Podstrona: Porozumienie o współpracy z Zespołem Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Rzeszowie / POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza

Porozumienie o współpracy z Zespołem Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Rzeszowie

2022-02-07 , red.  Anna Worosz
kategoria: Wydarzenia
Od lewej: prof. PRz A. Marciniec, prof. PRz B. Zatwarnicka-Madura, prof. PRz I. Włoch, mgr inż. E. Niemiec,

Politechnika Rzeszowska podpisała porozumienie o współpracy z Zespołem Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Rzeszowie. Dokumenty sygnowały prorektor ds. kształcenia naszej uczelni dr hab. Iwona Włoch, prof. PRz oraz dyrektor szkoły mgr inż. Edyta Niemiec.

Uczestnicy

W spotkaniu udział wzięli: prorektor ds. kształcenia Politechniki Rzeszowskiej dr hab. Iwona Włoch, prof. PRz, dziekan Wydziału Zarządzania dr hab. Beata Zatwarnicka-Madura, prof. PRz, dziekan Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa dr hab. inż. Adam Marciniec, prof. PRz, dziekan Wydziału Elektrotechniki i Informatyki dr hab. inż. Roman Zajdel, prof. PRz oraz dyrektor Zespołu Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Rzeszowie mgr inż. Edyta Niemiec wraz z wicedyrektorem mgr. inż. Eugeniuszem Burym.

Warunki porozumienia

Profil edukacyjny prowadzony przez Zespół Szkól Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Rzeszowie jest zbieżny z kierunkami kształcenia prowadzonymi na naszej uczelni. Są to klasy o profilach: technik mechanik, technik elektronik, technik informatyk, technik programista, technik reklamy. Te właśnie kierunki kształcenia Politechnika Rzeszowska obejmie patronatem honorowym.

W ramach podpisanego porozumienia Politechnika Rzeszowska zobowiązuje się do: organizowania corocznego spotkania w celu wymiany doświadczeń, uwag, dalszego rozwijania nawiązanej współpracy, przeprowadzania przez pracowników uczelni na terenie szkoły otwartych wykładów, prezentacji lub innego rodzaju spotkań, umożliwienia nauczycielom szkoły udziału w wybranych konferencjach i seminariach organizowanych na uczelni, promowania wśród nauczycieli oferty studiów podyplomowych w zakresie dokształcania i doskonalenia zawodowego. W ramach patronatu honorowego uczelnia zobowiązuje się do: organizowania dla uczniów dodatkowych zajęć prowadzonych przez pracowników naukowo-dydaktycznych Politechniki Rzeszowskiej, umożliwienia uczniom uczestnictwa w zajęciach, które są organizowane na uczelni oraz zaangażowania w prace studenckich kół naukowych działających na Politechnice Rzeszowskiej, objęcia opieką naukową zdolnych uczniów w ich rozwoju zawodowym. Opiekę merytoryczną nad objętymi patronatem honorowym klasami będą sprawowały Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa, Wydział Elektrotechniki i Informatyki oraz Wydział Zarządzania.

Zespół Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Rzeszowie zobowiązuje się do: umieszczenia na stronie www oraz w materiałach rekrutacyjnych i reklamowych szkoły oficjalnej informacji o współpracy z Politechniką Rzeszowską oraz o patronacie honorowym nad wspomnianymi klasami, umożliwienia przeprowadzenia na terenie szkoły akcji informacyjnej zorganizowanej przez naszą uczelnię, uwzględnienia sugestii uczelni związanych z programem nauczania, umieszczania materiałów informacyjnych Politechniki Rzeszowskiej na stronie internetowej szkoły, Facebooku i innych materiałach informacyjnych, zapraszania pracowników uczelni na konferencje zawodowe organizowane w szkole, zapraszania wykładowców uczelni do prowadzenia zajęć specjalistycznych dla uczniów.

Powrót do listy aktualności

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję