Podstrona: Srebrny medal dla najnowszego wynalazku pracowników Katedry Systemów Elektronicznych i Telekomunikacyjnych / POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza

Srebrny medal dla najnowszego wynalazku pracowników Katedry Systemów Elektronicznych i Telekomunikacyjnych

2021-06-30 , red.  Piotr Jankowski-Mihułowicz, Anna Worosz
kategoria: Wydarzenia
Od lewej: dr hab. inż. Piotr Jankowski-Mihułowicz, prof. PRz, mgr inż. Patryk Pyt, dr inż. Mariusz Węglarski, prof. PRz,

Najnowszy wynalazek „Układ i sposób elektronicznego monitorowania procesu tankowania paliwa z wykorzystaniem techniki RFID” zdobył srebrny medal podczas XIV Międzynarodowych Targów Wynalazków i Innowacji INTARG® 2021. Autorami wynalazku są dr hab. inż. Piotr Jankowski-Mihułowicz, prof. PRz, dr inż. Mariusz Węglarski, prof. PRz, mgr inż. Patryk Pyt i mgr inż. Mateusz Chamera.

Targi

Targi INTARG® 2021  były kolejną okazją do spotkania przedstawicieli świata nauki, przemysłu i biznesu. Jednym z wydarzeń towarzyszących był konkurs pn. „Giełda TOP wynalazków”, w ramach którego zgłoszone innowacje zostały poddane ocenie przez międzynarodowe jury.

Opis wynalazku

Nagrodzony wynalazek zespołu z Katedry Systemów Elektronicznych i Telekomunikacyjnych na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej stanowi efekt zgłoszenia patentowego nr P.435993, które powstało w wyniku realizacji projektu badawczego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Osi Priorytetowej nr I „Konkurencja i innowacyjna gospodarka” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 (okres realizacji 03.01–30.06.2020 r.). Zgłoszenie do konkursu zostało zrealizowane z inicjatywy Podkarpackiego Centrum Innowacji.

Nagrodzona koncepcja wynalazku wpisuje się w wiele różnych gałęzi nowoczesnej gospodarki i pozwoli zbudować w pełni automatyczny punkt tankowania nawet w trudno dostępnych miejscach. Istotą tego rozwiązania jest zapewnienie elektronicznego oznakowania zbiornika, który będzie napełniany w zautomatyzowany sposób. Założono, że proces ten będzie realizowany na podstawie dwóch czynników. Pierwszy z nich dotyczy identyfikacji zbiornika przez dystrybutor paliwa, co zapewnieni tankowanie jedynie uprawnionych maszyn i pojazdów. Drugi czynnik odnosi się do sposobu umieszczenia pistoletu nalewczego w zbiorniku, który będzie stanowić zabezpieczenie przed kradzieżą lub utratą paliwa i niebezpieczeństwem jego wylewu bądź wybuchu oparów. Pomysł został uwarunkowany wielokryterialną analizą potrzeb rynku. Można tu m.in. wspomnieć o konieczności monitorowania i bezpiecznego tankowania paliwa do oznakowanych i prawidłowo identyfikowanych pojazdów i maszyn powszechnego użytku, a także tych, które znajdują się w niedostępnych terenach górniczych, rolniczych i innych. Istotna jest także kontrola zużycia paliwa przez wybrane pojazdy, np. do celów specjalistycznej ewidencji branżowej.

Działalność Katedry

Uzyskane wyróżnienie jest kolejnym osiągnięciem, które stanowi potwierdzenie wiedzy i doświadczenia pracowników Katedry Systemów Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w obszarze techniki radiowej identyfikacji obiektów (RFID – ang. Radio Frequency IDentification). Działania o tym profilu już od ponad 20 lat wpisują się w potrzeby gospodarcze, a ich wymiernym efektem jest intensywna współpraca pracowników Katedry z partnerami przemysłowymi. Jest ona skutecznie realizowana dzięki nowoczesnemu w skali krajowej i unikatowemu w skali światowej kompleksowi specjalistycznych laboratoriów badawczych RFID, EMC i HYBRID, które są rozbudowywane, np. w ramach Polskiej Mapy Drogowej Infrastruktury Badawczej (EMC-LabNet). Laboratoria te zostały także sprzężone z infrastrukturą wybranych partnerów przemysłowych i dzięki temu stały się fundamentalnym narzędziem do rozwoju i współpracy środowiska naukowego z otoczeniem. Przyczynia się to do rozbudowy potencjału badawczego Politechniki Rzeszowskiej w obszarze nauk ścisłych i inżynierskich, skorelowanych z tematyką inteligentnych specjalizacji Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego.

 

Powrót do listy aktualności

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję