Podstrona: Rusza nabór wniosków o stypendium marszałka województwa podkarpackiego / POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza

Rusza nabór wniosków o stypendium marszałka województwa podkarpackiego

2023-10-16 , red.  Anna Worosz
kategoria: Wydarzenia
Rusza nabór wniosków o stypendium marszałka województwa podkarpackiego

16 października br. ruszył nabór wniosków o przyznanie stypendium marszałka województwa podkarpackiego dla studentów pierwszego roku studiów, podejmujących studia po raz pierwszy. Wysokość stypendium w 2023 r. wynosi min. 3000 zł brutto dla jednego studenta. Stypendium wypłacone będzie jednorazowo. Termin składania wniosków potrwa do 27 października br.

Warunki ogólne

Kandydaci do stypendium muszą spełniać łącznie następujące warunki:

  • podjęcie studiów w publicznej lub niepublicznej uczelni znajdującej się na terenie województwa podkarpackiego (studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie),
  • uzyskanie co najmniej 75% punktów z egzaminu maturalnego z jednego z przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, matematyka zdanego na poziomie rozszerzonym.

Szczegółowe warunki oraz tryb i terminy postępowania przy udzielaniu pomocy stypendialnej dla studentów określa regulamin programu stypendialnego pn. „Stypendia Marszałka Województwa Podkarpackiego na rok akademicki 2023/2024” znajdujący się w zakładce: Stypendia dla studentów.

Wnioski o przyznanie stypendium marszałka województwa podkarpackiego należy wypełnić na portalu internetowym województwa podkarpackiego https://cu.podkarpackie.pl, w którym jest udostępniony tzw. generator wniosków.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, Departament Edukacji, Nauki i Sportu, ul. Lubelska 4, pokój nr 117 telefon: 17 743 31 69, adres e-mail: dek@podkarpackie.pl.

Miejsce składania wniosków

Wypełniony za pośrednictwem generatora wniosek o przyznanie stypendium należy wydrukować, opatrzyć wymaganymi podpisami i wraz z obowiązkowymi załącznikami złożyć w terminie naboru wniosków:

  • osobiście w Kancelarii ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, w godzinach pracy urzędu, tj. poniedziałek–piątek  7:30–15:30,  decyduje data stempla Kancelarii ogólnej,
  • listownie (za pośrednictwem poczty, kuriera itp.), wysyłając na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, Departament Edukacji, Nauki i Sportu, al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, decyduje data nadania przesyłki.

Wersję papierową wniosku (wydrukowaną i podpisaną) wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w jednym egzemplarzu, w zaklejonej kopercie, oznaczonej zgodnie z następującym wzorem: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, Departament Edukacji, Nauki i Sportu, al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, Wniosek o przyznanie stypendium w ramach programu stypendialnego pn. Stypendia Marszałka Województwa Podkarpackiego.

Wnioski złożone przed lub po terminie prowadzenia naboru nie będą rozpatrywane.

Powrót do listy aktualności

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję