Podstrona: Podwójny dyplom absolwenta kierunku informatyka / POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza

Podwójny dyplom absolwenta kierunku informatyka

2020-08-24
kategoria: Nauka
Podwójny dyplom absolwenta kierunku informatyka

Pierwszy absolwent naszej uczelni uzyskał podwójny dyplom Politechniki Rzeszowskiej oraz Fachhochschule Südwestfalen. Jest to niewątpliwy sukces, który był możliwy dzięki ogromnej determinacji i zaangażowaniu pracowników obu uczelni. Otwiera również nowe możliwości studentom Wydziału Elektrotechniki i Informatyki oraz Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa.

Paweł Kocan, absolwent studiów pierwszego stopnia kierunku informatyka, jest pierwszym studentem, który jednocześnie uzyskał tytuł inżyniera na uczelni niemieckiej. Obrona odbyła sie na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki naszej uczelni, a kilka dni później na uczelni niemieckiej. Promotorem inżynierskiej pracy dyplomowej na Politechnice Rzeszowskiej był dr inż. Sławomir Samolej, a na Fachhochschule Südwestfalen – prof. dr ing. Steffen Helke. Praca dyplomowa pt. IT system for managing ERASMUS+student services dotyczyła opracowania systemu informatycznego do zarządzania obsługą studentów z programu ERASMUS+.

Pawel Kocan siódmy i ostatni semestr studiów pierwszego stopnia realizował w ramach programu ERASMUS+ w Hagen, gdzie swoją siedzibę ma Fachbereich Elektrotechnik und Informationstechnik, odpowiednik Wydziału Elektrotechniki i Informatyki PRz. Uzyskanie podwójnego dyplomu było możliwe dzięki umowie podpisanej w 2016 r. przez rektora Politechniki Rzeszowskiej prof. dr. hab. inż. Tadeusza Markowskiego oraz rektora Fachhochschule Südwestfalen prof. dr. inż. Clausa Schustera. Rozmowy dotyczące tej współpracy zostały podjęte w kwietniu 2016 r. podczas wizyty mgr Ilony Majkowskiej na Fachhochschule Sudwestfalen.

W październiku 2016 r. na Politechnice Rzeszowskiej gościła delegacja przedstawicieli z Fachhochschule Sudwestfalen z Iserlohn, Hagen i Soest. Niemiecką uczelnię reprezentowali: prof. dr ing. Anne Schulz-Beenken, prof. dr Meike Barfuß i prof. dr ing. Alfons Noe, przedstawiciele wydziałów Mechanicznego i Elektrycznego tamtejszej uczelni. Politechnikę Rzeszowską reprezentowali prof. dr hab. inż. Jarosław Sęp, ówczesny dziekan Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa, prof. dr hab. inż. Kazimierz Buczek, ówczesny dziekan Wydziału Elektrotechniki i Informatyki. Celem wizyty było ustalenie wspólnych założeń dotyczących rozpoczęcia wzajemnej współpracy międzyuczelnianej oraz międzynarodowej, stworzenie projektu nowego kierunku studiów niemieckojęzycznych na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa, prężnej wymiany kadry naukowej i studentów, ustaleń pisania prac dyplomowych w dwóch językach oraz uczestniczenia we wzajemnych projektach naukowych. Delegacja spotkała się również z prorektorem ds. kształcenia dr. hab. inż. Grzegorzem Masłowskim, prof. PRz oraz z prorektorem ds. współpracy międzynarodowej prof. dr. hab. Grzegorzem Ostaszem.

Od momentu podpisania umowy o wzajemnej współpracy mgr Ilona Majkowska prowadzi również kursy z języka niemieckiego przygotowujące do wyjazdu na studia na jeden semestr do Niemiec. Student, który chce odbyć studia na uczelni partnerskiej, musi prezentować minimum poziom B1 z języka niemieckiego, jego wiedza jest weryfikowana przed wyjazdem przez spotkanie na Skypie z przedstawicielami niemieckimi w celu potwierdzenia poziomu językowego. Kursy cieszą się dużą popularnością wśród studentów WBMiL i WEiI.

W 2017 r. prodziekan ds. kształcenia WEiI dr inż. Anna Szlachta oraz pełnomocnik ds. wymiany międzynarodowej studentów WEiI dr inż. Sławomir Samolej odbyli wizytę monitoringową w ramach programu ERASMUS+ w Fachhochschule Südwestfalen w Niemczech. Celem wizyty było ustalenie szczegółów współpracy dotyczącej wymiany studentów i pracowników obu uczelni oraz realizacji wspólnych projektów naukowych. Przedstawiciele naszej uczelni przeprowadzili wiele rozmów z pracownikami Fachhochschule Südwestfalen: prof. Meike Barfuß, prof. Haraldem Mundingerem, prof. Christophem Glatz, prof. dr Andreasem Brauersem. Uzgodniono, że plany studiów na kierunkach mechanika i budowa maszyn, informatyka oraz elektrotechnika prowadzonych na obu uczelniach są spójne.

Pracownicy Politechniki Rzeszowskiej zwrócili uwagę, że oprócz wymienionych kierunków studiów na WEiI prowadzone są kierunki energetyka, elektronika i telekomunikacja oraz automatyka i robotyka, których programy wydają się spójne z odpowiadającymi kierunkami prowadzonymi na Fachhochschule Südwestfalen. Prof. Meike Barfuß zadeklarowała, że pracownicy uczelni niemieckiej dokonają porównania planów studiów na tych kierunkach i mogą być zainteresowani nadawaniem wspólnych dyplomów ukończenia studiów również na tych kierunkach.

Kolejna wizyta pracowników naszej uczelni na Fachhochschule Südwestfalen miała miejsce w 2018 r. podczas International Partner Days. Szczególną uwagę zwrócono wówczas na zasady obrony pracy dyplomowej w trakcie nadawania wspólnych podwójnych dyplomów ukończenia studiów. Było to szczegółowo omawiane przez dr inż. Annę Szlachtę i mgr Ilonę Majkowską z prof. Meike Barfuß z Fachbereich Elektrotechnik und Informationstechnik w Hagen. Ważnym tematem tych rozmów były wymagania dotyczące zaliczania egzaminów na niemieckiej uczelni. Ustalono, że studenci Politechniki Rzeszowskiej egzaminy ustne będą mogli zdawać w języku angielskim, egzaminy pisemne zaś w języku niemieckim. Podczas tej wizyty realizacja wspólnych dyplomów obu uczelni nabrała realnych kształtów.

Wynikiem tej wizyty był wyjazd studyjny grupy studentów z Wydziału Elektrotechniki i Informatyki oraz Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej na Fachhochschule Südwestfalen w Niemczech. W jej trakcie nasi studenci mieli możliwość zwiedzania bazy dydaktycznej i laboratoryjnej w kampusach w Hagen i Soest. Ważnym elementem były również spotkania z koordynatorami programu ERASMUS+ z Fachhochschule Südwestfalen − Christine Lange oraz Sabine Mahlstedt oraz ze studentami niemieckiej uczelni.

„Odwiedziliśmy Hagen i Soest. Było to ciekawe i interesujące przeżycie, szczególnie dla osób, które pierwszy raz były w Niemczech. Plan wyjazdu zakładał przede wszystkim wizytę na tamtejszej uczelni we wspomnianych miastach” – mówią studenci. „Mogliśmy porozmawiać z pracownikami Fachhochschule Südwestfalen, zapoznać się z systemem nauczania, przedmiotami tam obowiązującymi (...), brać udział w zajęciach prowadzonych w tamtejszych laboratoriach”. Zdaniem uczestników nowym, niezwykle cennym doświadczeniem było także sprawdzenie znajomości języka niemieckiego. „Zostaliśmy zaproszeni do kontynuowania nauki w Niemczech” – cieszą się studenci. „To bardzo dobra alternatywa dla ambitnych, ciekawych świata studentów, chcących zdobywać nową wiedzę, niekoniecznie bardzo dobrze znających języki obce” – powiedział Paweł Kocan, wówczas jeden z uczestników wyjazdu. „Przekonano nas, że nie należy bać się bariery językowej, że trzeba podjąć ryzyko”. Wyjazd odbył się dzięki wsparciu finansowemu rektora Politechniki Rzeszowskiej oraz dyrektora generalnego firmy Bury sp. z.o.o. Bernadety Dzik, a także zaangażowaniu prof. Meike Barfuß, prof. Alfonsa Noe, dr inż. Anny Szlachty i mgr Ilony Majkowskiej.

Od października 2018 r. dwóch studentów Wydziału Elektrotechniki i Informatyki, którzy podczas wizyty studyjnej poznali swoich niemieckich opiekunów prac dyplomowych, rozpoczęło studia na Fachhochschule Südwestf alen w Hagen. Niestety obaj studenci nie zdołali spełnić wszystkich wymagań stawianych przez Fachhochschule Südwestfalen dotyczących uzyskania podwójnego dyplomu. Ich przygoda skończyła się jedynie na zaliczeniu jednego semestru na Fachbereich Elektrotechnik und Informationstechnik Fachhochschule Südwestfalen w ramach programu ERASMUS+.

W roku akademickim 2019/2020 naukę na Fachhochschule Südwestfalen w ramach tego programu zamierzał podjąć Paweł Kocan, który był uczestnikiem wizyty studyjnej w 2018 r. Bardzo starannie przygotowywał się do tego wyjazdu, m.in. uczestnicząc w kursie języka niemieckiego prowadzonym przez mgr Ilonę Majkowską.

We wrześniu 2019 r. Politechnikę Rzeszowską odwiedzili przedstawiciele Fachhochschule Südwestfalen prof. dr ing. Anna Schulz-Beenken i prof. dr. Meike Barfuß wraz z czterema studentami. Wizyta odbyła się w ramach International Partner Day zorganizowanego przez Dział Współpracy Międzynarodowej naszej uczelni. Podczas tej wizyty ustalono harmonogram zaliczania semestru Pawła Kocana na obydwu uczelniach, aby umożliwić mu rekrutację na drugi stopień studiów na Politechnice Rzeszowskiej. Sesja egzaminacyjna na Fachhochschule Südwestfalen kończyła się później niż terminy rekrutacji w Rzeszowie. Wielokrotne spotkania, wymiana korespondencji, rozmowy telefoniczne pozwoliły wypracować zasady uzyskania podwójnego dyplomu. Obejmują one m.in. zaliczenie trzech przedmiotów oraz obronę pracy dyplomowej na obu uczelniach. Wypracowane porozumienie umożliwia uzyskanie podwójnych dyplomów studentom dwóch wydziałów naszej uczelni – Wydziału Elektrotechniki i Informatyki oraz Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa.

Podwójny dyplom inżyniera Pawła Kocana jest więc wynikiem czterech lat pracy i ogromnego zaangażowania prof. Meike Barfuß oraz dr inż. Anny Szlachty i mgr Ilony Majkowskiej. Obie strony mają nadzieję na dalszą owocną współpracę.

Powrót do listy aktualności

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję