Podstrona: Powołanie Stowarzyszenia Wsparcia Politechniki Rzeszowskiej PRZ – CONNECT / POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza

Powołanie Stowarzyszenia Wsparcia Politechniki Rzeszowskiej PRZ – CONNECT

2022-02-04 , red.  Artur Polakiewicz
kategoria: Wydarzenia
Od lewej: prof. J. Sęp, S. Gąsior,

W Sali Senatu Politechniki Rzeszowskiej odbyło się zebranie założycielskie Stowarzyszenia Wsparcia Politechniki Rzeszowskiej PRZ – CONNECT. Powołane Stowarzyszenie jest inicjatywą grupy przedsiębiorców kierujących się zasadami społecznej odpowiedzialności biznesu, których zadaniem jest współdziałanie ze środowiskiem akademickim i władzami Politechniki Rzeszowskiej. Współpraca przyczyni się do realizacji celów Strategii PRz i pogłębienia relacji pomiędzy uczelnią a środowiskiem biznesowym.

Zebranie otworzył Sławomir Gąsior oświadczeniem, że na dzień 12 stycznia 2022 r. zostało zwołane zebranie w sprawie powołania Stowarzyszenia Wsparcia Politechniki Rzeszowskiej PRZ – CONNECT oraz przedstawił porządek obrad. Następnie prorektor ds. rozwoju i współpracy z otoczeniem prof. dr hab. inż. Jarosław Sęp przywitał przybyłych gości oraz nakreślił możliwości współpracy i działania na rzecz rozwoju Politechniki Rzeszowskiej.

Cele Stowarzyszenia

Zgodnie z przyjętym statutem celem Stowarzyszenia Wsparcia Politechniki Rzeszowskiej PRZ – CONNECT jest propagowanie osiągnięć Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza i dokonań jej studentów oraz absolwentów, wspieranie wysiłków władz uczelni na rzecz jej rozwoju, integracja środowiska między przyjaciółmi Politechniki Rzeszowskiej, a także ochrona praw i reprezentowanie interesów członków wobec organów władzy i administracji państwowej, organów administracji samorządu terytorialnego oraz krajowych, zagranicznych i międzynarodowych organizacji gospodarczych, związków zawodowych, samorządu zawodowego lub innych tego rodzaju organizacji o zbliżonym do Stowarzyszenia przedmiocie działania.

Władze Stowarzyszenia

Podczas zebrania założycielskiego podjęto pięć uchwał, w tym uchwały o wyborze władz Stowarzyszenia. W tajnym głosowaniu wyłoniono Zarząd Stowarzyszenia w składzie: Sławomir Gąsior – prezes, Sławomir Banaś – wiceprezes, Piotr Kaczmarczyk – wiceprezes. Sekretarzem Stowarzyszenia i pełnomocnikiem Zarządu został Artur Polakiewicz. Wybrano również Komisję Rewizyjną w składzie: Joanna Jeż, Zbigniew Kloc i Adam Rajzer. Na zebraniu powołano również Radę Stowarzyszenia, której przewodniczącym został prof. dr hab. inż. Marek Orkisz – rektor Politechniki Rzeszowskiej w kadencji 2012-2016, członek Rady Uczelni.

Kompetencje Rady Stowarzyszenia

Do kompetencji Rady Stowarzyszenia należy: doradztwo merytoryczne w przygotowaniu okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych, doradztwo w zakresie podejmowanych kierunków działań przez Zarząd Stowarzyszenia, powoływanie grup roboczych  o charakterze wewnętrznym, nadzorowanie i koordynowanie pracy grup roboczych, uczestnictwo w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

To kolejna organizacja, której celem jest popieranie wszelkich działań zmierzających do rozwoju Politechniki Rzeszowskiej. Od 2002 r. naszą uczelnię wspiera Fundacja Rozwoju Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza, która m.in. dofinansowuje udział pracowników i studentów w konferencjach naukowych, seminariach, zawodach, kursach specjalistycznych, wspomaga działalność kulturalną i sportową prowadzoną na uczelni oraz inicjatywy podejmowane przez Samorząd Studencki Politechniki Rzeszowskiej, dofinansowuje działalność studenckich kół naukowych, przyznaje nagrody dla wyróżniających się studentów Politechniki Rzeszowskiej.

Powrót do listy aktualności

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję