Podstrona: Politechnika Rzeszowska sygnatariuszem porozumienia sektorowego na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej w Polsce / POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza

Politechnika Rzeszowska sygnatariuszem porozumienia sektorowego na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej w Polsce

2021-10-20 , red.  Anna Worosz
kategoria: Wydarzenia
Od lewej: prof. P. Koszelnik, I. Zyska, dr inż. S. Wolski,

Z inicjatywy ministra klimatu i środowiska Michała Kurtyki przedstawiciele administracji rządowej, przedsiębiorców, nauki oraz jednostek z otoczenia biznesu podpisali 14 października 2021 r. w Warszawie porozumienie sektorowe na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej w Polsce. Naszą uczelnię reprezentował rektor prof. dr hab. inż. Piotr Koszelnik.

Opis wydarzenia

Porozumienie podpisało 138 podmiotów reprezentujących m.in. różne sektory gospodarki, w których produkcja, przesył, magazynowanie i zastosowanie wodoru będzie odgrywać w przyszłości istotne znacznie, w szczególności w transporcie, energetyce, ciepłownictwie i przemyśle. Jest to kontynuacja procesu, który rozpoczął się 7 lipca 2020 r. wraz z podpisaniem Listu intencyjnego o ustanowieniu partnerstwa na rzecz budowy gospodarki wodorowej i zawarcia sektorowego porozumienia wodorowego.

Minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka podkreślił, że Polska jest pierwszym państwem w Unii Europejskiej, które po ogłoszeniu w lipcu 2020 r. przez Komisję Europejską „Strategii Wodorowej dla neutralnie klimatycznie Europy” zawiera porozumienie sektorowe dotyczące rozwoju gospodarki wodorowej. „Polska jest aktywnie zaangażowana w proces tworzenia łańcucha wartości niskoemisyjnych technologii wodorowych. Jesteśmy piątym na świecie i trzecim w Unii Europejskiej producentem wodoru. To zarówno wyzwanie związane z dekarbonizacją tej produkcji, jak i szansa rozwojowa. Posiadamy odpowiednie zaplecze przemysłowe, ale co równie ważne – setki wykwalifikowanych osób, które są gotowe do pracy w tym sektorze” – zaznaczył minister.

Celem rozwoju gospodarki wodorowej jest nie tylko budowanie przewagi polskich przedsiębiorców, stworzenie wielu tysięcy, dobrze płatnych miejsc pracy, lecz przede wszystkim podniesienie jakości życia obywateli. „Do realizacji tego celu służą m.in. doliny wodorowe, które będą powstawać w kolejnych regionach Polski. Ich celem jest integracja podmiotów z różnych sektorów, które stworzą sieć powiązań służących rozwijaniu łańcucha wartości gospodarki wodorowej” – dodał minister M. Kurtyka.

Zdaniem wiceministra klimatu i środowiska Ireneusza Zyski porozumienie jest przykładem znakomitej współpracy pomiędzy administracją rządową, jednostkami samorządu terytorialnego, przedstawicielami przedsiębiorców, środowiska nauki oraz jednostek otoczenia biznesu, a strategicznym celem jest maksymalizacja polskiego wkładu w łańcuchu realizacji zamówień na potrzeby budowy gospodarki wodorowej. „Możliwie najwyższy udział w łańcuchu dostaw polskich przedsiębiorców oraz polskiej myśli technicznej i polskich patentów będzie miał kluczowe znaczenie dla utrzymania konkurencyjności naszej gospodarki, dekarbonizacji najbardziej energochłonnych sektorów oraz skutecznej rywalizacji na polu gospodarczym z innymi państwami, które również dostrzegły ogromny potencjał wodoru” – wyjaśnił wiceminister I. Zyska.

Rektor naszej uczelni prof. dr hab. inż. Piotr Koszelnik podkreślił, że Politechnika Rzeszowska od wielu miesięcy aktywnie włącza się w działania dotyczące rozwoju technologii wykorzystujących wodór. Uczelnia zamierza umacniać posiadany potencjał szczególnie w zakresie napędów lotniczych oraz poszerzać go o zagadnienia energetyczne.

Udział pracowników PRz

W wypracowanie ram porozumienia wodorowego czynnie włączyli się przedstawiciele Politechniki  Rzeszowskiej. Prace te były podzielone na siedem grup roboczych. Znaczący wkład organizacyjny i merytoryczny wnieśli następujący pracownicy naszej uczelni: prof. Andrzej Majka z Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa, dr inż. Grzegorz Drałus z Wydziału Elektrotechniki i Informatyki, prof. Michał Inglot i dr Sławomir Wolski z Wydziału Matematyki i Fizyki Stosowanej oraz prof. Mariusz Ruszel z Wydziału Zarządzania. Szczególnie wyróżnieni przez ministra Michała Kurtykę zostali dr inż. Grzegorz Drałus, koordynator wspierający grupę 1. – produkcja wodoru w nowych instalacjach i dr Sławomir Wolski, koordynator wspierający grupy 7. – zintegrowana grupa edukacja i promocja. Otrzymali oni podziękowania za koordynację prac oraz zaangażowanie w przygotowanie porozumienia. Wartością dodaną w pracach nad porozumieniem wodorowym jest sieć kontaktów z ludźmi i podmiotami pracującymi na rzecz rozwoju technologii wodorowych.

Powrót do listy aktualności

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję