Podstrona: XXIV Konferencja Centrum Zaawansowanych Technologii „AERONET – Dolina Lotnicza” / POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza

XXIV Konferencja Centrum Zaawansowanych Technologii „AERONET – Dolina Lotnicza”

2022-07-22 , red.  Beata Pawłowska
kategoria: Wydarzenia
Od lewej: prof. J. Sęp, prof. R. Śliwa,

Generowanie i realizacja projektów badawczo-rozwojowych dotyczących współpracy nauki i przemysłu lotniczego oraz branż pokrewnych były przedmiotem rozmów podczas XXIV Konferencji Centrum Zaawansowanych Technologii „AERONET – Dolina Lotnicza” połączonej z X Forum Współpracy Nauka–Gospodarka oraz zebraniem Rady Partnerów CZT.

Prelegenci

W konferencji wzięło udział ponad 112 uczestników, których przywitali prorektor ds. rozwoju i współpracy z otoczeniem prof. dr hab. inż. Jarosław Sęp oraz przewodnicząca Rady Partnerów CZT „AERONET – Dolina Lotnicza” prof. dr hab. inż. Romana Ewa Śliwa, która przedstawiła również aktualny stan i perspektywy działalności Centrum. W konferencji uczestniczyli reprezentanci Ministerstwa Rozwoju i Technologii: naczelnik Wydziału Polityki Przemysłowej Departamentu Innowacji i Polityki Przemysłowej Krzysztof Zaręba, który omówił wyzwania i perspektywy stojące przed polskim przemysłem, oraz ppłk Radosław Bielawski z Departamentu Innowacji Ministerstwa Obrony Narodowej. Beata Lubos reprezentująca Sieć Badawczą Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa przedstawiła nowy system wsparcia dla przedsiębiorców i naukowców – Branżowy Punkt Kontaktowy Inteligentna i Czysta Mobilność. Jacek Sowa z Centrum Badawczo-Rozwojowego Pratt&Whitney Rzeszów zaprezentował natomiast technologie silnikowe dla zrównoważonego lotnictwa.

W kolejnej części konferencji dr inż. Piotr Grzybowski, Paweł Grzybowski i Adam Kubit z firmy PILC sp. z o.o. zaprezentowali wyniki projektu „Zintegrowany system wspomagania procesu szkolenia spadochronowego PSSP-01” oraz stanowisko demonstracyjne symulatora skoków spadochronowych, które zrealizowane były w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Szybka Ścieżka i współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Programu Inteligentny Rozwój 2014-2020. Misję stratosferyczną studentów Politechniki Rzeszowskiej omówili studenci Patrycja Jankowska i Michał Poźniak. W ramach konferencji został zaprezentowany profil technologiczny firmy GE Aviation, która jest nowym członkiem Stowarzyszenia Dolina Lotnicza.

 Panele tematyczne

Konferencja została podzielona na panele tematyczne dotyczące m.in. generowania i realizacji projektów badawczo-rozwojowych dotyczących współpracy nauki i przemysłu lotniczego oraz branż pokrewnych. Tradycyjnie, w ramach konferencji odbyło się X Forum Współpracy NAUKA–GOSPODARKA. Sektor gospodarki był reprezentowany przez 20 firm, których przedstawiciele są zainteresowani realizacją projektów wspólnie z jednostkami naukowymi CZT AERONET DL. Uczestniczyli oni również w pracach grup roboczych CZT, gdzie rozważano koncepcje projektów oraz konsorcjów projektowych.

Wyniki wspólnych koncepcji opracowań projektowych oraz planów ich przygotowania zaprezentowano podczas zebrań pięciu grup roboczych: „Projektowanie i badanie konstrukcji oraz napędów lotniczych” (przewodniczący prof. PRz. Andrzej Majka), „Teleinformatyka lotnicza i systemy awioniczne (przewodniczący prof. PRz Tomasz Rogalski), „Współczesne procesy inżynierii materiałowej i inżynierii powierzchni” (przewodniczący prof. PRz. Andrzej Nowotnik), „Nowoczesne techniki wytwarzania w przemyśle lotniczym” (przewodnicząca prof.  Romana Ewa Śliwa) oraz „Aerodynamika” (przewodniczący prof. Piotr Doerffer). Na zakończenie konferencji przedstawiono wnioski z dyskusji i prac grup roboczych oraz z zebrania Rady Partnerów CZT „AERONET – Dolina Lotnicza”.

Centrum Zaawansowanych Technologii „AERONET – Dolina Lotnicza 

Konsorcjum Centrum Zaawansowanych Technologii „AERONET – Dolina Lotnicza” utworzone w 2004 r. pod patronatem Politechniki Rzeszowskiej. Jest to  konsorcjum skupiające 12 ośrodków naukowych w kraju
(Politechnika Rzeszowska jako koordynator oraz instytucje partnerskie: IPPT PAN w Warszawie, Politechnika Lubelska. Politechnika Łódzka, Politechnika Śląska, Politechnika Warszawska, Politechnika Częstochowska, ITWL w Warszawie, Instytut Lotnictwa w Warszawie, IMP PAN Gdańsk, Uniwersytet Rzeszowski, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie), prowadzących badania naukowe na światowym poziomie, prace rozwojowe, prace innowacyjne i wdrożeniowe, działających na rzecz techniki lotniczej i pokrewnych sektorów  gospodarki oraz Klaster Dolina Lotnicza zrzeszający obecnie 180 firm, w których zatrudnionych jest 35 tysięcy pracowników, w tym 10 tys. inżynierów. Połączenie potencjału  technicznego i kadrowego  CZT AERONET DL daje solidne podstawy rozwoju gospodarki w tych sektorach.

Powrót do listy aktualności

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję