Podstrona: Powołano stowarzyszenie Podkarpacka Dolina Wodorowa / POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza

Powołano stowarzyszenie Podkarpacka Dolina Wodorowa

2021-11-05 , red.  Marta Jagiełowicz
kategoria: Wydarzenia
Uczestnicy spotkania,

Na Politechnice Rzeszowskiej odbyło się spotkanie założycielskie stowarzyszenia Podkarpacka Dolina Wodorowa. Powstanie doliny wodorowej pozwoli wykorzystać potencjał Rzeszowa i Podkarpacia w zakresie nowoczesnych technologii oraz zbudować miejsce, w którym będą produkowane ogniwa paliwowe. Politechnika Rzeszowska ma być zapleczem naukowo-badawczym dla firm, które będą rozwijać technologie produkcji i dystrybucji wodoru.

W spotkaniu uczestniczył wiceminister klimatu, pełnomocnik Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii Ireneusz Zyska, który z członkami stowarzyszenia połączył się online. Wiceminister klimatu podkreślił, że Podkarpacka Dolina Wodorowa będzie pierwszym w Polsce tego typu stowarzyszeniem, istotnym dla budowy nowej gałęzi gospodarki, jaką jest gospodarka wodorowa. „Państwa działania będą wzorem dla innych. Macie realne możliwości do tego, aby stworzyć silnik z napędem wodorowym dla samolotów. To wyzwanie na skalę światową. Widząc Państwa zaangażowanie i determinację, nie mam wątpliwości, że postawiony przez Stowarzyszenie priorytetowy cel, jakim jest udział w rozwoju gospodarki nie tylko w regionie, ale w całym kraju, dążenie do zbudowania nowej gałęzi przemysłu zostanie wkrótce zrealizowane. W tym przekonaniu utwierdza mnie również obecność przedstawicieli nauki na czele z Politechniką Rzeszowską i Instytutem Energetyki – Instytut Badawczy, ale również przedstawicieli przemysłu i biznesu oraz władz samorządowych województwa podkarpackiego. Ogromnie się cieszę, że Podkarpacie, Rzeszów i Politechnika Rzeszowska będą liderami przecierającymi szlaki gospodarki wodorowej w Polsce” – mówił wiceminister klimatu.

Pełnomocnik Rządu ds. Odnawialnych Źródeł wyraził przekonanie, że wkład każdego podmiotu stowarzyszenia pozwoli w nieodległej perspektywie produkować na Podkarpaciu wodór, głównie z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii i wykorzystywać go do celów transportu, energetyki, ciepłownictwa i innych technologiach w przemyśle. „Chcemy współpracować z najlepszymi na świecie, korzystając z najnowocześniejszych technologii i po to tworzymy sektor wodorowy, aby wykorzystać polski potencjał intelektualny polskiej nauki i polskiego przemysłu, polskich wynalazców, ludzi najbardziej kreatywnych, abyśmy w tym wyścigu konkurencyjnym w Europie i na świecie mogli skutecznie rywalizować” – dodał Ireneusz Zyska.

Rektor naszej uczelni prof. dr hab. inż. Piotr Koszelnik podkreślił, że Politechnika Rzeszowska od wielu miesięcy aktywnie uczestniczy w działaniach prowadzonych na rzecz rowzwoju technologii wykorzystujących wodór. Politechnika Rzeszowska ma być zapleczem naukowo-badawczym dla firm, które będą rozwijać technologie produkcji i dystrybucji wodoru.

Przewodniczący obrad prof. dr hab. inż. Jarosław Sęp podkreślił znaczenie powstania stowarzyszenia: „Jest to zakończenie etapu organizacyjnego, aktualnie cały wysiłek skierowany będzie na działania związane z rozwojem gospodarki wodorowej. Obejmować to będzie różnorodne działania związane z energetycznymi zastosowaniami wodoru oraz kształceniem kadr i propagowaniem wiedzy w tym zakresie. Z pewnością do Stowarzyszenia przystąpią nowi członkowie, ich przyjęcie to także istotne zadanie na najbliższą przyszłość. Rozwój technologii wodorowych jest jedną z ważnych szans rozwojowych regionu. Podkarpacka Dolina Wodorowa jest konkretnym przedsięwzięciem odpowiadającym na potrzeby w zakresie dążenia do wprowadzania bezemisyjnych niskoemisyjnych technologii”.    

Polska Strategia Wodorowa

Zawiązanie Podkarpackiej Doliny Wodorowej zbiega się w czasie z przyjęciem Polskiej Strategii Wodorowej, strategicznego dokumentu wyznaczającego ramy budowy rynku, a także działania, które należy podjąć, aby zbudować ten nowy sektor gospodarki. Zgodnie z dokumentem do 2030 r. rząd zakłada uruchomienie instalacji do produkcji zielonego wodoru o łącznej mocy dwóch gigawatów oraz wybudowanie 32 stacji tankowania i magazynowania wodoru. Wśród celów strategii jest też powołanie co najmniej pięciu dolin wodorowych. Podkarpacka jest pierwszą z nich.

Zarząd Stowarzyszenia Podkarpacka Dolina Wodorowa

Podczas posiedzenia wybrano także zarząd stowarzyszenia:

 • prezes zarządu – prof. dr hab. inż. Jarosław Sęp, prorektor ds. rozwoju i współpracy z otoczeniem Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza,
 • wiceprezes zarządu – Jacek Głowacki, Polenergia Elektrociepłownia Nowa Sarzyna Sp. z o.o.,

oraz członków zarządu:

 • Tomasz Miśko, Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.,
 • Tomasz Gałka, Instytut Energetyki – Instytut Badawczy,
 • Remigiusz Śnieżek, Autosan Sp. z o.o.

Komisja rewizyjna:

 • Emilia Makarewicz, Polenergia S.A.,
 • Paweł Kolczyński, Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.,
 • Marek Grabowy, Instytut Energetyki – Instytut Badawczy, Oddział Ceramiki CEREL w Boguchwale.

Członkowie założyciele stowarzyszenia

 • Jarosław Sęp, Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza,
 • Sylwester Czopek, Uniwersytet Rzeszowski,
 • Dawid Cycoń, ML System S.A.,
 • Rafał Kalisz, Fibrain,
 • Marek Darecki, SGPPL Dolina Lotnicza",
 • Jacek Głowacki, Polenergia Elektrociepłownia Nowa Sarzyna Sp. z o.o.,
 • Tomasz Gałka, Instytut Energetyki- Instytut Badawczy,
 • Remigiusz Śnieżek, Autosan Sp. z o.o.,
 • Emilia Makarewicz, Polenergia S.A.,
 • Paweł Kolczyński, Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.,
 • Marek Grabowy, Instytut Energetyki – Instytut Badawczy, Oddział Ceramiki CEREL w Boguchwale.
Powrót do listy aktualności

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję