Podstrona: XI Konferencja Lean Learning Academy / POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza

XI Konferencja Lean Learning Academy

2021-06-23 , red.  Dorota Stadnicka
kategoria: Wydarzenia
Prorektor ds. rozwoju i współpracy z otoczeniem prof. dr hab. inż. Jarosław Sęp,

Międzynarodowa konferencja nt. „Przygotowanie pracowników do pracy w zrównoważonym Przemyśle 4.0” odbyła się 12 czerwca 2021 r. w auli V1 Regionalnego Centrum Dydaktyczno-Konferencyjnego i Biblioteczno-Administracyjnego Politechniki Rzeszowskiej. Wydarzenie miało na celu upowszechnienie rezultatów projektu międzynarodowego MAESTRO: Manufacturing Education for a Sustainable fourth Industrial Revolution.

W skład komitetu naukowego konferencji weszli: przewodnicząca Dorota Stadnicka z Politechniki Rzeszowskiej (Polska), Niels Lohse z Loughborough University (Wielka Brytania), Michele Lanzetta z University of Pisa (Włochy), Antonio Maffei z Royal Institute of Technology (Szwecja), Paweł Litwin z Politechniki Rzeszowskiej (Polska), Jarosław Sęp z Politechniki Rzeszowskiej (Polska). Komitetowi Organizacyjnemu szefowała Katarzyna Antosz, pracując przy organizacji konferencji z zespołem: Maksymilian Mądziel, Grzegorz Dec, Ewelina Wyczewska i Łukasz Szczekala.

Otwarcia konferencji dokonali przewodnicząca komitetu naukowego Dorota Stadnicka oraz prorektor ds. rozwoju i współpracy z otoczeniem Jarosław Sęp.

Wystąpienia

W trakcie tego wydarzenia zaprezentowano następujące wystąpienia:

„Idealny kandydat na inżynieryjne stanowisko pracy – aktualne spojrzenie przemysłu – nowe kompetencje – ASSETs+” – prelegenci: Dorota Stadnicka, Ewelina Wyczewska, Łukasz Szczekala, Politechnika Rzeszowska (Polska). Zaprezentowano wyniki badań przeprowadzonych w przedsiębiorstwach w ramach programu Obserwatorium realizowanego przez Lean Learning Academy Polska Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa. Wyniki badań pochodzących z programu uzupełniono wynikami badań zrealizowanych w ramach projektu ASSETs+. Ewelina Wyczewska i Łukasz Szczekala, będący pracownikami przedsiębiorstw, a jednocześnie doktorantami Politechniki Rzeszowskiej, podzielili się swoimi opiniami dotyczącymi tego, dlaczego wskazane wymagania przedsiębiorstw są istotne z punktu widzenia funkcjonowania przedsiębiorstwa i jak wskazane umiejętności mogą być przydatne w praktyce zawodowej.

W drugim wystąpieniu „Prezentacja projektu MAESTRO: „Manufacturing Education for a Sustainable fourth Industrial Revolution” – Eleonora Boffa, Royal Institute of Technology (Szwecja), prezentujący: Maksymilian Mądziel, Politechnika Rzeszowska (Polska), zaprezentowano założenia i cele projektu MAESTRO, którego rezultaty mają wspomóc kształcenie nakierowane na cele zrównoważonego rozwoju.

W trzeciej prezentacji „Mapowanie i wybór elementów Przemysłu 4.0 do ujęcia w procesie dydaktycznym” – Mohammed Mabkhot, Loughborough University (Wielka Brytania), prezentujący: Dorota Stadnicka, Politechnika Rzeszowska (Polska), przedstawiono wyniki dotychczas zrealizowanych prac w Projekcie MAESTRO, a mianowicie wskazano technologie Industry 4.0 najmocniej wspierające zrównoważony rozwój i jednocześnie możliwe do wprowadzenia do edukacji inżynierskiej.

W kolejnym wystąpieniu „Definicja nowych kompetencji z obszaru Przemysłu 4.0 dla różnych profili inżynierskich” – Francesco Lupi, University of Pisa (Włochy), prezentujący: Paweł Litwin, Politechnika Rzeszowska, (Polska), zaprezentowano metodologię definiowania nowych kompetencji, które będą przydatne absolwentom uczelni we wspieraniu przedsiębiorstw we wdrażaniu koncepcji Industry 4.0 realizującej jednocześnie cele zrównoważonego rozwoju.

W wystąpieniu „Metody sztucznej inteligencji w rozwiązywaniu problemów przemysłowych – wyniki badań PLANET4 Łukasz Paśko, Politechnika Rzeszowska (Polska), przedstawiono wyniki badań zrealizowanych w projekcie PLANET4 wśród prawie 600 studentów z 39 krajów, wskazując na ich wiedzę z zakresu sztucznej inteligencji, Internetu rzeczy oraz obliczeń krawędziowych. Podkreślono jednocześnie, jak wiedza z tych obszarów może wspomóc rozwiązywanie problemów przemysłowych.

W podsumowującym wystąpieniu „Zrównoważony przemysł – wodór jako przyszłe źródło energii” – Jarosław Sęp, Politechnika Rzeszowska (Polska), rzucone zostało światło na przyszłe technologie, dzięki którym możliwe będzie wykorzystanie czystych źródeł energii w produkcji i w transporcie.

Opis projektu

Manufacturing Education for a Sustainable fourth Industrial Revolution MAESTRO to projekt międzynarodowy współfinansowany z programu Unii Europejskiej Erasmus+ (nr projektu: 2019-1-SE01-KA203-060572), realizowany w latach 20192022. Partnerami tego projektu są: koordynator – Royal Institute of Technology (Szwecja), Politecnico di Torino (Włochy), NOVA University Lisbon (Portugalia), Loughborough University (Wielka Brytania), University of Ljubljana (Słowenia), Politechnika Rzeszowska (Polska), University of Pisa (Włochy).

Cele projektu

Celem tej inicjatywy jest połączenie doskonałości w badaniach nad produkcją w celu zdefiniowania i dostarczenia nowych kompetencji wymaganych od przyszłych inżynierów pracujących w kontekście czwartej rewolucji przemysłowej. W ramach realizacji projektu opracowywane są nowe treści i modele ze szczególnym naciskiem na aspekt związany ze zrównoważonym przejściem do ery cyfrowej. Formułowane są nowe moduły edukacyjne oparte na niezależnych blokach edukacyjnych, które można łatwo zintegrować z istniejącymi programami głównego nurtu w dziedzinie inżynierii przemysłowej, mechanicznej, produkcji i elektrycznej.

Kluczowe działania

Cele zostaną osiągnięte dzięki realizowanym działaniom:

  • Mapowanie powiązanych informacji z przemysłu i badań naukowych w dziedzinie Przemysłu 4.0. Celem jest przedstawienie wszystkich kwalifikujących się innowacyjnych tematów, a także uzasadnienie włączenia ich w edukację, na przykład przemysłowy Internet rzeczy czy też duże zbiory danych.
  • Zdefiniowanie powiązanych i zaktualizowanych umiejętności i kompetencji w dziedzinie Przemysłu 4.0, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii zrównoważonego rozwoju dla różnych profili inżynierów. Wynikowe specyfikacje profili zostaną sformułowane pod kątem nowych efektów uczenia się.
  • Opracowanie konstruktywnie dostosowanych modułów dydaktycznych w kierunku procesu uczenia się skoncentrowanego na uczniu. Kursy będą obejmowały: specjalnie zaprojektowane, aktualne, nastawione na uczenie treści studia przypadków, obejmujące istniejące wdrożenia technologii Przemysłu 4.0 w przedsiębiorstwach; konkretne odniesienie do obszarów zrównoważonego rozwoju to szczególny i innowacyjny wymóg w inicjatywie Maestro. Konstruktywne dostosowanie zapewnia niezbędne wspólne ramy dla partycypowania różnych instytucji wykorzystujących różne metody nauczania w realizacji celów edukacyjnych.
  • Zwalidowanie i wdrożenie proponowanych kursów, uruchomienie pierwszego zestawu kursów pilotażowych, które obejmują całe spektrum technologii pochodzących z Przemysłu 4.0.
  • Długoterminowa współpraca i synergia między zaangażowanymi organizacjami w celu wzajemnego wzmocnienia każdej instytucji.

Ze względu na ich naturę działania te można realizować wyłącznie w środowisku międzynarodowym z dwóch powodów. Po pierwsze, wkład naukowy, który zostanie przeanalizowany i wprowadzony do szkolnictwa wyższego, opracowywany jest przez transnarodowe zespoły i międzynarodowe firmy funkcjonujące w całej Unii Europejskiej. Nie można znaleźć wszystkich wymaganych kompetencji w jednym kraju. Po drugie, wyniki muszą być otwarte i dostępne dla wszystkich instytucji zajmujących się kształceniem inżynierów. Sprzyja to łączeniu edukacji i zapobiega pozostawaniu w tyle niektórych obszarów Unii Europejskiej.

Powrót do listy aktualności

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję