Podstrona: Władze Politechniki Rzeszowskiej w komisjach stałych KRPUT / POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza

Władze Politechniki Rzeszowskiej w komisjach stałych KRPUT

2021-01-05 , red.  Anna Worosz
kategoria: Wydarzenia
Władze Politechniki Rzeszowskiej w komisjach stałych KRPUT

Władze Politechniki Rzeszowskiej zostały powołane do komisji stałych Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych na kadencję 2020–2024. Rektor prof. dr hab. inż. Piotr Koszelnik został członkiem Komisji ds. Nauki oraz Komisji ds. Finansów, prorektor ds. rozwoju i współpracy z otoczeniem prof. dr hab. inż. Jarosław Sęp został członkiem Komisji ds. Innowacji i Współpracy z Gospodarką, prorektor ds. nauki dr hab. inż. Lesław Gniewek, prof. PRz został członkiem Komisji ds. Cyfryzacji, prorektor ds. kształcenia dr hab. Iwona Włoch, prof. PRz została członkiem Komisji ds. Kształcenia, prorektor ds. studenckich prof. dr hab. Grzegorz Ostasz został członkiem Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej.

Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych (KRPUT) działa jako dobrowolne zrzeszenie rektorów reprezentujących polskie uczelnie techniczne, w tym uczelnie morskie, oraz uczelnie stowarzyszone, wchodzące w skład Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) i jest organem przedstawicielskim tych uczelni właściwym w zakresie szkolnictwa wyższego i nauki. Służy pogłębianiu więzi i współpracy między uczelniami. Została powołana w 1989 r. jako Autonomiczna Konferencja Rektorów Wyższych Szkół Technicznych, a od 1996 r. funkcjonuje pod obecną nazwą. KRPUT jako jedna z konferencji szkół wyższych jest członkiem Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP), a przewodniczący KRPUT wchodzi w skład prezydium KRASP. Działalność KRPUT nie narusza autonomii uczelni wchodzących w skład Konferencji.

Do zadań Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych należy: koordynowanie działań i poszukiwanie form efektywnej współpracy stowarzyszonych uczelni technicznych w zakresie prowadzonej przez nie działalności dydaktycznej, naukowo-badawczej i organizacyjnej, występowanie w sprawach dotyczących środowiska uczelni technicznych wobec organów władzy państwowej wykonawczej (w szczególności MNiSW) i ustawodawczej, wypracowanie i przedstawianie na życzenie lub z własnej inicjatywy opinii, dezyderatów i rezolucji, kierowanych do organów wszystkich szczebli, podejmowanie działań dotyczących tworzenia efektywnego zintegrowanego systemu edukacji narodowej i działanie na rzecz rozwoju szkolnictwa wyższego, w tym zwłaszcza technicznego, dążenie do systemu organizacyjnego i finansowego umożliwiającego swobodną wymianę studentów i pracowników uczelni technicznych pomiędzy poszczególnymi szkołami w Polsce i za granicą, umacnianie istniejących i tworzenie nowych form współpracy naukowej pomiędzy zespołami badawczymi w różnych szkołach technicznych w kraju i za granicą, prowadzenie dialogu i współpracy z podmiotami reprezentującymi inne instytucje systemu edukacji narodowej (w tym zwłaszcza z wyższymi szkołami zawodowymi oraz ze szkołami średnimi i podstawowymi) w celu zapewnienia całościowej, spójnej i efektywnej struktury kształcenia technicznego, a także wykrywanie, definiowanie i wskazywanie najważniejszych celów w zakresie dydaktyki oraz badań naukowych wynikających z potrzeby kraju i społeczeństwa oraz nawiązujących do misji wyższych uczelni technicznych.

Powrót do listy aktualności

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję