Podstrona: Wyniki ewaluacji dyscyplin naukowych / POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza

Wyniki ewaluacji dyscyplin naukowych

2022-08-02 , red.  Anna Worosz
kategoria: Wydarzenia
Centrum Dydaktyczno-Konferencyjne i Biblioteczno-Administracyjne Politechniki Rzeszowskiej

Ministerstwo Edukacji i Nauki ogłosiło wyniki ewaluacji działalności naukowej za lata 2017–2021. Na Politechnice Rzeszowskiej ocenianych było 13 dyscyplin naukowych. W wyniku ewaluacji nasza uczelnia uzyskała uprawnienia do nadawania stopni naukowych w kolejnych pięciu dyscyplinach naukowych. Są to: architektura i urbanistyka; nauki fizyczne; nauki o zarządzaniu i jakości; nauki o bezpieczeństwie; ekonomia i finanse. Obecnie uczelnia posiada pełnię uprawnień akademickich w aż 11 dyscyplinach naukowych w zakresie 3 dziedzin nauki, co nadaje Politechnice Rzeszowskiej status uniwersytetu.

Ewaluację jakości działalności naukowej przeprowadziła Komisja Ewaluacji Nauki, będąca organem opiniodawczo-doradczym ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego i nauki. Podstawowymi kryteriami branymi pod uwagę podczas oceny były: poziom naukowy lub artystyczny prowadzonej działalności naukowej (kryterium I), efekty finansowe badań naukowych i prac rozwojowych (kryterium II), wpływ działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki (kryterium III). Od przyznanych kategorii naukowych zależą uprawnienia do prowadzenia studiów, szkół doktorskich, nadawania stopni i tytułów oraz kwota subwencji, które jednostki naukowe otrzymują z budżetu państwa.

To pierwsza ewaluacja przeprowadzana na nowych zasadach, tj. w obszarze dyscyplin, a nie jak wcześniej wydziałów. Oceniane były osiągnięcia wszystkich pracowników prowadzących całościową lub częściową działalność naukową w danej dyscyplinie. Każdy naukowiec mógł zgłosić do oceny tylko cztery swoje najlepsze dokonania, aby liczyła się jakość pracy, a nie jej ilość. 

Minister przyznał Politechnice Rzeszowskiej kategorię naukową A w dyscyplinie: architektura i urbanistyka. Kategorię B+ otrzymały następujące dyscypliny naukowe: nauki fizyczne; nauki o zarządzaniu i jakości; nauki o bezpieczeństwie; ekonomia i finanse; inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka; inżynieria mechaniczna; inżynieria materiałowa; inżynieria lądowa i transport; inżynieria chemiczna; informatyka techniczna i telekomunikacja. Dyscypliny naukowe: automatyka, elektronika i elektrotechnika oraz matematyka otrzymały kategorię B. Wyniki nie są jeszcze ostateczne, a uczelnie mają miesiąc na odwołania. Wyniki ewaluacji wskazują na znaczącą dynamikę rozwoju naukowego Politechniki Rzeszowskiej, w szczególności według kryterium publikacyjnego, co stanowi ważną przesłankę w procesie odwoławczym, z którego w przypadku kilku dyscyplin uczelnia skorzysta.

Władze uczelni dziękują wszystkim Naukowcom za ogromne zaangażowanie, pasję i determinację w realizacji planów i badań naukowych. Ostatnie lata upłynęły na intensywnej aktywności naukowej, a uzyskane wyniki to wspólny sukces Społeczności Akademickiej i potwierdzenie wysokiego poziomu prowadzonych badań. Pokazują, że nasza uczelnia nie tylko kształci wysoko wykwalifikowane kadry, ale jest również liczącą się jednostką naukową  oddziałującą na otoczenie społeczno-gospodarcze w wielu dyscyplinach.

Kolejna ewaluacja obejmie lata 2022–2025 i odbędzie w 2026 r. Więcej o procesie ewaluacji działalności naukowej można znaleźć na stronie MEiN oraz w Przewodniku po ewaluacji.

Powrót do listy aktualności

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję