Podstrona: Zakończona rozbudowa budynku AL na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki / POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza

Zakończona rozbudowa budynku AL na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki

2019-12-17 , red.  Piotr Jankowski-Mihułowicz
kategoria: Wydarzenia
Zakończona rozbudowa budynku AL na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki

W dniu 10 grudnia 2019 r. w Katedrze Systemów Elektronicznych i Telekomunikacyjnych (KSEiT) na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki (WEiI) dokonano końcowego odbioru przedmiotu zamówienia pn.: „Rozbudowa budynku AL dla potrzeb laboratorium kompatybilności elektromagnetycznej WEiI Politechniki Rzeszowskiej”. Wykonanie tych czynności stanowiło planowe zakończenie pierwszego etapu rozbudowy laboratorium EMC KSEiT, które zostało zrealizowane w ramach Polskiej Mapy Drogowej Infrastruktury Badawczej (PMDIB), z projektu pn. „EMC-LabNet - Polska Sieć Laboratoriów EMC” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W skład Komisji Odbiorowej weszli: Przewodniczący mgr inż. Marek Grabarz – Dyrektor ds. technicznych oraz Członkowie:

 • dr hab. inż. Grzegorz Masłowski, prof. PRz – Prorektor ds. kształcenia;
 • dr hab. inż. Mariusz Korkosz, prof. PRz – Dziekan WEiIl;
 • dr hab. inż. Damian Mazur, prof. PRz – Prodziekan ds. nauki i rozwoju;
 • dr hab. inż. Piotr Jankowski - Mihułowicz, prof. PRz – Kierownik KSEiT;
 • dr inż. Wiesław Sabat – Kierownik PRz projektu EMC-LabNet;
 • mgr inż. Andrzej Sowa – Kanclerz PRz;
 • mgr inż. Beata Staroń – Dyrektor ds. gospodarczych i osiedla studenckiego;
 • mgr Katarzyna Dudek – Starszy Specjalista, Dział Projektów Krajowych;
 • mgr inż. Andrzej Anysz – Kierownik Działu Utrzymania Ruchu;
 • mgr inż. Maria Stec – Kierownik Działu Gospodarczego
 • mgr inż. Jolanta Kubiszyn – Kierownik Inspektoratu BHP i Ochrony Ppoż.;
 • mgr inż. Tadeusz Szajnar – Starszy Specjalista, Inspektorat BHP i Ochrony Ppoż.;
 • mgr inż. Piotr Łysiak – Starszy Specjalista ds. technicznych, Dział Utrzymania Ruchu;
 • mgr inż. Karol Krypel – Specjalista ds. technicznych, Dział Utrzymania Ruchu;
 • Bogusław Gancarz – Administrator obiektu, Dział Gospodarczy – Rejon 1;

przy udziale Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego:

 • mgr inż. Piotr Wilk – Kierownik Działu Inwestycji i Remontów (branża budowlana);
 • mgr inż. Tomasz Fus – Dział Inwestycji i Remontów (branża elektryczna);
 • mgr inż. Rafał Bergiel – Dział Inwestycji i Remontów (branża sanitarna).

Po dokonaniu inspekcji obu kondygnacji nowej części budynku AL, a także jego wewnętrznej i zewnętrznej infrastruktury podpisano protokół końcowy. W trakcie posiedzenia dr hab. inż. Grzegorz Masłowski, prof. PRz - Prorektor ds. kształcenia omówił znaczenie zrealizowanej rozbudowy dla rozwoju Politechniki Rzeszowskiej. Z kolei mgr inż. Andrzej Sowa - Kanclerz dokonał wysokiej oceny przeprowadzonych prac w kontekście ich sprawności i jakości, co w dobie aktualnego stanu branży budowlanej było poważnym wyzwaniem na etapie planowania, uruchomienia, realizacji i zakończenia tej inwestycji. W końcowej części spotkania dr inż. Wiesław Sabat dokonał ogólnej charakterystyki działań PRz w ramach przedsięwzięcia Polskiej Mapy Drogowej Infrastruktury Badawczej ukierunkowanej na zagadnienia EMC w branży lotniczej, a także podziękował Wykonawcy (Firmie MS BUD Maciej Tadla z siedzibą w Boguchwale) za bardzo dobrą współpracę na każdym etapie realizacji przedsięwzięcia. Na zakończenie posiedzenia dr hab. inż. Piotr Jankowski-Mihułowicz, prof. PRz - Kierownik KSEiT omówił znaczenie przedmiotowej inwestycji dla rozwoju dyscyplin naukowych WEiI (automatyka, elektronika i elektrotechnika oraz informatyka techniczna i telekomunikacja), w ramach których po 2020 r. będzie dokonywana ewaluacja zgodnie z nowymi uwarunkowaniami Ustawy 2.0. Ponadto Kierownik KSEiT podziękował wszystkim osobom za zaangażowanie, które doprowadziło do pozytywnego zakończenia pierwszego etapu prac w ramach projektu EMC-LabNet. Wyraził on także przekonanie, że kolejne etapy będą realizowane równie sprawnie jak ten, który właśnie dobiega końca.

Realizacja projektu EMC-LabNet w PRz pozwoli na zwiększenie potencjału laboratorium kompatybilności elektromagnetycznej Katedry Systemów Elektronicznych i Telekomunikacyjnych oraz laboratorium przepięciowych badań awioniki zlokalizowanego w Katedrze Elektrotechniki i Podstaw Informatyki (KEiPI).  Obecnie laboratoria te już dysponują zestawem profesjonalnej aparatury kontrolno-pomiarowej, która pozwala na pomiary emisji zaburzeń elektromagnetycznych generowanych przez systemy awioniki jak i jej odporności na udary prądowe i napięciowe wywołane wyładowaniami atmosferycznymi, zgodnie z wymaganiami obowiązującego standardu RTCA-DO160G.

W ramach kolejnych etapów przedmiotowego przedsięwzięcia planowane jest uzupełnienie posiadanych zestawów aparatury kontrolno-pomiarowej do badania systemów awioniki na znormalizowane rodzaje zaburzeń elektromagnetycznych w zakresie unormowań RTCA-DO160G.  Ponadto, planowany jest także zakup komory bezodbiciowej i systemu do badania systemów antenowych instalowanych w statkach powietrznych.

Biorąc pod uwagę wyposażenie laboratoriów WEiI PRz oraz zaplecza Centrum Badawczo-Rozwojowego Polskich Zakładów Lotniczych w Mielcu, spółki należącej do koncernu Lockheed Martin, z którą zespół KSEiT łączy ścisła współpraca, po zakończeniu projektu i uzyskaniu dodatkowych funduszy na zbudowanie komory rewerberacyjnej – w regionie zostanie zgromadzony komplet aparatury do prowadzania badań zgodnie z wymaganiami większości sekcji standardu RTCA-DO160 w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej.

Powrót do listy aktualności

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję