Podstrona: Medale, nagrody i wyróżnienia dla naukowców Politechniki Rzeszowskiej / POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza

Medale, nagrody i wyróżnienia dla naukowców Politechniki Rzeszowskiej

2022-05-25
, red.  Anna Worosz
Dyplomy,

W siedzibie Podkarpackiego Centrum Innowacji naukowcy z Politechniki Rzeszowskiej odebrali medale i nagrody nadane podczas Targów Wynalazków i Innowacji INTARG w Katowicach. Przyznano też wyróżnienia ministra edukacji i nauki oraz tytuł Lidera Innowacji, które otrzymało Podkarpackie Centrum Innowacji. W wydarzeniu władze uczelni reprezentował prorektor ds. nauki dr hab. inż. Lesław Gniewek, prof. PRz.

Nagrodę Diamentową PRO SOCIETAS BONO przyznano za „Program komputerowy do wykrywania i oceny zaburzeń mowy w chorobie Parkinsona” autorstwa dr inż. Barbary Wilk, mgr inż. Małgorzaty Augustyn i dr inż. Anny Szlachty z Katedry Metrologii i Systemów Diagnostycznych Wydziału Elektrotechniki i Informatyki  oraz mgr Ewy Nowak. Program umożliwia przeprowadzenie obiektywnej oceny zaburzeń mowy na podstawie analizy sygnału mowy zarejestrowanego podczas badania logopedycznego za pomocą mikrofonu. Wyznacza różne parametry w dziedzinie czasu, częstotliwości oraz czas–częstotliwość, które można wykorzystać w diagnostyce medycznej do obiektywnej oceny procesu fonacji, artykulacji i prozodii oraz do wykrycia drżenia głosu charakterystycznego w chorobie Parkinsona.

Dr inż. Jerzy Szyszka z Katedry Budownictwa Ogólnego Wydziału Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury otrzymał złoty medal i nagrodę "Award of The First Institute Researchers and Inventors (I.R.I.)" za projekt „Interaktywna słonecznie aktywna ściana – ISAS”. Wynalazek wpisuje się w strategię inteligentnego i przyjaznego dla środowiska budownictwa. Umożliwia odzyskiwanie ciepła z promieniowania słonecznego, ograniczając zużycie energii konwencjonalnej potrzebnej do ogrzewania budynków. Interaktywna, prosta w budowie, bezobsługowa ściana, automatycznie reaguje zmianą oporu cieplnego na nasłonecznienie. Interaktywna, słonecznie aktywna ściana termoizolacyjna z funkcją grzewczą (ISAS) jest rodzajem przegrody, która może mieć szerokie zastosowanie w budownictwie mieszkaniowym użyteczności publicznej lub przemysłowym.

Srebrny medal otrzymał zespół z Katedry Dróg i Mostów Wydziału Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury w składzie: dr inż. Mateusz Szarata (lider zespołu), dr inż. Lesław Bichajłomgr. inż. Kamil Kowalski za projekt „Monitorowanie potoków pasażerskich w transporcie publicznym”. Nowe rozwiązanie jest przykładem zastosowania nowoczesnej technologii IT w planowaniu i zarządzaniu systemami transportowymi. Umożliwia monitorowanie potoków pasażerskich w transporcie publicznym, bazując na danych emitowanych przez urządzenia osobiste. Jednym z najważniejszych efektów prac wykorzystania nowoczesnej technologii IT jest poznanie zachowań komunikacyjnych użytkowników transportu publicznego.

Srebrnym medalem nagrodzono również dr. hab. inż. Mariusza Oszusta, prof. PRz z Katedry Informatyki i Automatyki Wydziału Elektrotechniki i Informatyki za projekt „Program komputerowy do oceny jakości obrazów rezonansu magnetycznego”. Program może być wsparciem dla techników radiologów, umożliwiając skrócenie czasu badania. Pozwala zmierzyć jakość rejestrowanych obrazów w sposób skorelowany ze średnią oceną jakości dużej grupy radiologów. Pomiar jakości pozwoli na odrzucenie skanów o słabej jakości, zaproponowanie lepszych parametrów skanera i ewentualnie automatyczną pracę skanera.

Brązowy medal otrzymał  dr hab. inż. Krzysztof Tereszkiewicz, prof. PRz z Zakładu Informatyki w Zarządzaniu na Wydziale Zarządzania za projekt badawczy zatytułowany „Zastosowanie powierzchniowej analizy rozkładu luminancji w pomiarach zawartości tłuszczu w mięsie”. Rozwiązanie to uzyskało już ochronę patentową na wynalazek o nazwie „Urządzenie do pomiaru zawartości tłuszczu śródmięśniowego w mięsie, zwłaszcza wieprzowym lub wołowym”. Projekt spotkał się z dużym zainteresowaniem ze strony sektora gospodarczego i zaowocował podjęciem prac wdrożeniowych we współpracy z krajowym liderem w produkcji przemysłowych urządzeń optycznych. Współpraca ta może – oprócz naukowego – przynieść także w nieodległym czasie sukces rynkowy urządzenia.

Wyróżnienie ministra edukacji i nauki przyznano dr. hab. inż. Piotrowi Jankowskiemu-Mihułowiczowi, prof. PRz z Katedry Systemów Elektronicznych i Telekomunikacyjnych na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki za wynalazek „Układ i sposób elektronicznego monitorowania procesu tankowania paliwa z wykorzystaniem techniki RFID” umożliwiający elektroniczne monitorowanie tankowania paliwa z wykorzystaniem radiowej identyfikacji obiektów. Istotą tego rozwiązania jest zapewnienie elektronicznego oznakowania zbiornika, który będzie napełniany w zautomatyzowany sposób. Założono, że proces ten będzie realizowany na podstawie dwóch czynników. Pierwszy z nich dotyczy identyfikacji zbiornika przez dystrybutor paliwa, co zapewnieni tankowanie jedynie uprawnionych maszyn i pojazdów. Drugi czynnik odnosi się do sposobu umieszczenia pistoletu nalewczego w zbiorniku, co z kolei zapewni zabezpieczenie przed kradzieżą/utratą paliwa i niebezpieczeństwem jego wylewu lub wybuchu oparów. Pomysł został uwarunkowany wielokryterialną analizą potrzeb rynku. Można tu wspomnieć o konieczności monitorowania i bezpiecznego tankowania paliwa do oznakowanych i prawidłowo identyfikowanych pojazdów i maszyn powszechnego użytku, a także tych, które znajdują się w niedostępnych terenach górniczych, rolniczych. Istotna jest także kontrola zużycia paliwa przez wybrane pojazdy do celów specjalistycznej ewidencji branżowej.

Powrót do listy aktualności

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję