Podstrona: Sukcesy studentów i doktorantów Politechniki Rzeszowskiej / POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza

Sukcesy studentów i doktorantów Politechniki Rzeszowskiej

2022-12-20 , red.  Marta Jagiełowicz
kategoria: Wydarzenia
Władze uczelni z przedstawicielami Samorządu Studenckiego oraz Samorządu Doktorantów,

Ostatnie tygodnie obfitują w bardzo dobre i ważne wiadomości związane z reprezentacją środowiska studenckiego i doktoranckiego Politechniki Rzeszowskiej na ogólnopolskim forum akademickim. Przedstawiciele Samorządu Studenckiego oraz Samorządu Doktorantów weszli w skład organów wszystkich najważniejszych podmiotów ogólnopolskiej samorządności studenckiej i doktoranckiej.

Michał Klimczyk przewodniczącym Krajowej Reprezentacji Doktorantów

Podczas XIX Zjazdu Delegatów Krajowej Reprezentacji Doktorantów, który odbył się 9-10 grudnia br. w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, funkcję przewodniczącego KRD na 2023 r. powierzono Michałowi Klimczykowi, doktorantowi II roku Szkoły Doktorskiej Nauk Inżynieryjno-Technicznych na Politechnice Rzeszowskiej w dyscyplinie inżynieria mechaniczna. Krajowa Reprezentacja Doktorantów (KRD) jest umocowanym w przepisach Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce ogólnopolskim przedstawicielem i wyrazicielem woli środowiska doktorantów. KRD ma prawo do wyrażania opinii i przedstawiania wniosków w sprawach dotyczących ogółu doktorantów, w tym do opiniowania aktów normatywnych dotyczących doktorantów.

Kamil Kucharski przewodniczącym Porozumienia Doktorantów Uczelni Technicznych

Podczas Zjazdu Zwyczajnego w ramach LII Posiedzenia Porozumienia Doktorantów Uczelni Technicznych, który odbył się 2-4 grudnia br. na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, funkcję przewodniczącego PDUT 2023 r. powierzono Kamilowi Kucharskiemu, doktorantowi III roku Szkoły Doktorskiej Nauk Inżynieryjno-Technicznych na Politechnice Rzeszowskiej w dyscyplinie inżynieria mechaniczna. Do celów działalności PDUT należą: wymiana informacji i doświadczeń, reprezentowanie zrzeszonych środowisk doktorantów uczelni technicznych, realizowanie wspólnych przedsięwzięć naukowych i kulturalnych oraz podejmowanie współpracy z organizacjami doktoranckimi.

Jan Wrona członkiem Rady Studentów Parlamentu Studentów RP

25 listopada br. w Warszawie odbył się XXVII Zjazd Delegatów Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej. Podczas Zjazdu do Rady Studentów PSRP na lata 2023-2024 wybrano Jana Wronę, studenta II roku kierunku finanse i rachunkowość, przewodniczącego-elekta Samorządu Studenckiego Politechniki Rzeszowskiej. PSRP jest niezależną ogólnopolską organizacją, będącą ustawowym reprezentantem wszystkich studentów w Polsce. Zrzesza samorządy studenckie ze wszystkich uczelni publicznych i niepublicznych w kraju. PSRP ma prawo do wyrażania opinii i przedstawiania wniosków w sprawach dotyczących ogółu studentów, w tym do opiniowania aktów normatywnych dotyczących spraw studenckich. Rada Studentów PSRP jest najwyższym po Zjeździe organem uchwałodawczym Parlamentu.

Maciej Gacek członkiem Prezydium Forum Uczelni Technicznych

Samorząd Studencki Politechniki Rzeszowskiej był gospodarzem Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Forum Uczelni Technicznych, który się odbył 9-10 grudnia br. Do składu Prezydium Forum Uczelni Technicznych na 2023 r. został powołany Maciej Gacek, student IV roku kierunku inżynieria i analiza danych. Forum Uczelni Technicznych jest komisją branżową Parlamentu Studentów RP reprezentującą środowisko studentów uczelni technicznych w Polsce. Jej nadrzędnym zadaniem jest obrona praw studenta, a także przygotowywanie projektów dla studentów uczelni technicznych. W ramach obowiązków w Prezydium przedstawiciel Politechniki Rzeszowskiej będzie koordynował wybrane projekty oraz zajmował się komunikacją związaną z organizacją zjazdów i konferencji.

Istotna szansa dla rozwoju i reprezentacji Politechniki Rzeszowskiej

Wybory i powołania studentów oraz doktorantów Politechniki Rzeszowskiej do najważniejszych podmiotów reprezentacyjnych środowiska akademickiego są wielką szansą Politechniki Rzeszowskiej. Zwiększająca się z roku na rok rozpoznawalność naszej uczelni na ogólnopolskim forum akademickim sprzyja dobremu wizerunkowi oraz pozwala skutecznie wpływać na procesy rozwojowe szkolnictwa wyższego i nauki. Aktywność studentów i doktorantów na poziomie krajowym przyczyni się do efektywnego zabiegania o sprawy środowiskowe, w tym również przez rzeczywisty wpływ na procesy legislacyjne.

Powrót do listy aktualności

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję