Podstrona: Prof. PRz Paweł Chmielarz laureatem Plebiscytu Osobowość Roku Podkarpacia 2020 / POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza

Prof. PRz Paweł Chmielarz laureatem Plebiscytu Osobowość Roku Podkarpacia 2020

2021-09-13 , red.  Anna Worosz
kategoria: Wydarzenia
Dr hab. inż. Paweł Chmielarz, prof. PRz,

Dr hab. inż. Paweł Chmielarz, prof. PRz z Katedry Chemii Fizycznej na Wydziale Chemicznym Politechniki Rzeszowskiej został laureatem Plebiscytu Osobowość Roku Podkarpacia 2020 w kategorii „nauka”, zajmując trzecie miejsce. Naukowiec był nominowany za pracę naukową docenioną wśród 160 tys. naukowców z całego świata, którzy stawiani są jako wzór w 22 różnych dyscyplinach naukowych.

O plebiscycie

Nagrody w pięciu kategoriach: „kultura”, „działalność społeczna i charytatywna”, „biznes”, „polityka, samorządność i społeczność lokalna”, „nauka” wręczono podczas wojewódzkiej gali finałowej plebiscytu Osobowość Roku Podkarpacia, która odbyła się w CWK G2A Arena w Jasionce. Laureatów plebiscytu Osobowość Roku wybierali czytelnicy Gazety Codziennej Nowiny. Kapituła nominowała osoby we wszystkich powiatach województwa podkarpackiego, które najbardziej zasłużyły się dla lokalnych społeczności. Laureaci z miast i powiatów, zachowując zdobyte głosy, awansowali do wojewódzkiego finału plebiscytu, w którym zostały przyznane tytuły Osobowość Roku Podkarpacia 2020.

Laureat

Dr hab. inż. Paweł Chmielarz, prof. PRz ukończył w 2013 r. międzynarodowe studia doktoranckie w Instytucie Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN w Krakowie i w tym samym roku uzyskał na Wydziale Chemicznym Politechniki Rzeszowskiej stopień naukowy doktora nauk chemicznych w dyscyplinie technologia chemiczna o specjalności technologia polimerów. Od 2014 r. jest zatrudniony na tym wydziale, w Katedrze Chemii Fizycznej. W 2017 r. prof. Chmielarz uzyskał na tym samym wydziale stopień naukowy doktora habilitowanego nauk chemicznych, w dyscyplinie technologia chemiczna.

Jest specjalistą w dziedzinie nauk chemicznych i inżynierii chemicznej, ze szczególnym uwzględnieniem charakterystyki i optymalizacji metod polimeryzacji rodnikowej z przeniesieniem atomu (ATRP) ukierunkowanych na otrzymywanie polimerów o zróżnicowanej strukturze i architekturze.

Dorobek naukowy prof. PRz P. Chmielarza obejmuje 63 publikacje w czasopismach międzynarodowych z Listy Filadelfijskiej, 1 patent i 1 zgłoszenie patentowe w US Patent Office oraz 1 rozdział w zagranicznej publikacji monograficznej. Łączny 5-letni Impact Factor opublikowanych prac wynosi 258, liczba cytowań (bez autocytowań) – 738, a indeks Hirscha – 20 (wg WoS).

Badania prowadzone przez prof. PRz P. Chmielarza w czasie jego staży m.in. w USA, w latach 2014, 2016 i 2019 (Carnegie Mellon University w Pittsburghu) i później już w kraju oraz w takich ośrodkach badawczych jak University of Padova, University of Konstanz, University of Milan, Aarhus University, Technical University of Crete, University of Castilla-La Mancha i University of Trieste, miały istotny wkład do poznania zjawisk fizykochemicznych mających wpływ na poznanie czynników mających kluczowe znaczenie dla szybkości polimeryzacji w tych układach i udziału reakcji ubocznych, a także dla doboru i optymalizacji odpowiednich parametrów elektrochemicznych. Wspomniane prace przebiły się na łamy bardzo prestiżowych czasopism i wzbudziły bardzo duże zainteresowanie w świecie chemii i technologii polimerów gdyż elektrochemiczna odmiana ATRP (eATRP lub seATRP), pozwala znacznie ograniczyć stężenie związków miedzi stosowanych, jako katalizatorów i wyeliminować kłopotliwe etapy usuwania ich z końcowego produktu.

Dorobek w zakresie działalności dydaktycznej prof. PRz P. Chmielarza obejmuje opiekę nad czterema doktorantami oraz licznymi pracami inżynierskimi i magisterskimi. W 2019 r. zainicjował utworzenie Studenckiego i Doktoranckiego Koła Naukowego Inżynierii Chemicznej i Farmaceutycznej „IPSUM” na Wydziale Chemicznym Politechniki Rzeszowskiej, którego jest opiekunem naukowym. Od 2019 r. pełni funkcję przewodniczącego Oddziału Rzeszowskiego Polskiego Towarzystwa Chemicznego, którego celem jest popieranie rozwoju nauk chemicznych i inżynieryjno-technicznych.

Na swoje prace badawcze pozyskał finansowanie m.in. ze środków Narodowego Centrum Nauki (PRELUDIUM i SONATA BIS), Podkarpackiego Centrum Innowacji (ramach programu grantowego PCI pt. „Podkarpackie Centrum Innowacji”), Ministerstwa Nauki i Edukacji (w ramach programu pn. „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje”) oraz ze środków europejskich (w ramach programu pn. „Inkubator Innowacyjności 4.0”). Prof. PRz P. Chmielarz otrzymał nagrodę Fundacji Kościuszkowskiej, stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców, Brązowy Krzyż Zasługi nadany przez prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej za zasługi w działalności na rzecz rozwoju nauki oraz nagrody rektora Politechniki Rzeszowskiej (I stopnia).

Edytor w czasopismach z Listy Filadelfijskiej, m.in. „Molecules”, „Frontiers in Chemistry”, „Open Chemistry”, „Chemical Papers i Materials”. Recenzent wielu publikacji w czasopismach międzynarodowych z Listy Filadelfijskiej, rozdziałów w zagranicznych publikacjach monograficznych, grantów finansowanych ze środków Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Fundacji Zaawansowanych Technologii oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Jest członkiem konsorcjum Centrum Kompetencji „Polygenius”, Polskiego Towarzystwa Chemicznego i American Chemical Society.

Od roku 2019 jego nazwisko znajduje się na prestiżowej liście 2% najczęściej cytowanych uczonych i wpływowych naukowców z całego świata. Tak wynika z opublikowanego na łamach „PLOS Biology” zestawienia opracowanego przez Stanford University we współpracy z wydawnictwem naukowym Elsevier i firmą SciTech Strategies. Wśród niemal 160 tysięcy najbardziej wpływowych naukowców na świecie 726 z nich to uczeni z Polski. W ocenie dorobku naukowców zostały uwzględnione publikacje ze wszystkich dziedzin badań, które ukazały się do maja 2020 r. Lista została opracowana na podstawie kompleksowej oceny dorobku naukowego uczonych z całego świata i wyliczeniu złożonego indeksu bibliometrycznego (tzw. C-score), uwzględniającego m.in. takie kryteria, jak: liczba cytowań niezależnych, indeks Hirscha czy miejsce i rolę autora wśród współautorów. Pełną listę naukowców można znaleźć na stronie.

Powrót do listy aktualności

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję