Podstrona: Spotkanie zespołów badawczych międzyuczelnianego projektu badawczego / POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza

Spotkanie zespołów badawczych międzyuczelnianego projektu badawczego

2023-06-19 , red.  Wanda Kokoszka
kategoria: Wydarzenia
Od lewej: dr hab. inż. I. Skrzypczak, prof. PRz, dr hab. inż. arch. N. Przesmycka, dr inż. arch. P. Ochab, dr inż. arch. A. Sikora, prof. PRz, dr inż. D. Kudas, dr hab. inż. M. Słowik, prof. PL, dr inż. W. Kokoszka, prof. dr hab. inż. W. Franus, prof. dr hab. inż. M. Sulewska, dr inż. K. Nepelski, mgr inż. A. Lal, prof. dr hab. inż. E. Błazik-Borowa, dr inż. W. Gosk.

Na Politechnice Lubelskiej odbyło się pierwsze spotkanie zespołów badawczych międzyuczelnianego projektu badawczego pt. „Zintegrowane planowanie przestrzenne jako narzędzie do ograniczenia skutków geozagrożeń w inwestycjach budowlanych”. W skład zespołu badawczego reprezentującego Politechnikę Rzeszowską weszli: dr inż. Wanda Kokoszka (kierownik zespołu), dr hab. inż. Izabela Skrzypczak, prof. PRz, dr inż. arch. Anna Sikora, prof. PRz, dr inż. Grzegorz Oleniacz, dr inż. Aleksander Duda, mgr inż. Dominik Ożóg.

Projekt jest realizowany w ramach zadania pn. „Politechniczna Sieć VIA CARPATIA im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego”, finansowanego z dotacji celowej Ministra Edukacji i Nauki, działanie nr 7 – „ISKRA – budowanie międzyuczelnianych zespołów badawczych”.

Zespoły badawcze

Projekt jest realizowany przez trzy zespoły w składzie:

  • Politechnika Rzeszowska – dr inż. Wanda Kokoszka (kierownik zespołu), dr hab. inż. Izabela Skrzypczak, prof. PRz, dr inż. arch. Anna Sikora, prof. PRz, dr inż. Grzegorz Oleniacz, dr inż. Aleksander Duda, mgr inż. Dominik Ożóg,
  • Politechnika Lubelska – dr hab. inż. Marta Słowik, prof. PL (kierownik zespołu), prof. dr hab. inż. Ewa Błazik-Borowa, dr hab. inż. arch. Natalia Przesmycka, prof. PL, dr inż. Krzysztof Nepelski, mgr inż. Agnieszka Lal,
  • Politechnika Białostocka: prof. dr hab. inż. Maria Sulewska (kierownik zespołu), dr inż. Wojciech Gosk, dr inż. Andrzej Kamocki.

Przebieg spotkania

Prorektor ds. nauki prof. dr hab. inż. Wojciech Franus omówił główne cele zadania „ISKRA”. Prof. PRz Izabela Skrzypczak i dr inż. Wanda Kokoszka przedstawiły prezentacje dotyczące założeń projektu oraz zakresu prac badawczych. W trakcie dwudniowego spotkania zespoły naukowców omówiły szczegółowe zasady współpracy i realizacji celów projektu. Podczas wizyty w Laboratorium Budownictwa Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej uczestnikom spotkania zaprezentowane zostały możliwości badawcze i wyposażenie poszczególnych pracowni. W spotkaniu uczestniczyli również specjaliści współpracujący z zespołem – dr inż. arch. Piotr Ochab i dr inż. Dawid Kudas.

Powrót do listy aktualności

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję