Podstrona: Stypendia Ministra Nauki dla wybitnych młodych naukowców / POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza

Stypendia Ministra Nauki dla wybitnych młodych naukowców

2019-11-19
kategoria: Wydarzenia
Stypendia Ministra Nauki dla wybitnych młodych naukowców

Dwóch naukowców z Politechniki Rzeszowskiej, dr hab. inż. Gaweł Żyła i dr hab. inż. Katarzyna Pietrucha-Urbanik otrzymali stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców. Ministerstwo nagradza naukowców, którzy prowadzą innowacyjne badania naukowe na wysokim poziomie i cieszą się imponującym dorobkiem naukowym o wysokim prestiżu i międzynarodowym zasięgu.

Laureaci będą otrzymywali stypendia w wysokości 5 390 zł miesięcznie przez okres do 3 lat. Na sfinansowanie przyznanych stypendiów Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczy w tym okresie ponad 40 mln zł.

Wnioski oceniał zespół doradczy, wyłoniony spośród kandydatów zgłaszanych przez Radę Główną Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Komisję Ewaluacji Nauki oraz Radę Młodych Naukowców. W tym roku wpłynęło prawie 1,5 tys. wniosków o przyznanie stypendium, z czego ok. 1,4 tys. spełniło warunki formalne i zostało poddane ocenie.

Dr hab. inż. Gaweł Żyła, prof. PRz pracuje na stanowisku profesora Uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Fizyki i Inżynierii Medycznej na Wydziale Matematyki i Fizyki Stosowanej. Jego rozprawa doktorska, obroniona z wyróżnieniem w Instytucie Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, skupiała się na badaniu właściwości reologicznych nanocieczy. Po uzyskaniu stopnia doktora Gaweł Żyła rozszerzył swoje zainteresowania naukowe o eksperymentalne badania innych właściwości fizycznych miękkiej fazy skondensowanej ze szczególnym uwzględnieniem nanocieczy i cieczy jonowych. W październiku 2019 roku decyzją Rady Naukowej Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie został mu nadany stopień doktora habilitowanego nauk ścisłych i przyrodniczych w zakresie nauk fizycznych. W swoim dorobku wykazać się może współautorstwem niemal 50 prac naukowych, opublikowanych w czasopismach międzynarodowych, które wg bazy Web of Science cytowane były przez grupy naukowe z całego świata niemal 300 razy. Przygotował ponad 180 recenzji artykułów naukowych dla czasopism indeksowanych w Web of Science oraz jest edytorem numerów specjalnych czasopism Journal of Molecular Liquids (Elsevier) i Materials (MDPI). Za swoją pracę naukową Gaweł Żyła był wielokrotnie nagradzany, w tym Nagrodą Indywidualną I stopnia Rektora Politechniki Rzeszowskiej w roku 2017.

Zainteresowania naukowe  dr hab. inż. Katarzyny Pietruchy-Urbanik, prof. PRz dotyczą zagadnień związanych z niezawodnością i bezpieczeństwem zaopatrzenia w wodę, analizą i oceną ryzyka awarii sieci wodociągowej oraz szacowania zmian jakości wody w podsystemach dystrybucji wody realizowanych w ramach prac badawczych zespołu Katedry Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków Wydziału Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury. W pracy wykazuje dużą aktywność i zaangażowanie, czego dowodem jest autorstwo lub współautorstwo około 100 publikacji w tym 3 monografii, 3 skryptów, z zakresu inżynierii środowiska oraz dotyczących problematyki niezawodnościowej systemów zaopatrzenia w wodę, w tym opublikowanych w czasopismach z tzw. listy filadelfijskiej. Jest członkiem licznych organizacji naukowych. Za swoją działalność naukową oraz dydaktyczną otrzymała m.in. osiem nagród Rektora. Uczestniczyła w pracach zespołów badawczych w ramach projektu rozwojowego oraz grantów badawczych realizowanych w Katedrze Zaopatrzenia w Wodę pod kierunkiem prof. Janusza Raka oraz prof. Barbary Tchórzewskiej-Cieślak. Wyniki prowadzonych badań naukowych zostały zauważone i przedstawione na licznych prestiżowych konferencjach międzynarodowych i krajowych oraz w zagranicznych ośrodkach naukowych. Niezależnie od pracy naukowo-badawczej wykazuje duże zainteresowanie pracą dydaktyczną. Trzykrotnie wypromowała absolwentów studiów II stopnia w konkursie na najlepszą pracę dyplomową kierunku Inżynieria Środowiska w konkursie zorganizowanym przez Podkarpacką Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa oraz PZITS.

Powrót do listy aktualności

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję