie do dnia dzisiejszego i obecnie nim kieruje. W styczniu 2003 r. obronił rozprawę doktorską na Wydziale Inżynierii Budowlanej i Sanitarnej Politechniki Lubelskiej. Stopień doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska uzyskał decyzją Rady Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej, po odbytym kolokwium habilitacyjnym w dniu 17 listopada 2009 r. W Politechnice Rzeszowskiej pełnił wiele funkcji. Od 2012 do 2019 roku (przez dwie kadencje) był dziekanem Wydziału Budownictwa Inżynierii Środowiska i Architektury, był i jest członkiem Senatu i komisji senackich, wydziałowych, rekrutacyjnych itp.

Zainteresowania naukowe dra hab. inż. Piotra Koszelnika, prof. PRz  dotyczą zagadnień ochrony środowiska wodnego przed zanieczyszczeniami antropogenicznymi w tym zanieczyszczeniami nowej generacji (emerging pollutants). Jego praca doktorska oraz habilitacyjna dotyczyły problematyki ochrony przed eutrofizacją wód zbiorników zaporowych, w tym zbiornika Solina.

Do osiągnięć naukowych zalicza znaczący dorobek publikacyjny poparty licznymi cytowaniami w uznanych bazach. Jest również zaangażowany w rozwój i kształcenie kadry na różnych poziomach jako: (i) kierownik w trzech oraz wykonawca w dziewięciu projektach badawczych finansowanych z KBN/MNiSW/NCN w zakresie nauk podstawowych; (ii) promotor w dwóch obronionych przewodach doktorskich (obydwa obronione z wyróżnieniem); (iii) promotor dwóch innych wszczętych przewodów doktorskich; (iv) recenzent w sześciu przewodach doktorskich i jedenastu postępowaniach habilitacyjnych; (v) członek komisji habilitacyjnej w dwóch postępowaniach habilitacyjnych.

We współpracy z przemysłem dr. hab. inż. Piotr Koszelnik, prof. PRz jest współautorem patentu, zrealizował wiele prac zleconych w tym kierował zadaniami w ramach projektów finansowanych z NCBiR, gdzie liderami były jednostki przemysłowe. Uczestniczył w przygotowaniach projektów z partnerami z uczelni z Włoch, Szwecji, Holandii, Ukrainy, część tych działań dała owoce w postaci wspólnych publikacji. Recenzował kilkadziesiąt manuskryptów dla liczących się czasopism oraz granty stypendialne dla rządu Walii.

Dr. hab. inż. Piotr Koszelnik, prof. PRz wypromował 134 magistrów i inżynierów. Przez 13 lat był opiekunem Studenckiego Koła Naukowego. Ta działalność w ramach m. in. obozów naukowych nad Soliną czy w TPN zaowocowała licznymi publikacjami ze studentami, ale największym sukcesem w tym zakresie jest fakt, że kilku członków wspomnianego koła jest obecnie pracownikami Politechniki Rzeszowskiej.

Jest żonaty i ma jednego syna. Jest kibicem sportowym, namiętnym czytelnikiem książek: podróżniczych, reportaży, biografii oraz wybranych autorów kryminałów. Relaksuje się na łonie przyrody i słuchając spokojnej muzyki.

Głosowanie zostało przeprowadzone w sposób zdalny z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.

Powrót do listy aktualności

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję