Podstrona: Strategia rozwoju Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza na lata 2021–2028 / POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza

Strategia rozwoju Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza na lata 2021–2028

2021-03-10 , red.  Marta Jagiełowicz
kategoria: Wydarzenia
Strategia rozwoju Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza na lata 2021–2028

Przyjęta przez Senat naszej uczelni 25 lutego br. „Strategia rozwoju Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza na lata 2021–2028” określa podstawowe priorytety oraz kierunki działania władz uczelni i całej społeczności akademickiej w najważniejszych obszarach swojej działalności. Jest to dokument, który wyznacza główne cele, jakie w najbliższych latach będzie realizowała uczelnia zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Ostateczny kształt Strategii jest wynikiem dyskusji społeczności akademickiej Politechniki Rzeszowskiej, która odbyła się po zaprezentowaniu jej projektu.

Polskie uczelnie są dynamicznie rozwijającymi się instytucjami zarówno pod względem badawczym, jak i dydaktycznym. Politechnika Rzeszowska, najstarsza uczelnia w naszym regionie od 70 lat kształcąca inżynierów, podejmuje wiele działań ukierunkowanych na osiągnięcie jak najlepszych wyników. Dokłada starań, aby realizować cele w ramach tzw. trzech misji uniwersytetu, do których zalicza się działalność naukową, dydaktyczną oraz nastawioną na rozwój społeczno-gospodarczy regionu i kraju.

Rektor prof. Piotr Koszelnik w słowie wstępnym Strategii podkreślił: „Nasza uczelnia stoi przed wyzwaniami różnorodnej natury. Szybkie zmiany w otoczeniu gospodarczym, społecznym, międzynarodowym, a także wyzwania klimatyczne wymagają właściwej, proaktywnej odpowiedzi z naszej strony. Dlatego budujemy uczelnię dynamiczną, odważnie podejmującą kluczowe dla naszego otoczenia zagadnienia badawcze. (…) Ważną determinantą działania uczelni w najbliższych latach będą także kwestie związane z podnoszeniem sprawności jej funkcjonowania. Zdajemy sobie sprawę, że jakość zarządzania, elastyczne struktury organizacyjne, a w konsekwencji wynik finansowy stanowią warunek realizacji misji naszej uczelni oraz długofalowej wizji jej rozwoju.”

W Strategii zostały uwzględnione treści związane z aspektem nauki, kształcenia, pozyskiwaniem funduszy, współpracy z otoczeniem oraz wszechstronnym rozwojem uczelni. Wdrażanie strategii będzie się odbywać za pomocą strategicznych programów rozwojowych, którymi są: rozwój dyscyplin naukowych, rozwój kształcenia akademickiego, zrównoważone finanse uczelni, rozwój infrastruktury naukowo-badawczej, rozwój infrastruktury dydaktycznej, rozwój współpracy z otoczeniem, sprawne pozyskiwanie i wykorzystanie funduszy ze źródeł zewnętrznych, cyfryzacja uczelni, rozwój mobilności i współpracy międzynarodowej, sprawna uczelnia, rozwój kapitału ludzkiego, wizerunek uczelni, rozwój społeczności akademickiej, komercjalizacja wiedzy i rozwój sieci firm odpryskowych, odpowiedzialność społeczna i środowiskowa, rozwój infrastruktury prostudenckiej, rozwój usług edukacyjno-szkoleniowych, rozwój infrastruktury technicznej, rozwój studenckich kół naukowych, rozwój miasteczka akademickiego.

Powrót do listy aktualności

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję