Podstrona: Wybory do Samorządu Studenckiego PRz / POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza

Wybory do Samorządu Studenckiego PRz

2021-01-19 , red.  Marta Jagiełowicz
Wybory do Samorządu Studenckiego PRz

Podczas Posiedzenia Wyborczego Parlamentu Samorządu Studenckiego Politechniki Rzeszowskiej wybrano przewodniczącego Samorządu Studenckiego Politechniki Rzeszowskiej oraz przedstawicieli studentów do Senatu PRz na kadencję 2021.

Samorząd studencki to organizacja studencka o szczególnym charakterze i szczególnych kompetencjach na uczelni wyższej. W skład samorządu studenckiego uczelni wchodzi każdy jej student, którego działanie oparte jest na ustawie z dnia 20 lipca 2018 r.— Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668). Samorząd Studencki Politechniki Rzeszowskiej funkcjonuje również na podstawie wewnętrznego regulaminu, który określa zadania organów kolegialnych oraz jednoosobowych.

Do zadań Samorządu Studenckiego Politechniki Rzeszowskiej należy m.in.: reprezentowanie ogółu studentów uczelni, wspieranie i inicjowanie działalności w zakresie spraw kulturalnych oraz bytowych studentów, podział środków finansowych przeznaczonych przez organy uczelni na cele studenckie, opiniowanie planów studiów i programów studiów oraz uzgadnianie z Senatem uczelni zmian regulaminów studiów, uzgadnianie z rektorem regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów oraz wybieranie członków Senatu uczelni, kolegium elektorów, komisji dyscyplinarnych oraz innych komisji powoływanych z ramienia uczelni.

22 grudnia 2020 r. odbyło się Posiedzenie Wyborcze Parlamentu Samorządu Studenckiego Politechniki Rzeszowskiej, podczas którego na przewodniczącego Samorządu Studenckiego Politechniki Rzeszowskiej w kadencji 2021 wybrano Kamila Chohurę, studenta Wydziału Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury. Nowy przewodniczący powołał Prezydium w składzie: wiceprzewodniczący Jan Goc (WBMiL), członek Prezydium ds. dydaktyki i jakości kształcenia Filip Tlałka (WBMiL), członek Prezydium ds. kół naukowych i organizacji studenckich Ernest Dąbrowski (WZ) oraz członkowie Prezydium Paweł Gola (WMT) i Piotr Gul (WMiFS).

W wyniku głosowania zostali również wybrani przedstawiciele studentów do Senatu PRz: Magdalena Aly Amer (WBMiL), Kamil Chohura (WBIŚiA), Andrzej Czapka (WCh), Ernest Dąbrowski (WZ), Norbert Drążek (WZ), Jan Goc (WBMiL), Paweł Gola (WMT), Piotr Gul (WMiFS), Magdalena Kochman (WEiI), Konrad Łukiewicz (WEiI), Katarzyna Rozner (WMiFS), Ewelina Sadecka (WBIŚiA), Lidia Śmigiel (WZ), Filip Tlałka (WBMiL).

Powołano także Komisję Rewizyjną, która jest organem kontrolnym Samorządu Studenckiego na poziomie uczelni. W jej skład weszli: Justyna Haręzga (WZ), Kamil Pudełko (WMiFS), Brunon Pyzocha (WZ), Paweł Senejko (WMiFS), Grzegorz Stachura (WBMiL).

15 grudnia 2020 r. Komisja Wyborcza Samorządu Studenckiego Politechniki Rzeszowskiej przeprowadziła wybory na przedstawicieli do Parlamentu SSPRz oraz na przewodniczących wydziałowych samorządów studenckich.

W wyniku wyborów przewodniczącymi Wydziałowych Samorządów Studenckich zostali wybrani: z Wydziału Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury – Ewelina Sadecka, z Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa – Bartłomiej Zachara, z Wydziału Chemicznego – Andrzej Czapka, z Wydziału Elektrotechniki i Informatyki – Konrad Łukiewicz, z Wydziału Matematyki i Fizyki Stosowanej – Katarzyna Rozner, z Wydziału Mechaniczno-Technologicznego w Stalowej Woli – Wiktoria Dacko, z Wydziału Zarządzania – Lidia Śmigiel.

W wyniku głosowania na przedstawicieli do Parlamentu zostali wybrani: z Wydziału Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury – Kamil Chohura, Michał Kantorowicz, Ewelina Sadecka, Sandra Sokołowska, Mateusz Rączka, z Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa – Magdalena Aly Amer, Karol Borek, Jan Goc, Hubert Gross, Jakub Pudło, Filip Tlałka, Witold Zięba, z Wydziału Chemicznego – Patrycja Brzuszek, Magdalena Brzuszko, Andrzej Czapka, Dorota Juszkiewicz, z Wydziału Elektrotechniki i Informatyki – Norbert Cierpicki, Piotr Głowacz, Magdalena Kochman, Konrad Łukiewicz, Krzysztof Wrona, z Wydziału Matematyki i Fizyki Stosowanej – Piotr Gul, Dominika Obrzut, Katarzyna Rozner, Damian Zawada, z Wydziału Mechaniczno-Technologicznego w Stalowej Woli –Wiktoria Dacko, Paweł Gola, Przemysław Szpila, z Wydziału Zarządzania – Ernest Dąbrowski, Norbert Drążek, Filip Ferenc, Karolina Haręzga, Krzysztof Pokrywka, Lidia Śmigiel.

Powrót do listy aktualności

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję