Podstrona: Profesor Bolesław Fleszar doktorem honoris causa Politechniki Rzeszowskiej / POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza

Profesor Bolesław Fleszar doktorem honoris causa Politechniki Rzeszowskiej

2018-06-15
kategoria: Wydarzenia
Profesor Bolesław Fleszar doktorem honoris causa Politechniki Rzeszowskiej

Prof. dr hab. Bolesław Fleszar otrzymał tytuł doktora honoris causa Politechniki Rzeszowskiej. Wyróżnienie zostało przyznane przez Senat uczelni w uznaniu osiągnięć prof. Fleszara w dziedzinie chemii fizycznej, analitycznej i elektrochemii oraz przekazywania prawdy historycznej i kształtowania postaw demokratycznych, a także za nieoceniony wkład w rozwój naukowy i formację patriotyczną wielu pokoleń studentów.

Prof. Fleszar z Politechniką Rzeszowską jest związany od 1966 r. Jest promotorem pięciu doktorów, z których dwóch uzyskało status samodzielnych pracowników nauki. Prof. Fleszar jest uznawany za twórcę rzeszowskiej, naukowej szkoły elektrochemicznej.

W uroczystości nadania tytułu doktora honoris causa, która odbyła się w piątek 15 czerwca, wzięli udział bliscy i przyjaciele prof. Fleszara, przedstawiciele instytucji z którymi współpracował, pracownicy naukowi Politechniki Rzeszowskiej oraz studenci i zaproszeni goście.

- Nadanie tytułu i godności doktora honoris causa jest zawsze świętem społeczności akademickiej. Przyznanie tego najwyższego tytułu w świecie akademickim jest uhonorowaniem osób szczególnie zasłużonych dla nauki, uczelni i społeczności akademickiej. Prof. dr hab. Bolesław Fleszar wniósł wielki wkład organizacyjny i dydaktyczny w rozwój naszej uczelni. Na wielkie słowa uznania zasługuje jego działalność społeczno-polityczna. Ma on w swoim życiorysie piękną i bogatą kartę osoby, która walczyła o obronę demokracji w czasach PRL, a w wolnej Polsce była twórcą wielu cennych inicjatyw społecznychpodkreślił prof. Tadeusz Markowski, rektor Politechniki Rzeszowskiej.

W trakcie uroczystości podkreślano, że prof. Fleszar był jednym z głównych organizatorów Wydziału Technologii Chemicznej, który zainaugurował swoją działalność w 1968 r. Na wydziale tym kierował przez wiele lat Zakładem Chemii Ogólnej. Zainaugurował też w Rzeszowie działalność Komitetu Okręgowego Olimpiady Chemicznej, co było wyrazem docenienia ośrodka rzeszowskiego przez ogólnopolskie środowisko chemików. W 1973 r. prof. Bolesław Fleszar z powodów politycznych, za treść wykładu inaugurującego rok akademicki, został odsunięty od pełnienia funkcji administracyjnych w uczelni. W roku 1980 był inicjatorem powstania na Politechnice Rzeszowskiej Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność”. W 1981 r. został wybrany rektorem Politechniki Rzeszowskiej w pierwszych demokratycznych wyborach władz uczelni. Z tego stanowiska został odwołany w czasie stanu wojennego.

Po przełomie ustrojowym w 1989 r. został wybrany senatorem I kadencji Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Był też aktywnym członkiem wielu inicjatyw społecznych. Pełnił m.in. funkcję prezydenta Fundacji Rozwoju Ziemi Rzeszowskiej, był też założycielem i przewodniczącym Towarzystwa Rozwoju Regionu Polski Południowo-Wschodniej. Za swoją aktywność był nagradzany i odznaczany.

Laudację na cześć prof. Fleszara wygłosił promotor doktoratu honoris causa prof. dr hab. inż. Andrzej Sobkowiak. Przybliżył sylwetkę Profesora, jego działalność naukową, dydaktyczną, organizacyjną oraz społeczno-polityczną.

- Dzisiaj nasza uczelnia ma zaszczyt nadać tytuł doktora honoris causa prof. dr. hab. Bolesławowi Fleszarowi, wybitnemu chemikowi, znakomitemu badaczowi, cenionemu nauczycielowi i wychowawcy, który zawsze z niezwykłą pasją angażował się w obronę demokracji i prawdy historycznej. Mimo przeciwności był liderem prężnego zespołu badawczego. Najważniejszym osiągnięciem naukowym Profesora jest opracowanie nowego modelu tzw. modelu polaryzacyjnego, podwójnej warstwy elektrycznej – mówił prof. Sobkowiak.

Z okazji przyznania doktoratu honoris causa Prof. Fleszarowi listy gratulacyjne przesłali marszałkowie Sejmu i Senatu RP. Marek Kuchciński, marszałek Sejmu RP w liście gratulacyjnym zaznaczył: „niech uhonorowanie pana profesora najwyższym stopniem akademickim będzie powodem uzasadnionej dumy oraz wyrazem podziękowania za dotychczasowe dokonania, dorobek naukowy i badawczy”.

Stanisław Karczewski, Marszałek Senatu RP dodał „Politechnika Rzeszowska nadała panu profesorowi tytuł doktora honoris causa w uznaniu zasług na polu nauki, ale także działalności społecznej. Gratuluję i życzę wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym i osobistym”.

Ewa Leniart, wojewoda podkarpacki zwróciła się do profesora Fleszara słowami: „zaszczytny tytuł doktora honoris causa jest uhonorowaniem dotychczasowej pracy i potwierdzeniem uznania środowiska akademickiego dla pana profesora osiągnięć, zasług i dokonań. Dorobek pana profesora Fleszara stanowi ogromną wartość dla kolejnych pokoleń”.

W czasie uroczystości z okazji przyznania tytułu doktora honoris causa, prof. Bolesław Fleszar wygłosił wykład pt. „Relacje między religią a nauką w cywilizacji łacińskiej”

Tytuł doktora honoris causa Politechnika Rzeszowska przyznaje od 2002 roku. Do tej pory uhonorowano nim 12 osób.

Powrót do listy aktualności

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję