Podstrona: Politechnika otrzymała blisko 6 mln zł na kolejne inwestycje / POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza

Politechnika otrzymała blisko 6 mln zł na kolejne inwestycje

2021-07-19 , red.  Anna Worosz
kategoria: Wydarzenia
Politechnika otrzymała blisko 6 mln zł na kolejne inwestycje

Ministerstwo Edukacji i Nauki przyznało naszej uczelni 5 919 000 dotacji celowej na kolejne inwestycje. Dzięki tym środkom Politechnika Rzeszowska zrealizuje następujące projekty: budowę magazynu odczynników i odpadów chemicznych, wykonanie sieci energetycznej do budynków K i H oraz wykonanie instalacji i zabezpieczeń przeciwpożarowych w celu kompleksowego dostosowania budynku H do wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

Budowa magazynu odczynników i odpadów chemicznych

Inwestycja pn. „Budowa magazynu odczynników i odpadów chemicznych” jest planowana na lata 2021–2023. Zakres prac obejmuje wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej i uzyskanie decyzji administracyjnej umożliwiającej budowę profesjonalnego magazynu odczynników i odpadów chemicznych wraz z urządzeniami budowlanymi oraz zagospodarowaniem terenu w pobliżu budynku Wydziału Chemicznego. Powstanie dwukondygnacyjny budynek wolnostojący z lekką konstrukcją dachową i wewnętrzną windą. Budynek magazynowy będzie posiadał profesjonalne wyposażenie instalacyjne zapewniające prawidłowe i bezpieczne składowanie środków chemicznych, odpadów i butli z gazem. Magazyn będzie podzielony na części o następującym przeznaczeniu: magazyn odpadów chemicznych, magazyn związków szczególnie niebezpiecznych, w tym trucizn, magazyn odczynników organicznych, magazyn przeznaczony do składowania substancji żrących z wydzieloną częścią na odpady biologiczne, magazyn do przechowywania materiałów niebezpiecznych pożarowo (łatwopalnych o niskiej temperaturze zapłonu), magazyn czynników nieorganicznych, pomieszczenie do konfekcjonowania,  pomieszczenie opakowań i zużytych baterii. W budynku będą się również znajdować: pomieszczenie na system samogaszący, wentylatornia, węzeł wodomierzowy, węzeł cieplny, pomieszczenia elektryczne (rozdzielnia elektryczna, serwerownia), maszynownia, winda, pomieszczenie biurowe z zapleczem socjalno-higienicznym, pomieszczenie gospodarcze, pomieszczenie na butle z gazami. Szacunkowa powierzchnia całkowita budynku wynosi 436 m2, a kubatura około 2 000 m3. Dotacja przyznana przez MEiN to 4 507 000 zł.

Dostosowanie budynku H do wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej

Inwestycja dotycząca wykonania instalacji oraz dostosowania budynku H do wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej będzie obejmować budowę instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, w tym wykonanie instalacji wraz z instalacją urządzeń i znaków kierunkowych zapewniających bezpieczną ewakuację osób z budynku w przypadku powstania jakiegokolwiek zagrożenia. Wyeksploatowaną istniejącą instalację planuje się zastąpić nową wyposażoną w nowoczesne i oszczędne źródła światła, uzupełnioną o kierunkowe znaki ewakuacyjne oraz możliwość monitorowania stanu opraw i przekazywania sygnałów o usterkach do obsługi budynku. Dostosowanie budynku H do wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej będzie polegać na wykonaniu nowoczesnych instalacji i zabezpieczeń przeciwpożarowych w celu kompleksowego dostosowania budynku H do wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Będzie przeprowadzona modernizacja przeciwpożarowych instalacji wewnętrznych polegająca na zainstalowaniu: centrali sygnalizacji pożaru/panelu wyniesionego, montażu optycznych czujek dymu, czujek termicznych, czujek ciepła, czujników detekcji gazów technicznych, sygnalizatorów akustycznych oraz okablowania. Ponadto zostaną zamontowane zawory detekcji gazu odcinające, elementy kontrolno-sterujące, trzymacze drzwiowe, centrale oddymiania oraz systemy integracji i monitorowania wraz z systemem przesyłania alarmów pożarowych do PSP. Dotacja przyznana przez MEiN to 750 000 zł.

Wykonanie sieci energetycznej do budynków K i H

Zakres inwestycji dotyczącej wykonania sieci energetycznej do budynków K i H obejmuje budowę przyłączy kablowych, budowę rezerwowego przyłącza kablowego, montaż kompensacji mocy biernej w stacjach transformatorowych, remont stacji transformatorowych przez przebudowę instalacji elektrycznej wraz z montażem instalacji przeciwpożarowej, remont rozdzielni oraz komór transformatorowych, modernizację kanałów kablowych, przebudowę istniejących przepustów kablowych w stacjach transformatorowych. Prace te są konieczne do poprawy niezawodności zasilania elektroenergetycznego budynków K i H. Dotacja przyznana przez MEiN to 662 000,00 zł.

Powrót do listy aktualności

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję