Podstrona: Politechnika Rzeszowska liderem programu grantowego PCI / POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza

Politechnika Rzeszowska liderem programu grantowego PCI

2021-01-15 , red.  Anna Worosz
Politechnika Rzeszowska liderem programu grantowego PCI

Podkarpackie Centrum Innowacji przyznało dofinansowanie na realizację prac badawczo-rozwojowych w ramach II naboru do programu grantowego na prace B+R jednostek naukowych. Otrzymały je 63 zespoły naukowe z trzech największych rzeszowskich uczelni. Liderem okazała się Politechnika Rzeszowska, która otrzymała aż 32 granty na łączną kwotę 4 527 485,30 zł.

12 stycznia br. podczas posiedzenia Komitetu Alokacji Zasobów (KAZ) przedstawiciele PCI, organizacji biznesowych oraz uczelni: Politechniki Rzeszowskiej, Uniwersytetu Rzeszowskiego i Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie dokonali wyboru najlepszych projektów spośród złożonych w ramach II naboru na prace B+R jednostek naukowych. Do konkursu wpłynęły 143 wnioski, wszystkie zostały zakwalifikowane jako spełniające kryteria formalne. W wyniku oceny merytorycznej przeprowadzonej przez ekspertów zewnętrznych 119 wniosków otrzymało rekomendację do dofinansowania.

Ze względu na wysoką jakość projektów Zarząd PCI (zgodnie z rekomendacją KAZ) zdecydował o podniesieniu alokacji konkursowej z pierwotnie planowanych 6 000 000 zł do 9 324 330,80 zł, w wyniku czego granty otrzymają 63 zespoły naukowe. Oprócz Politechniki Rzeszowskiej dofinansowanie otrzymały również Uniwersytet Rzeszowski i Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania.

Zdaniem prorektora ds. rozwoju i współpracy z otoczeniem prof. Jarosława Sępa to znaczący sukces zespołów badawczych Politechniki Rzeszowskiej. W ramach oceny merytorycznej zwracano uwagę na poziom naukowy i innowacyjność projektów oraz możliwości przyszłej komercjalizacji ich wyników. „Znaczna część projektów, którym przyznano dofinansowanie, dotyczy zagadnień związanych z inżynierią medyczną. Tematyka ta jest coraz mocniej obecna w pracach naszych naukowców. Ważny jest też fakt, że zespoły, którym przyznano wsparcie finansowe, reprezentują sześć wydziałów Politechniki Rzeszowskiej, zatem liczne dyscypliny naukowe zyskają dodatkowe punkty w ramach nadchodzącej kategoryzacji. Dziękuję wszystkim zespołom, które przygotowały wnioski w ramach drugiego naboru do programu grantowego PCI. Przed nami teraz czas wytężonej pracy dotyczącej merytorycznej realizacji projektów oraz ich efektywnej obsługi administracyjnej. Efekty wykonanych prac będą z pewnością bardzo wartościowe” – mówi prof. Jarosław Sęp.      

Należy podkreślić, że Politechnika Rzeszowska już kolejny raz uzyskała dofinansowanie na realizację prac badawczo-rozwojowych. W ramach I naboru otrzymało je 14 grantów na łączną kwotę ponad 1,7 mln zł.

Program grantowy na prace B+R jednostek naukowych jest realizowany w ramach projektu pt. „Podkarpackie Centrum Innowacji” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr I „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Lista rankingowa - Program grantowy PCI - II nabór 

Powrót do listy aktualności

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję