Podstrona: Prof. Jarosław Sęp członkiem Rady Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytutu Technologii Eksploatacji / POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza

Prof. Jarosław Sęp członkiem Rady Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytutu Technologii Eksploatacji

25-01-2021 , red.  Marta Jagiełowicz
kategoria: Wydarzenia
Prof. Jarosław Sęp członkiem Rady Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytutu Technologii Eksploatacji

Prof. dr hab. inż. Jarosław Sęp, prorektor ds. rozwoju i współpracy z otoczeniem 21 stycznia br. został powołany na Członka Rady Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytutu Technologii Eksploatacji z siedzibą w Radomiu. Jednostka ta specjalizuje się m.in. w kreowaniu innowacyjności w obszarze budowy i eksploatacji maszyn, bezpieczeństwa technicznego i ochrony środowiska.

Prof. dr hab. inż. Jarosław Sęp ukończył studia na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa w 1988 r. i uzyskał dyplom magistra inżyniera z zakresu mechaniki i budowy maszyn, specjalność „eksploatacja pojazdów i maszyn”. Stopień naukowy doktora nauk technicznych w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn uzyskał w 1995 r. na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej, a stopień naukowy doktora habilitowanego na tym samym wydziale w 2007 r. Tytuł naukowy profesora nauk technicznych uzyskał postanowieniem prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego z dnia 28 lipca 2014 r.

Działalność naukowa prof. J. Sępa w ramach dyscypliny naukowej inżynieria mechaniczna koncentruje się na problematyce doskonalenia i optymalizacji wybranych systemów w budowie i eksploatacji maszyn oraz trendach rozwojowych współczesnego przemysłu. Obejmuje zagadnienia: optymalizacji cech konstrukcyjnych i wyjaśnienia zjawisk w strefie styku tarciowego łożyskowań ślizgowych z nietypową konstrukcją współpracujących elementów, optymalizacji procesów wytwarzania elementów maszynowych, prognozowania eksploatacyjnego zużycia elementów maszyn oraz analizy wyzwań dla krajowych podmiotów gospodarczych i uczelni wyższych w kontekście czwartej rewolucji przemysłowej (Przemysł 4.0) oraz innych wyzwań współczesności.  

Prof. Jarosław Sęp od 2007 r. jest kierownikiem Katedry Technologii Maszyn i Inżynierii Produkcji na WBMiL. W latach 2008–2012 pełnił funkcję prodziekana ds. nauki na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa, a w latach 2012–2019 funkcję dziekana tego wydziału. W kadencji 2020–2024 pełni funkcję prorektora ds. rozwoju i współpracy z otoczeniem

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Eksploatacji specjalizuje się w kreowaniu innowacyjności w obszarze budowy i eksploatacji maszyn, bezpieczeństwa technicznego i ochrony środowiska, a także w opracowywaniu modelowych rozwiązań dotyczących programów ustawicznego kształcenia i doskonalenia kadr dla innowacyjnej gospodarki oraz transferu zaawansowanych technologii do zastosowań przemysłowych, które to zagadnienia stanowią podstawę strategii rozwoju Unii Europejskiej, w tym również Polski, zapisanej w dokumencie programowym „Europa 2020 – Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu”. Ukierunkowanie na priorytetową w Europie i w kraju problematykę badawczą umożliwiło podejmowanie i rozwiązywanie w Instytucie zagadnień poznawczych i aplikacyjnych nowatorskich naukowo oraz wyjątkowo efektywnych ekonomicznie i społecznie.

Ważny element aktywności naukowej Instytutu stanowią badania systemowe obejmujące m.in. mechanizmy i struktury transformacji wiedzy, rozwój kapitału intelektualnego dla działalności innowacyjnej, zarządzanie innowacjami, marketing innowacji oraz prognozowanie kierunków rozwoju badań naukowych z wykorzystaniem metody foresightu technologicznego. W celu wzmocnienia współpracy sektora nauki i biznesu Instytut zainicjował powstanie modelowej platformy technologicznej, prezentującej wyniki badań naukowych i prac rozwojowych realizowanych w Instytucie i współpracujących jednostkach naukowo-badawczych oraz przemysłowych (www.platforma.itee.radom.pl). Obecnie z platformą współpracuje kilkadziesiąt podmiotów gospodarczych, w tym przede wszystkim przedstawiciele sektora MSP.

Powrót do listy aktualności

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję